Tot en met begin november wordt buiten de spits geregeld een rijstrook op de Burgemeester A. Colijnweg afgesloten. Oorzaak: tijdelijke rijstroken (bypass) aanleg aan de zuidkant van de A9. Het verkeer wordt door een verkeersregelaar om en om over de weg geleid. De verkeershinder is hierdoor naar verwachting beperkt.

De ‘bypass’ is nodig om ruimte te maken voor de bouw van de verdiepte ligging.

Bruggen

Wegens die werkzaamheden worden de bruggen van de A9, over de Sierkade en Bleekerskade, uitgebreid. Naast de bestaande bruggen komen extra tijdelijke. Ter hoogte van de Bleekerskade worden ook damwanden geplaatst. Voor het inhijsen hiervan wordt het verkeer door een verkeersregelaar enkele keren stopgezet voor circa 10 minuten. De rest van het programma voor het werk aan de weg ziet er komende wek als volgt uit.

Afsluitingen Schildersbuurt

Tot en met vrijdag 12 september legt Liander in verschillende fases kabels en leidingen aan in de Schildersbuurt. De werkzaamheden vinden vooral op het voetpad plaats, maar tijdens de uitvoering wordt de rijbaan van de Gerard Doulaan, Adriaen van Ostadelaan of Govert Flincklaan afgesloten. Vrijdag 2 september: Afsluiting Gerard Doulaan. Politiebureau is bereikbaar via Pieter Lastmanweg.

Voet- en fietspaden Oranjebaan

Van maandag 5 september tot en met vrijdag 23 december zijn voetpaden en fietspaden langs de Oranjebaan (Noordzijde) tussen de Olympiadelaan en Beneluxbaan volledig afgesloten. (Brom)fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Olympiadelaan – Marathonlaan – Camera Obscuralaan, of via Klaasje Zevenster – Camera Obscuralaan – Traviatastraat.

Tegelijkertijd vervalt de bushalte (bus 171) aan de noordzijde Oranjebaan gedurende de gehele uitvoeringsperiode. Er worden verkeersregelaars ingezet om in- en uitvoegend bouwverkeer te begeleiden.

 Buitenveldertselaan

Vanaf 29 augustus tot en met 16 oktober 2022 zijn de westelijke en oostelijke rijbaan tussen De Boelelaan en de A.J. Ernststraat inclusief de kruising van Buitenveldertselaan en A.J. Ernststraat afgesloten. Tijdens deze fase is de weg gestremd voor doorgaand autoverkeer dat de stad in en de stad uit gaat via de Buitenveldertselaan.

Dr. Willem Dreesweg

Van maandag 5 september tot en met vrijdag 14 oktober is de Dr. Willem Dreesweg tussen de Gondel en aansluiting Brink afgesloten voor het verkeer. Dat wordt tijdens de gehele periode omgeleid via de Bovenkerkerweg – Beneluxbaan en Gondel. Verkeer vanuit de wijken wordt door middel van bebording de wijk uit geleid.

Afsluiting Schipholdijk

Van woensdag 7 september 2022 tot en met eind december 2024 is de Schipholdijk ter hoogte van de onderdoorgang A9 afgesloten voor het verkeer. Gemotoriseerd verkeer (bewoners woonarken) wordt omgeleid via de Nieuwe Meerlaan en het fietspad ten noorden van het beheerskantoor van het Amsterdamse Bos. (Snor)fietsers en voetgangers worden via dezelfde routes omgeleid.

In de Nieuwe Meerlaan zelf worden maatregelen getroffen om (snor)fietsers veilig te laten passeren over de hoofdrijbaan. Kijk voor actuele informatie over de werkzaamheden op:

www.amstelveen.nl/wegwerkzaamheden .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.