Volgens de SP helpen B&W de meest kwetsbaren van de inwoners niet en vallen zij nu de hulpdienst van de partij aan. “Maar wij laten ons niet intimideren en komen op voor onze cliënten”, zegt fractievoorzitter Patrick Adriaans. De gemeente zegt zich in die klacht totaal niet te herkennen.

Naar zijn mening komt de SP niet alleen in de gemeenteraad maar ook daarbuiten daadwerkelijk op voor mensen in een kwetsbare positie. Daartoe heeft de partij een eigen hulpdienst, die volgens haar mensen letterlijk met raad en daad bijstaat als zij in problemen komen met organisaties of verstrikt raken in wet en regelgeving.

Te ver

Volgens Adriaans is de gemeente niet blij met die hulpdienst. “Al diverse malen heeft zij vergeefs gepoogd medewerkers van de hulpdienst het werk te beletten of monddood te maken. Nu maakt de gemeente het helemaal bont door inwoners in een kwetsbare positie te willen verbieden gebruik te maken van de diensten van de SP. Dat gaat wezenlijk te ver.” De SP-hulpdienst heeft vooral klanten in het sociale domein, onder wie daklozen. Volgens de partij richt de gemeente zich niet alleen op de medewerkers van de dienst, maar nu ook op de cliënten daarvan. Volgens de SP wordt gedreigd dat die geen hulp meer krijgen als zij zich laten bijstaan door de SP.

Onduidelijk

De gemeente beweert evenwel het tegenovergestelde. “Wij ondersteunen juist onze kwetsbare inwoners en daklozen op diverse fronten. Zo bieden wij noodopvang voor daklozen en ondersteunen deze groep om hun leven weer op de rit te krijgen. Ook kunnen zij gratis gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning. In Amstelveen verzorgt MEE Amstel en Zaan deze cliëntondersteuning. Het is vaak maatwerk, waarbij de gemeente zorgvuldig kijkt naar wat een inwoner of gezin nodig heeft. Dat kan zijn op het gebied van (psychische) zorg en ondersteuning (Wmo), wonen, jeugdhulp en werk- en inkomensondersteuning.” Of er door medewerkers is gewaarschuwd tegen de SP-hulpdienst blijft onduidelijk. De gemeente ontkent dat.

Brief

Maar fractievoorzitter Patrick Adriaans spreekt dat tegen. “Wij zijn in het bezit van een brief aan een inwoner die bijgestaan wordt door de hulpdienst. Ingewikkelde zaak van dakloosheid, trauma’s en psychische problematiek. De gemeente loopt weg van de problemen, stelt een aantal voorwaarden waaronder het feit dat de SP-hulpdienst deze persoon niet overal mag bijstaan. Dit is echt kilometers te ver, inwoners die bij de gemeente tegen een muur oplopen, niet goed geholpen worden en ten einde raad bij de SP aankloppen voor hulp zouden dat niet mogen? Iedereen in Nederland heeft het recht om iemand mee te nemen naar gesprekken die gaan over zijn of haar toekomst, de keuze is aan de persoon niet aan de gemeente. De inwoners die wij helpen zijn over het algemeen zeer tevreden over de door ons geboden hulp. Soms helpen we ze bij lastige zaken bij de gemeente, maar ook bij een woningcorporatie of een andere organisatie. Dat onze medewerkers al tijden gehinderd worden hebben we geprobeerd achter de schermen op te lossen, als de gemeente cliënten wil misbruiken om machtsspelletjes te spelen om de SP het werken onmogelijk te maken dan rest ons niets anders dan de openbaarheid te zoeken. Laat het college zich dan maar verantwoorden voor hun daden. Ik ga daar graag het debat over aan, ik weet dat de SP het morele gelijk aan zijn kant heeft.”

Agressie

Al eerder ging de SP openbaar de strijd aan met het college. In februari vorig jaar was er een interpellatiedebat in de gemeenteraad n.a.v. het volgens de partij stelselmatig niet of onvolledig beantwoorden van vragen. De SP sprak destijds over een onterechte opname van een hulpdienstmedewerker in het agressieregister. Uiteindelijk is die opname geschrapt. De SP zegt nu de strijd aan te gaan om niet alleen de intimidatiepogingen van de gemeente richting de medewerkers te stoppen, maar vooral ook om inwoners in een kwetsbare positie de rechten te geven die zij naar haar mening wettelijk ook gewoon hebben.

Adriaans: “Al jaren liggen wij met enige regelmaat overhoop met de gemeente, omdat wij bij de uitvoering de vinger op de zere plek leggen op een manier die niet gebruikelijk is in Amstelveen. De SP-Hulpdienst ondersteunt mensen en doet dat standvastig en goed geïnformeerd. Dat betekent dat wij de gemeente confronteren met missers in de uitvoering of hiaten in het beleid, rechtstreeks voor inwoners die in een moeilijke positie zitten. De gemeente vindt dat lastig en probeerde medewerkers van de hulpdienst te intimideren. Zo heeft de gemeente fractieleden ten onrechte beschuldigd van overtreden van de gemeentewet en een burgerlid ten onrechte opgenomen in een agressieregister. Over dat laatste is een klacht door de ombudsman gegrond verklaard, de gemeente weigerde eerst de opname te schrappen, pas nadat informeel aangegeven werd dat de gang naar de rechter gemaakt zou worden bond de gemeente in. Inmiddels zijn er alweer op niets gebaseerde waarschuwingen gegeven aan medewerkers van onze hulpdienst. Wij beraden ons op stappen maar laten ons zeker niet intimideren!”

2 COMMENTS

  1. Wat een zielig gedoe ! Alleen in bepaalde landen zoals Rusland en China mag je je niet laten bijstaan door zelfgekozen mensen. Nou ,het is bij iedereen bekend hoe men in deze landen met mensen omspringt.
    Tevens ga je wel af als een gieter, als door de ombudsman een klacht gegrond wordt verklaard en pas inbindt als er met een gang naar de rechter gedreigd wordt.
    Hele domme zet van de gemeente. Gewoon eens toegeven dat je een fout hebt gemaakt is heus geen schande. Immers overal waar gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt.

    • Als waar gewerkt wordt fouten worden gemaakt, dan zou dat ook voor de SP kunnen gelden natuurlijk.

      Ben trouwens wel benieuwd naar die brief van de gemeente waar de SP mee schermt, want nu lijkt het toch ernstig op het aangaan van een publiek gevecht met oncontroleerbare argumenten.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.