Onder meer om uitstoot van schadelijke stoffen te beperken hebben de gemeenten Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel gezamenlijk in een brief aan minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd de maximale snelheid op enkele (rijks) snelwegen te verlagen naar 80 kilometer per uur. Dit doen zij op basis van in ieder van de genoemde gemeenten aangenomen moties door de gemeenteraden.  De brief is voor Amstelveen ondertekend door verkeerswethouder Rob Ellermeijer.

De gemeenten schrijven in hun brief dat die worden ‘doorsneden en omringd’ door de snelwegen A1, A2, A9 en A10. “Een aantal van deze wegen gaat recht door of vlak langs het stedelijk en dichtbevolkte gebied van onze gemeenten,” zeggen briefschrijvers.

Uitstoot

Er ius volgens hen een significante relatie tussen de uitstoot van schadelijke stoffen en de maximumsnelheid. “We zijn van mening dat, gezien de actuele landelijke discussie over de uitstoot van stikstof en verkeersveiligheid, het verlagen van de maximale snelheid actueler is dan ooit”, schrijven zij aan de minister.  Het is volgens de drie gemeenten uit gezondheidsoogpunt belangrijk te streven naar de WHO- advieswaarden voor luchtkwaliteit. Vandaar ook dat zij aandringen op het verlagen van de maximumsnelheid op de snelwegen in de drie gemeenten. “Op de A10-west is de maximumsnelheid inmiddels al verlaagd naar 80km/u.”

Geluid

Zij verwijzen ook naar wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft aanbevolen op het gebied van geluidsniveau door het verkeer. Dat moet volgens die instantie worden verlaagd verlagen tot onder 53dB. Daar boven kan geluid tot hartziektes leiden, zeggen de gemeenten op last van de WHO. “Deze waarden worden op diverse wegen ruim overschreden, bijvoorbeeld ter hoogte van de Holendrechterzijweg in Ouderkerk aan de Amstel. Ook zijn op delen van snelwegen geen geluidswerende maatregelen of bomen aanwezig.”

De drie gemeenten doen een dringend beroep op de minister om de gezondheid van de inwoners te respecteren en gevolg te geven aan het verzoek de maximale snelheid op de snelwegen te verlagen.  “We gaan hierover graag nader met u in gesprek”, zeggen de ondertekenaars. Behalve Ellermeijer zijn dat de wethouders Lex Scholten van Diemen en  Rineke Korrel-Wolvers  van Ouder-Amstel.

8 COMMENTS

  • Denkt u nou echt dat u beduidende sneller bent op uw plaats van bestemming als u 100 of 120 mag rijden in ons stadstaatje? Doorstroming is veel belangrijker.

   • Stadstraatje? Gaat het wel goed met je Frank? Ben je wellicht recent nog eens gaan kijken bij die bouwput aldaar die met die, mogelijk niet noodzakelijke, giga verbreding moet zorgen voor die doorstroming?
    En oh ja mathematisch ben je met 100 of 120 sneller op je bestemming dan met 80km per uur.

 1. Graag 80, natuurlijk 80. Kijk naar de ringweg A10 in Amsterdam-West. Geen gejakker, geen ongelukken, minder lawaai.

  @Olaf, hoeveel sneller ben je met 100 op de plaats van bestemming en wat doe je met de gewonnen tijd? Bijkomen van de enerverende rit?

  • Hoeveel sneller hangt af van de afstand tot de bestemming Robert. Vroeger werd dat op school onderwezen, maar ja dat is voordat het onderwijs met de invoering van de Mammoetwet te grabbel werd gegooid.

 2. Olaf, Ondanks mijn opleidingen (Gymnasium bèta, 2 jaar K.I.M. plus R.U. Leiden, hoofdvak Economie) heb ik niet afgeleerd om kosten en baten tegen elkaar af te wegen. Ik vroeg wat jij doet met de paar seconden c.q. minuten tijdwinst die het gejakker met 100 km/u over een paar kilometer Ringweg A10 of traverse A9 jou oplevert.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.