Hoewel D66 mede-indiener was van de motie van Actief voor Amstelveen (AVA) over de ‘kostendelersnorm’ stemden de Democraten woensdag bijna tegen. Er was een schorsing en onderling beraad van de fracties in de gemeenteraad voor nog om D66 alsnog binnenboord te houden. Dat kwam door een wat verwarrende aanbeveling van de motie door wethouder Marijn van Ballegooijen, die had gezegd dat met de uitvoering ervan tienduizenden euro’s gemoeid zouden zijn.

Dus stond D66 op het punt, net als de VVD, tegen haar eigen motie te stemmen. Tenslotte werd na het beraad de motie unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Overigens zegt D66-raadslid Chaara achteraf dat het niet de bedoeling was tegen te stemmen. “We stonden helemaal niet op het punt om tegen te stemmen. We wilden schorsen om te bepalen wat het advies van de wethouder voor de motie betekent. Een optie was eventueel ook om het dictum aan te passen.”

Vroeger

Het voorstel van AVA kwam er op neer dat een vervroeging van de wet, die pas 1 januari van kracht wordt, wordt toegepast. De wettelijke kostendelersnorm houdt in dat het inkomen van nog in de ouderlijk huis wonende jongeren bij dat van de bijstand genietende ouders wordt geteld. De wet houdt in dat de leeftijd voor vrijstelling wordt verhoogd van 21 tot 27 jaar. Maar in Amstelveen moet men daar nu al me beginnen, vindt fractievoorzitter Michel Becker van AVA. Dat vonden ook alle andere fracties. “De kostendelersnorm is niet meer van deze tijd”, zei fractievoorzitter Esther Veenboer van de PvdA. Die fractie had, net als GroenLinks, de SP en de ChristenUnie te motie mede ingediend. Net als D66 dus, maar die leek er, spijt van te krijgen toen zij hoorde wat het allemaal kost.

Maar intussen lagen de kosten zwaar op de maag van de VVD’er Victor Frequin en zijn fractie behoort (net als D66) wel tot de coalitie. Van Ballegooijen had gezegd dat het maatwerk, waarop AVA had aangedrongen, doordat dossier worden bekeken, extra kosten met zich meebrengt. Maar na de schorsing was het blijkbaar de gemeenteraad duidelijk dat het geld sowieso zou moeten worden uitgegeven, allen nu wat vroeger.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.