Hoewel de meeste fracties zich afvroegen waar het geld heen gaat en de jaarstukken van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) nogal vaag vonden, ging de gemeenteraadavond woensdag toch unaniem akkoord met de begroting voor de komende jaren. Die komt neer op ruim 8 miljoen euro per jaar, waarvan Amstelveen dit jaar ongeveer € 142.000 betaalt (1,56 per inwoner).

Volgend jaar is dat bedrag gestegen tot € 1,59 per inwoner en in 2024 tot € 1,63, allemaal wegens de inflatie. Er zijn tientallen gemeenten bij de MRA aangesloten (van Almere tot Aalsmeer), maar Amsterdam maakt de dienst uit, vreesde de gemeenteraad.

Niets terug

“Amstelveen krijgt er niets voor terug”, zei VVD-fractievoorzitter Kees Noomen. Hij vroeg zich af wat er nou in de praktijk zou veranderen als de gemeente uit de MRA stapte. Het is volgens hem nu toch een beetje ‘wie betaalt, bepaalt ook’. En daaraan koppelde hij de wetenschap dat Amsterdam het meeste betaalt, hoewel er ook bijdragen van de provincie komen. “De MRA blinkt uit in vaagheid”, zei Wil Roode van de SP in het debat dat aan de raadsvergadering vooraf ging.

Geld

En 50Plus stelde vast dat er meer is uitgegeven dan begroot. Vraag die eigenlijk alle facties hadden: Waar gaar dat geld allemaal heen? Het CDA had mijn monde van Sadra van Engelen wel zorgen over de toenemende inflatie, hoewel doe partij – net als alle andere – akkoord ging met he]t voorstel van B&W, die ook zelf overigens vragen hadden. “Er mag wel duidelijk worden waar het geld heen gaat”, zei burgemeester Tjapko Poppens. Maar anderzijds vind hij dat Amstelveen niet buiten het MRA-netwerk kan blijven staan. Ook de andere gemeenteraden drongen aan op minder prioriteiten. Onder meer de woningtoewijzing in de regio blijft in elk geval een punt van discussie. Maar de vastgestelde vaagheid en het gebrek aan onderbouwing van de cijfers was hem wel duidelijk.

Met de kritiek op de jaarstukken van de MRA was ook AVA het eens; die fractie klaagde erover dat Kunst en Cultuur volgens de begroting geen aandacht krijgen. Ook D66 miste de onderbouwing, maar v0nd het anderzijds wel een goed netwerk om op de hoogte te blijven. MRA heeft overigens een nieuwe werkzijde voorgesteld. “We moeten zien hoe die uitpakt,” zei Esther Veenboer (PvdA). Raadslid Monkelbaan van bbA betreurde het dat in de plannen van MRA sport en beweging ontbreken. Overigens maakt hij zelf deel uit van de Amstelveense vertegenwoordiging in Amstelland en de Meerlanden, een subregio die weer deel uitmaakt van de MRA en daar het geluid van Amstellandse gemeenten kan laten horen.

4 COMMENTS

 1. Als je al 44 pagina’s nodig hebt om de procedure van de samenwerking vast te leggen, dan kun je wel beweren dat je geen aparte bestuurslaag vormt, maar het lijkt het er wel erg veel op. Zeker ook als je bedenkt dat gemaakte afspraken niet vrijblijvend zijn, wat precies de kern vormde van de kritiek van wijlen Harry van den Bergh die het (terecht) niet kon nalaten om vraagtekens te zetten bij de democratische legitimiteit van de MRA.

  De gemeenteraad heeft echter ook slappe knieën, want al meer dan 10 jaar wordt er getwijfeld aan het nut en de noodzaak van deelname aan de MRA. Toch gaat men gewoon door. Zeg dan dat je er mee stopt of zeur er anders niet meer over. Misschien is het sowieso een idee om alle praatclubs (‘samenwerkingsverbanden’) eens tegen het licht te houden, want dat zijn er nogal wat volgens mij en wellicht niet allemaal even nuttig.

  • Wijlen Harry van den Bergh werd door zijn PvdA op een onverkiesbare plek gezet en hield vervolgens de eer aan zichzelf. Hij mocht natuurlijk geen stoorzender in de coalitie worden.

   • Precies, al was hij politiek gezien geen gevaar voor de coalitie in mijn herinnering. Hij stemde altijd mee.

    Bizar genoeg begonnen overigens ook andere partijen -niet lang na zijn verscheiden meen ik- opeens kritisch te worden op de MRA. Maar gelet op de regelmaat denk dat dat een jaarlijkse oprisping is. Even doen alsof ze kritisch zijn, meehuilen met de meute en vervolgens doorgaan met waar ze mee bezig waren.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.