Na er zo langzamerhand miljoenen in te hebben geïnvesteerd, terwijl het niet lukte er gezond water van te maken, komt er dit jaar duidelijkheid over het uitbaggeren van de Poel, belooft de gemeente. Maar zwemwater ontstaat dan nog niet.

Een beslissing over een baggerproef in de Poel wordt eind dit jaar verwacht.

Snel

Volgens wethouder Herbert Raat is er nu een onderzoek gaande om te kijken of kleinschalig baggeren de waterkwaliteit kan verbeteren. “We willen zo snel mogelijk een knoop doorhakken.” Het gaat om een samenwerking van het Hoogheemraadschap Rijnland met de gemeenten Amsterdam en Amstelveen. Met subsidie van de Provincie Noord-Holland wordt gekeken of baggeren effect kan hebben op het verbeteren van de waterkwaliteit. Als het onderzoek uitwijst dat er een positief effect is, kan worden gestart met de voorbereiding van kleinschalig baggeren. Het doel is een verbetering van de waterkwaliteit, zodat die gaat voldoen aan de basiskwaliteitsnorm van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Maar zwemwater is het dan nog niet. Vanuit recreatief oogpunt zou het verdiepen van de Poel een positieve bijvangst zijn voor Amstelveen. Er is echter geen wettelijke verplichting de Poel te verdiepen omdat deze voldoet aan de vereisten voor diepte.

Zand A9

De baggerpilot liep vertraging op omdat onderzocht is of het zand dat bij het A9-project vrijkomt, kon worden gebruikt om de bodem van de Amstelveense Poel me af te dekken. Daar had men bevordering van de waterkwaliteit, ecologische en recreatieve waarden van verwacht, maar door de onzekerheid over de kwaliteit van het vrij komende zand uit de tunnel bleek dat niet haalbaar. Overigens ziet de gemeente in toepassing van het zand uit de A9 in de toekomst nog steeds als kans. Ook de kansen voor het hergebruik van de vrijkomende bagger binnen de plannen van de A9 worden verkend.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.