De A9 wordt energieneutraal, zegt Rijkswaterstaat (RWS). Alle energie die de snelweg nodig heeft om te functioneren, wordt volgens RWS opgewekt met zonnepanelen erlangs. 
Hoofdontwerper Rutger Mullemeister bij aannemer VeenIX voor het betreffende zegt dat tegenwoordig langs een snelweg veel zit dat nu eenmaal energienodig heeft. In Amstelveen bijvoorbeeld vreten de overkappingen energie.

Schipholbrug

Onder meer voor de verlichting daar. Maar ook de pompinstallaties hebben energie nodig. Die zorgen er voor dat het snelverkeer droge banden houdt bij regen. “Daarnaast heeft de besturingselektronica van de Schipholbrug veel energie nodig”, zegt Mullemeister. Volgens hem is daarvoor meer energie nodig dan alleen voor het werkelijk bedienen van de brugdekken. “Want die motor draait maar heel even”, zegt hij. ”Maar die computers en al die systemen en de koeling voor die systemen staan continu te snorren. En dát kost veel energie, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Deze snelweg verbruikt 3 miljoen kilowattuur per jaar. Ter vergelijking: een Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld per jaar 2.729 kilowattuur. De snelweg verbruikt dus ongeveer net zoveel energie als 1.100 huishoudens.”

Zonneparken
Het geplande zonnepark langs de rijksweg A9 ligt bij het knooppunt Holendrecht Zonneparken. VeenIX deed bij de aanbesteding de belofte dast de verbreding van de A9 energieneutraal zou zijn. Daartoe bouwt door de aannemer twee zonneparken, waarvan één in Amstelveen op het talud van de snelweg ter hoogte van Krijgsman. De andere komt in één van de ‘oksels’ van knooppunt Holendrecht. De panelen zijn niet te vergelijken die op een woning. “Met de zonneparken wekken we zoveel energie tegelijk op dat we op het hoogspanningsnet gaan aansluiten”, zegt VeenIX.

Techniek

Er ligt overigens geen directe kabel ligt van de zonnepanelen naar bijvoorbeeld de Schipholbrug. Dat heeft de aannemer wel onderzocht, de technologie is nog niet zo ver.  Het was onmogelijk voldoende energie op te slaan. “Want met de zonnepanelen wek je overdag en in de zomer de meeste energie op, maar een snelweg verbruikt de meeste energie juist in de avonduren en in de winter”, zegt VeenIX.  Die kan bij de stand van de technologie wel energie 24 uur op te slaan, maar niet voor een heel seizoen. VeenIX is een consortium bestaande uit de Australische investeringsbank Macquarie, de Duitse technologie-gigant Siemens, het Spaanse bouwbedrijf FCC en het Rotterdamse projectmanagementbureau Count & Cooper.

12 COMMENTS

 1. “De A9 wordt energieneutraal, zegt Rijkswaterstaat (RWS).”

  De (vracht) auto’s en hun lawaai en luchtvervuiling niet meegerekend.

  Het zou eerlijk zijn als ook de bezwaren werden belicht van de verbreding van de A9 zónder tunnel in het midden van Amstelveen.

  De berichtgeving over de grootste ramp die onze woonplaats treft, is éénzijdig en zelfs leugenachtig.

 2. ‘A9 energie neutraal’ is een gotspe.
  Zo’n autosnelweg is een baaierd van energieverspilling, luchtvervuiling (fijnstof), CO2-uitstoot en lawaai.

  Met een tunnel had het zo mooi, leuk, stil en schoon kunnen zijn. VVD bedankt.

 3. Johan Bos wijst mij er via de achterkamer op dat de VVD niet de enige fractie in de gemeenteraad is en dat alleen de SP destijds tegen alles stemde wat met de A9 had te maken, omdat die partij vindt dat een rijksweg ook door het Rijk betaald moet worden.

  Ik wijs erop dat de verbrede verkeersgoot A9 met zijn catastrofale gevolgen voor Amstelveen het resultaat is van een ééntweetje tussen de VVD-wethouder en de VVD-minister.

  En verder ben ik het helemaal eens met het standpunt van de SP in deze. Amstelveen is door VVD-bestuurders vernaggeld en de gemeenteraad heeft zich laten piepelen.

