Bezuinigingen in het Openbaar Vervoer maken dat nog slechter in Amstelveen. Daarover maakt de PvdA zich zorgen, bleek woensdag uit mondelinge vragen van raadslid Arnout van den Bosch (foto).

Die is bang dat er wordt gesneden in het OV in de stad en vroeg B&W of die plannen hebben om dat te voorkomen. Wethouder Herbert Raat dat de gemeente geen invloed op het OV heeft, maar de situatie hooguit kan aankaarten in de Vervoersregio. Intussen vond hij vermindering van het openbaar vervoer ‘onwenselijk’.

Verlies

Van den Bosch signaleerde dat compensatie van de verliezen in het openbaar vervoer door de landelijke overheid lager uitvalt dan de vervoerregio’s hadden gevraagd en dat de gemeente geen geld heeft begroot voor compensatie. “Bovendien rijden de bussen door verschillende gemeenten”, zei hij. Wegens de coronacrisis liep het aantal reizigers in het openbaar vervoer sterk terug en het hertstel leidde niet tot het oude niveau. “Voor 2023 biedt het Rijk slechts een beperkte vangnetregeling, waardoor waarschijnlijk flink bezuinigd moet worden door vervoersautoriteiten”, zei Van den Bosch. Hij wilde van wethouder Herbert Raat weten of die met de Vervoerregio sprak over de bezuinigingen en kreeg een bevestigend antwoord. Maar Raat kan aan de situatie weinig veranderen.

Pendelbus

Wel voelde hij iets voor een pendelbus, zoals nu wegens werkzaamheden aan de Bovenkerkerweg, naar eventueel vervallen haltes. In elk geval gaat hij dat onderzoeken. “Maar de gemeente heeft geen eigen middelen om het openbaar vervoer in Amstelveen op peil te houden,” zei hij. De pendelbus wegens werk aan de Bovenkerkerweg, wordt volgens de wethouder betaald door de provincie. Fractievoorzitter Michel Becker van AVA zag iets in het doortrekken van de pendelbus naar het Keizer Karelpark, wat door Raat gaat worden onderzocht.

23 COMMENTS

 1. Het belang van Herbert raat en de vvd bij openbaar vervoer bleek in de vergadering. Na de zomer keertje kennis maken met de dagelijks bestuurder van de vervoerregio die er over gaat! Dat ondertussen van alles al besloten is deert herbert raat niet.

  Ook is duidelijk dat ‘ik ga er niet over’ Amstelveen op geen enkele wijze een poging gedaan heeft een dagelijks bestuurder en dus invloed te krijgen in de vervoerregio en dus het openbaar vervoer.

  Overigens is het onzin dat Amstelveen er helemaal geen invloed op heeft. Ten eerste zijn er regioraadsleden ten tweede kan Amstelveen wel degelijk invloed aanwenden.

  Maar met de opstelling van herbert raat weet je zeker dat het openbaar vervoer achteruitgaat in Amstelveen en dat Amstelveen wordt gepasseerd!

  • In de regioraad van het Vervoer heeft Amstelveen vijf van de ongeveer vijftig leden, afkomstig uit de gemeenteraad (ook de oppositie) en Amsterdam twaalf. Geen vab de wethouders zit daarin, noch in het dagelijks bestuur (voorzitter: een Amsterdamse wethouder). Het DB heeft drie leden, geen Amstelveense wethouder. Dieis wel bij het overleg, waarin vakwethouders van de veertien gemeenten die de regio vormen zitten. Overigens zou het nu niet misstaan als u geen pseudoniem gebruikte, maar gewoon uw naam gaf. Dat hoort m.i. ook bij transparantie. Ik neem aan aan dat u alle vergaderingen van de regioraad bezocht, want u weet kennelijk wat Amstelveen daar aandroeg en dat er lak werd getoond aan de Amstelveense burgers en het belang dat zij hebben bij OV.

   • Johan Bod Het is ook wel makkelijk om steeds naar Amsterdam te wijzen, hé? Dat noem ik een afschuifsysteem. Er zijn ook genoeg andere gemeentes die er in zitten en Amstelveen kan daar ook steun bij zoeken. Maar het is wel moeilijk.
    Overigens is de regioraad een soort bestuurslaag die op nagenoeg ondemocratische en zonder dat er veel burgers van op de hoogte zijn.
    En Johan Bos waarom heeft u bezwaar tegen de schuilnaam van deze persoon terwijl toch de meeste hier er één gebruiken. Wel consequent transparant , dan hè 😉😉😂😂

    • Dat er een ondemocratische bestuurslaag bij is gekomen, ben ik met je eens. Maar dat is ook de bedoeling van in elk geval PvdA en D66, die ook weglopen met de EU, waar de grootste onzin wordt verteld door o.a. Frans Timmermans. En die partijen hebben het, samen met GroenLinks en de SP, in Amsterdam voor het zeggen. Over schuilnamen: Daar erger ik mij aan. Het os een soort lafheid die het schelden en kritiek gemakkelijk maakt.

