Kunnen woningen in de regio Amstelland, waartoe Amstelveen behoort, in de toekomst met aardwarmte verwarmd worden? Om daar achter te komen is meer kennis nodig van de ondergrond. In Amstelland wordt binnenkort een onderzoekboring gedaan. Daarvoor slaan Energie Beheer Nederland (EBN), gemeenten in Amstelland en provincie Noord-Holland de handen ineen.

Dit is één van de in totaal tien onderzoekboringen naar aardwarmte, die EBN wil landelijk wil uitvoeren.

 Kassen

De over de ondergrond verkregen kennis wordt door de gemeente en provincie Noord-Holland gebruikt om de potentie van aardwarmte als duurzame energiebron in kaart te brengen.

Uit grote diepte komende aardwarmte wordt in de vorm van warm water omhoog gepompt. De daarna uit het water gehaalde warmte dient om woningen, gebouwen of kassen te verwarmen. Het afgekoelde water gaat weer terug in de aardlaag waar het vandaan kwam, zodat geen verzakkingen kunnen ontstaan. In de ondergrond warmt het water weer op.

Klimaatneutraal in 2050

Door een proefgebied nauwkeurig te kiezen, kan de boring inzicht geven in de samenstelling van de ondergrond in een veel groter gebied. “In 2050 willen we in Noord-Holland klimaatneutraal zijn en geen CO² meer uitstoten”, zegt gedeputeerde Edward Stigter voor Klimaat&Energie van de provincie Noord-Holland.  “We moeten daarom zo snel mogelijk van het gas af. Het is prachtig dat nu wordt onderzocht of we rond Amsterdam, dat een enorme warmtebehoefte heeft, mogelijk gebruik kunnen maken van de vrijwel onuitputtelijke warmte uit de aarde. Op die manier zouden we een belangrijke duurzame bijdrage kunnen leveren aan het verwarmen van huizen en gebouwen in ons gebied. De overgang naar duurzame warmtebronnen is een enorme klus. We moeten alles op alles zetten om die klus te klaren en ook nieuwe bronnen zoals aardwarmte serieus onderzoeken. Op die manier kunnen we met elkaar bijdragen aan de warmtetransitie.”

Tien onderzoekboringen

EBN gaat tien onderzoekboringen uitvoeren, verspreid over het land. De onderzoekboringen zijn bedoeld om meer kennis op te doen over de ondergrond en daarmee over de potentie voor aardwarmte in het gebied waar de boringen worden uitgevoerd. Timme van Melle van EBN: “De kennis die we met deze onderzoekboring ophalen is van groot belang om de mogelijkheden van aardwarmte goed in kaart te kunnen brengen. Warm water is overal in de ondergrond aanwezig, maar je kunt het niet overal uit de ondergrond halen. Wij bieden een blik op de ondergrond waardoor dit wel duidelijk wordt.”

Handreiking

Na deze onderzoekboring is er zeer waarschijnlijk nog aanvullend onderzoek nodig op specifieke locaties. Het is de bedoeling dat gemeenten hierin het voortouw nemen. De ‘Handreiking aardwarmtebeleid gemeenten MRA’ helpt de  31 gemeenten in de Metropool Regio Amsterdam hierbij. Deze gemeenten liggen gedeeltelijk ook in Flevoland.

Omdat een gebied dat mogelijk aardwarmte oplevert zich niet beperkt tot gemeentegrenzen, moeten gemeenten bijvoorbeeld over hun eigen grenzen heen kunnen kijken. De provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten daarbij.

Duurzame toekomst

EBN, gemeenten in de regio en provincie Noord-Holland werken gezamenlijk aan een duurzame toekomst. Doel is de CO²-uitstoot te verminderen en actief bij te dragen aan energiebesparing en aan de opwekking van duurzame energie, waaronder aardwarmte. Op die manier zijn we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals het Russisch gas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.