B&W kunnen of willen geen antwoord geven op de vraag van de SP over een te veel betaald bedrag van 77 mille aan de voormalige interim bestuurder Erik Holtslag van de scholengemeenschap Panta Rhei. Dat zou volgens het college in strijd zijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat geldt zowel voor de inleiding als de vragen van het raadslid Nora Fakirni, zegt het college.

Naar de mening van het college is Panta Rhei algemeen bijzondere school en is een Raad van Toezicht verantwoordelijk voor het toezicht op het bestuur en de financiële huishouding. “De gemeente heeft hierin geen rol en is niet bevoegd hier in op te treden.”

Accountant

De schriftelijke vragen van het raadslid waren gebaseerd op een verslag over vorig jaar van accountantskantoor Van Ree, dat alle scholen in Amstelveen controleert. De SP zegt een klacht over het teveel betaalde van een bezorgde inwoner te hebben gekregen. In februari vroeg de fractie in de gemeenteraad aan de huidige directeur-bestuurder R. Grillis opheldering over ‘vermeende fraude’, maar daarop kwam geen enkele reactie. Vandaar nu de schriftelijke vragen aan B&W. Maar die geeft naar nu blijkt ook geen antwoord, hoewel de gemeente een onderwijsbeleid heeft en gedeeltelijk voor de kosten opdraait.

WNT

De voormalige directeur-bestuurder van SG Panta Rhei heeft volgens de SP, die baseert op het accountantsverslag, de wet normering topinkomens (WNT) niet correct nageleefd waardoor een onverschuldigde betaling van 77.000 euro is ontstaan. Volgens B&W ligt de eindverantwoordelijkheid voor het toezicht ligt bij de Onderwijsinspectie. “Wij overleggen op regelmatige basis met de bestuurder van Panta Rhei en éénmaal per jaar met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht”, schrijven B&W aan het raadslid. De wethouder wil niet op de case ingaan, maar zegt wel Panta Rhei voor de gemeente te willen behouden. “Overigens zit de bestuurder van Panta Rhei uit hoofde van zijn functie in de Raad van Toezicht van het Samenwerkingsverband, evenals de bestuurders van de andere scholen in de regio.”

Terugvordering

Raadslid Fakirni had gevraagd of de bevindingen van de accountant niet terugvordering van het te veel betaalde en anders melding bij de inspectie tot gevolg zouden moeten hebben. Maar daarover hult de gemeente zich nu in haar beantwoording in stil zwijgen en zegt geenszins bevoegd te zijn op financieel terrein.

Zij blijft ook buiten de constatering van het raadslid dat met ingang van februari de voormalige directeur bestuurder van SG Panta Rhei toetrad tot de Raad van Toezicht van het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Amstelland en Meerlanden. “Is het college met de SP eens dat het bovenstaande voorval in ieder geval moet worden gemeld bij de onderwijsinspectie en Fiod?” vroeg zij verder. Maar B&W zeggen totaal geen rol te hebben op financieel terrein. Zij spreken zich niet uit over het feit dat de voormalige bestuurder, met minimaal de schijn tegen op het gebied van integriteit, inmiddels lid is van die Raad van Toezicht. Raadslid Nora Fakirni herinnerde er ook aan dat bij Panta Rhei al eerder sprake was van misstanden, waardoor een bestuurder op moest stappen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.