     • Dat laatste is waar, maar ik doe het ook wel als ik denk dat ik mijn politieke partij in verlegenheid breng, hoewel ik het altijd op persoonlijke titel doe en dat weet men ook. Overigens probeer ik het altijd bij kritiek te houden , hoewel ik me soms moet inhouden wat schelden betreft.

     • Sorry hoor, de meeste politieke partijen vinden die regioraad ook wel best, als het puntje bij paaltje komt en niet alleen de partijen die jij noemt. Zo heb ik ook nooit van VVD of CDA kant echt kritiek horen uiten op dit orgaan. Ik kan me zelfs niet aan de indruk onttrekken dat ze het prachtig vinden om die raad als zondebok aan te wijzen bij zaken als ov en soc huisvesting.
      “ Wij kunnen er niets aan doen. Het ligt toch bij de regioraad!!!!!!!”

 2. Namens Amstelveen (regio Amstelland-Meerlanden) zit al sinds jaar en dag de Haarlemmermeerse wethouder. Het is een kwestie van onderhandelen als Amstelveen WEL een DB’er wil leveren. Is in verleden wel eens geweest misschien. Amstelveen heeft bij mijn weten geen enkele poging gedaan in het afgelopen half jaar toen eea weer verdeeld werd, om daar in te komen.

  Je zou ook eens moeten kijken wat die Amstelveense regioraadsleden precies doen en hoe ze wel of niet zich inzetten voor het openbaar vervoer. Of dat ze uiteindelijk meestemmen met de meute en zich bij alles neerleggen (zoals in de Amstelveense gemeenteraad gebruikelijk en dan maar klagen). Wat hebben ze gezegd en gestemd bij de begrotingsbehandelingen, concessieverleningen en zo verder.

  Amsterdam heeft met het gedeelte Buitenveldert min of meer gedeelde belangen als Amstelveen als je kijkt naar het ov en het uniform zijn van dat gebied met Amstelveen. Daarnaast hebben de regioraadsleden van de PvdA (Arnout van den Bosch), VVD (Menno van Leeuwen) en D66 (Youssef Ben Idder) toch ook lijntjes met de PvdA Amsterdam, VVD Amsterdam en D66 Amsterdam!?

  Ja, Amsterdam bepaalt veel maar als je je bij voorbaat al neerlegt bij de situatie zoals wethouder Raat lijkt te doen, ja dan heb je zeker verloren. Dat is echt te makkelijk. Amstelveen ‘gaat’ officieel wel over meer dingeen niet en toch doet de politiek daar dingen mee en soms ook met succes.

  Mijn eigen persoon is voor de inhoud hier totaal irrelevant en nee ik woon geen regioraadsvergaderingen bij, maar men kan veel openbare informatie daarover makkelijk vinden daar hoef je geen vergaderingen voor bij te wonen.

  • Anoniem schelden op met naam genoemde politici is uw idee van transparantie. Voor hetzelfde geld bent u ook een politicus uit een Raat bestrijdende partij. Overigens erger ik mij ook aan de anderen die anoniem willen blijven. Raat is overigens nog maar heel kort wethouder van Vervoer en Verkeer. Hij nam die portefeuille over van wijlen zijn collega Rob Ellermeijer, die onlangs overleed, en heeft nog geen enkele vergadering van de Vervoersregio bijgewoond. Dat zeg ik niet om hem te beschermen, meer uit hoofde van eerlijkheid en als antwoord op degenen die hem verantwoordelijk houden voor al het beleid in de laatste jaren. De lijntjes naar Amsterdam van PvdA en D66 kennen we; Die stad wil zo snel mogelijk autoluw zijn en eist OV ten hoogste voor zichzelf op. Wie zegt trouwens dat Amstelveen zich bij voorbaat neerlegde bij de situatie?

   • Volgens mij wordt hier nergens – door mij althans – gescholden maar inhoudelijk kritiek gegeven.dat is zonder aanzien des persoons.

    Ik garandeer u, ik ben net als 98% van de mensen, geen lid van een politieke partij en ken dat partijenstelsel ook persoonlijk niet.

    Herbert Raat had wel degelijk het afgelopen jaar als leider van de grootste partij als informateur iets te vertellen over of Amstelveen zou gaan voor het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur van de vervoerregio.

