De parkeeroverlast van Amsterdam komt dus in Amstelveen terecht. Dat constateert VVD-raadslid Menno van Leeuwen (foto), die de parkeerlast in Amstelveen-Noord bij de Vervoerregio Amsterdam heeft aangekaart.

De kersverse voorzitter Melanie van der Horst – D66-wethouder van Amsterdam – heeft volgens Van Leeuwen gezegd dat autoluw maken van Amsterdam haar grootste prioriteit is. “De VVD zou graag zien, dat hierbij rekening gehouden wordt met de gevolgen voor Amstelveen”, zegt het VVD-raadslid.

Autoluw Amsterdam

Autoluw maken van Amsterdam verschuift het parkeerprobleem naar de omliggende gemeentes, vindt hij. “Continue parkeren hier auto’s om vervolgens naar de tram te lopen of een vouwfiets uit de kofferbak te halen en richting Amsterdam te fietsen. In onze ogen is het juist de taak van de Vervoerregio om dit soort problemen tegen te gaan.

Auto moet blijven
Van Leeuwen maakt zich ook grote zorgen over de aangekondigde bezuinigingen in het Openbaar Vervoer. Volgens hem is een betaalbaar en fijnmazig OV een randvoorwaarde om mensen ertoe te verleiden de auto vaker te laten staan. Het is in zijn ogen onbegrijpelijk, dat nu voorgesteld wordt om het OV te versoberen. De VVD Amstelveen is overigens geen voorstander van het inperken van het autogebruik, omdat zij zegt dat veel mensen voor hun werk afhankelijk zijn van hun auto.

Van Leeuwen: “De verwachting is dat over een paar jaar de meeste auto’s emissieloos zullen rijden. Ook heeft corona ons geleerd, dat tijdens een pandemie het OV eigenlijk nauwelijks een optie is en autogebruik gewoon mogelijk moet blijven tot het moment dat er daadwerkelijk volwaardige alternatieven voor handen zijn.”

1 COMMENT

  1. VVD is vóór auto, dat is bekend. Kijk maar om je heen: In dit land wonen auto’s en wij zijn hun dienaren, zeg maar slaven.

    Om alle auto’s van voldoende voeding te kunnen blijven voorzien, zullen alle oppervlakten bedekt moeten worden met windmolens en zonnecellen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.