  • Ik reageerde per telefoon. Als die een achterkamer is, sorry. Maar ik dacht dat er méér partijen in de gemeenteraad waren, die allemaal er mee instemden. Van een één-tweetje alleen is dus geen sprake, afgezien ervan dat ik niet meer weet of destijds de verantwoordelijke minister wel van VVD-huize was. Alle partijen hebben dus u vernaggeld. Ik geef overigens graag toe dat de SP ook na de verkiezingen een politiek standpunt inneemt en daar aan vasthoudt. De andere partijen zijn na de in de verkiezingstijd gestrooide beloften die voor vier jaar vergeten. Ach. we willen eigenlijk allemaal bij de coalitie horen. Democratie is een leuke theorie, maar geen werkelijkheid.

 4. U reageerde niet op dit openbare forum maar via een privé email. Dat is achterkamertjesgedrag.

  Melanie Schultz van Haegen was een typische minister van VVD-huize: Auto, auto en nog eens auto.

  Het torpederen van de A9-tunnel door de Amstelveense VVD-wethouder Herbert Raat betekende voor de VVD-minister een grote opluchting, want het bespaarde haar ministerie veel geld.

  Dat VVD-ers elkaar graag helpen, is bekend. Zij hebben netwerkcorruptie praktisch uitgevonden.

  • Ik zag uw commentaar op de telefoon en reageerde daarop. Kon zo snel niet achter mijn PC komen, en ja, ik ben digibeet in uw ogen. Nogmaals sorry. Zal ik niet meer doen, want u noemt dat achterkamertjesgedrag. Goed dat u het met mij eens bemt dat democratioe niet bestaat. Er zijn nu twintig partijen in de gemeenteraad, maar alleen één is belangrijk: de VVD. En daarvan één – overigens door u gehate – wethouder.

 5. Ú vindt maar één partij en maar één wethouder belangrijk. Bij iedere kritiek op de VVD reageert u alsof u door een wesp gestoken werd. Fraaie waakhond.

  Verbreding van de A9 zónder tunnel is een ramp voor Amstelveen, dankzij de VVD.

  • Ik wil graag eerlijke verslaggeving en daarom is het niet realistisch de schuld alleen maar aan de door u gehate wethouder of de VVD te geven. Over de vele andere fracties hebt u het nooit. Ook nu niet. Democratie bestaat dus niet. Men wil, mogelijk op sommige op de SP na, blijkbaar allemaal hetzelfde. Dat gold, helaas voor u en misschien andere Amstelveners, ook voor de A9-tunnel.

   • Wilt u dan ontkennen dat de hr. Raat niet verantwoordelijk is op hoofdpunten van het beleid dat is gevoerd de afgelopen jaren? En op de samenstelling van de diverse coalities ?
    Ik heb u zelfs nog nooit de balans zien opmaken op weg naar een verkiezing. Wel zegt u; Raat weet hoe de hazen lopen, de rest van de partijen in de coalitie zijn slechts bijwagens.
    U foetert ( overigens terecht) enkel op het uitsluiten van de pers en de propagandakanalen van het gemeentehuis.

 6. U blijft herhalen dat ik die aardige Herbert Raat zou haten. Met die onzin probeert u mijn inhoudelijke kritiek op zijn wanbeleid, foute keuzen, gebrekkige handhaving en vriendjespolitiek te ridiculiseren als uiting van persoonlijke rancune.

  Raat is een vriendelijke man die graag dingen regelt voor zijn vele vrienden en kennissen. Als directeur van een klein museum of andere culturele instelling zou hij het vast goed doen.

  Wat Herbert Raat voor Amstelveen heeft betekend, zal voor altijd te zien zijn in het centrum van onze stad met zijn brede en diepe betonnen verkeersgoot. Het enorme verkeersplein aldaar zal met recht zijn naam dragen.

  • Sorry, het door u gehate beleid van de wethouder had ik moeten zeggen. Overigens volhardt u in uw weigering over al die andere fracties te praten, die er kennelijk met dat beleid instemmen. Ook volgens u is democratie dus een theorie die nooit waarheid wordt. Herbert Raat en hij alleen maakt de dienst uit volgens u. Dus wat democratie heet is gewoon dictatuur.

 7. Dat de andere fracties zich – zoals gewoonlijk – door de neoliberalen laten overbluffen is inderdaad tragisch. Het gebeurt in alle gremia en op alle niveaus.

  Liberalen hebben een verhaal dat goed verkoopt, maar zoals bij alle verkoopverhalen komt er in de praktijk niet veel van terecht of loopt het uit op een regelrechte ramp. Drugs zijn niet voor niets het meest succesvolle voorbeeld van marktwerking.

  Mundus vult decipi, ergo decipiatur.
  (Zoek maar op.)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.