    Mijn punt hier is dat Herbert Raat bij voorbaat aangeeft niet te gaan over het openbaar vervoer en de urgentie te spreken met de belangrijkste persoon (over bezuinigingen) blijkbaar niet in te zien gezien zijn opmerking in de gemeenteraad na de vakantieperiode een keer af te willen spreken. Zelfs in de gemeenteraad kwam daar kritiek over omdat ondertussen beslissingen genomen kunnen zijn die het Amstelveens ov kunnen raken. Die opmerkingen van Herbert Raat duiden op zich erbij neerleggen en het niet tot hoogste prioriteit maken.

    Daarnaast is de VVD als partij en leverende wethouders uit verleden niet de partij geweest die zeg maar echt volop ging en gaat voor openbaar vervoer. Dat is niet Herbert Raat persoonlijk nee maar wel zijn partij.

  • @JB, Gaanernietover schreef:
   “Ja, Amsterdam bepaalt veel maar als je je bij voorbaat al neerlegt bij de situatie zoals wethouder Raat lijkt te doen, ja dan heb je zeker verloren.”

   Noemt u dat schelden?

 3. Johan Bos, U heeft jarenlang het gebruik van schuilnamen en zelfs anonieme smaad en laster gefaciliteerd. U heeft mij zelfs gedwongen om een schuilnaam te gebruiken door reacties onder mijn eigen naam te blokkeren. Dit gebeurt nu soms nog steeds. U verweet ‘PeterPC’ ea nooit hun anonimiteit ondanks het aperte misbruik dat zij daarvan maakten.

  U duldt echter geen enkele kritiek (anoniem of niet) op wethouder Raat (VVD). Dat valt wel op, ook nu weer.

 4. Wat het ov betreft: Amstelveen is de enige stad in de wereld waarin de railverbinding geen halte Centrum heeft. Dit is symptomatisch, net als de opheffing van bushaltes waarop bewoners hadden gerekend toen zij hun huis kochten of huurden.

  Vergelijk het met de massale ruimte voor autoverkeer, zeker met de verbrede A9 zónder tunnel.

  • De heer van het Stadshart heeft op dit punt wel gelijk. Zelfs in de wikipedia wordt Amstelveen de grootste stad van Nederland genoemd zonder railverbinding.

   • En ik maar denken dat het GVB een zaak van het vooral links bestuurde Amsterdam was. Volgens mij heeft de VVD-gemeente Amstelveen gepoogd alle haltes te behouden, maar dat was volgens Amsterdam niet mogelijk, omdat de trams harder reden of zo…De haltes volgden dan te dicht op elkaar, zei Amsterdam….

    • Zielig commentaar van een zielig journalistje. Weet u nog uw partijgenote Roos die haar heg het liefst liet knippen door onrendabelen? Weet u nog uw telefoongesprek met mij over uw vrouwtje van de VVD? Weet u het nog of is dat geen actieve herinnering meer hihihihi. ( U stemt niet he, u laat het uw vrouwtje doen…VVD, de partij voor Volledige Dommen.) De partij die in het gehele land op ieder gebied haar stempel heeft stok geslagen. Nergens ook maar enige reflectie. Nergens een Johan Bos die waar dan ook op reflecteert. Deze J.Th. Bos is gewoon een non-journalist.

     • Belofte maakt schuld, zei mijn moeder. U beloofde nooit meer terug te komen wegens het niet bevallen van wat ik schreef als niet-journalist. En bovendien omdat u het met heel Amstelveen gehad had. U hield geen woord, zodat er nu twee kritische burgers zijn, die vinden dat ik de verkeerde politieke keuzes maak (welke dat ook mogen zijn). Ik kan me echt niet herinneren met u getelefoneerd te hebben, wel was er mailverkeer. Logisch, want ik weet uw nummer niet. Of belde u mij? Weet u mijn nummer? Dat ik volgens u een non-journalist ben, is mij bekend. Toch schrijf ik, zoals u.

 5. Wat de (ontbrekende) treinverbinding betreft: Ipv de verbrede rijksweg A9 had daar een spoorverbinding tussen Almere en Schiphol (Randstad) moeten komen.

  Stomme liberalen weten niet wat goed is voor ons land, nu en in de toekomst.

 6. https://amstelveen.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/8a4bf1a2-97e1-416d-abaa-bc7ac762c91f?documentId=11888be7-6978-4a43-a6d8-e48444850b7c&agendaItemId=9837e6ba-e717-4d60-9889-77bcb095d573

  Amstelveen heeft geen zienswijze over de begroting Vervoerregio. Oftewel is het automatisch eens wat Vervoerregio van plan is komend jaar…. voorbeeldje hoe de gemeente wel officieel haar geluid kan laten horen en dat simpelweg niet doet aangaande OV, want dat is waar de Vervoerregio met name over gaat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.