Dat de gemeente alles wat burgers raakt het liefst onder de pet wil houden, bleek weer uit de geheimhouding van een door Deloitte opgesteld rapport over door klokkenluider(s) gemelde misstanden. De gemeenteraad kreeg er een nietszeggende brief van B&W over, waarin stond dat de jaarrekening 2021 nu (eindelijk) door de accountant was goedgekeurd, kennelijk op grond van dat rapport. Maar dat is zo geheim dat zelfs raadsleden het niet krijgen. Zij mogen hooguit het komen inzien op het gemeentehuis, onder strenge voorwaarden. Burgerleden mogen dat niet.

De communicatie-afdeling van de gemeente had als vrijwel enige verweer dat de naam van de klokkenluider dan bekend zou worden, niettegenstaande het feit dat men bij de gemeente héél bedreven is in het weglakken van dergelijke ‘vertrouwelijke’ informatie, en dat het nu eenmaal door B&W tot geheim is verklaard. 

Antwoorden

Intussen is nauwelijks nog te weerleggen dat de SP, die schriftelijke vragen stelde over een ambtenaar die werkt voor het zogeheten Werkplein en tegelijk een re-integratiebedrijf heeft waarnaar cliënten van dat Werkplein worden doorgezonden, dat van dezelfde klokkenluiders(s) had. Is dat waar? wilde de politieke partij eigenlijk alleen weten.

Het feit dat onmiddellijk na de schriftelijke vragen van de SP B&W met een brief aan de gemeenteraad over mogelijke misstanden bij de gemeente kwam, op basis van berichten van een klokkenluider, doet vermoeden dat die dezelfde was die ook bij de SP had geklaagd. Dat vermoeden werd nog versterkt door het herhaalde uitstel van de beantwoording van de schriftelijke vragen. Omdat het rapport van Deloitte nog niet klaar was, denkt SP-fractie.

Dat het rapport méér bevat dan alleen de naam van de klokkenluider, die men had kunnen weglakken, kan gevoeglijk worden vastgesteld. Maar dat blijft voorshands voor de burger geheim.

3 COMMENTS

  1. Gewoon wachten, het zal wel via een of andere weg naar buiten komen, de bedrijfscultuur in deze gemeente is een afspiegeling van zoals het in ons hele land gaat helaas.

  2. Nu komt wel heel duidelijk boven drijven dat hr. Raat en de hr. Poppens als hoofdvertegenwoordigers van B&W letterlijk hun kont afvegen met de regels die gesteld worden in een goed funktionerende democratie.
    Ze houden zelfs figuren die aan overduidelijke belangenverstrengeling doen de hand boven het hoofd of ze zijn te laf om zijn naam in het openbaar te zuiveren.

    Kortom zeer laakbaar gedrag hr. Poppens en Raat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.