Burgerbelangen Amstelveen (bbA) vindt de bouwplannen voor het 17 bouwlagen en meer dan 58 meter hoge appartementengebouw aan de Ouderkerkerlaan 150, het zogenaamde Amstelwood project, veel te pompeus. Nu staat er op die plek een garage van Mercedes en een tankstation. Het is volgens bbA niet in balans met de omgeving en een bedreiging voor prettig wonen en leven in de wijk  Keizer Karelpark oost. Omwonenden  maakten ook bezwaar tegen de hoogbouw. De gemeente kwam aan ondergeschikte bezwaren tegemoet, maar geenszins aan het belangrijkste: De hoogte.

“Dit megalomane plan moet van tafel. Het kan niet zo zijn dat wij de zakken van projectontwikkelaars blijven vullen door hoge torenflats te bouwen in de achtertuinen van de bewoners van de Van der Leekbuurt, zegt fractievoorzitter en lijsttrekker van bbA Ruud Kootker.

Visie

Hij geeft toe dat de door de gemeenteraad vastgestelde hoogbouwvisie ruimte geeft om op bepaalde plaatsen in de stad de hoogte te gebruiken, maar benadrukt dat ook is afgesproken dat hoogbouw in balans moet zijn met de leefomgeving. Eerder speelde deze problematiek volgens bbA ook al bij de plannen voor de Mr. Groen van Prinstererlaan 114 in de wijk Stadshart, waar duidelijk al de uiterste grenzen opgezocht werden toen het ging om de hoogte en verdichting.

Bouwen in balans

In maart 2020 diende bbA een motie in over ‘Bouwen in Balans’, waarbij de partij stelde niet te kunnen ontkomen aan bouwen in de hoogte om meer mensen te helpen aan een betaalbare woning, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid en de woonkwaliteit van de buurten en wijken. De motie werd door de meerderheid van de raad niet gesteund.

Ook bij de plannen voor een megalomane torenflat pal tegenover de Stratusflat bij het winkelcentrum Groenhof, het zogenaamde ‘Newa project’, werd opnieuw de uiterste grens opgezocht. Na oorverdovende protesten van buurtbewoners en de politieke inzet van Burgerbelangen Amstelveen en later ook van andere politieke partijen, is het gelukt toen dit project voorlopig in de ijskast te zetten.

Onevenredig hoog

“Het opnieuw opzoeken van de uiterste grenzen is niet in het belang van de inwoners van de stad, ook al omdat het draagvlak voor bouwplannen in buurten en wijken bij inwoners op deze manier als sneeuw voor de zon gaat verdwijnen”, vindt bbA. Het geplande pand zou volgens de plannen ook onevenredig hoog worden in vergelijking met de andere hoogbouw in de buurt, zoals het kantoor van Zwitserleven, de Mayor (voormalige KPMG-gebouw), de Meander en de hoge flats in het Stadshart. Kootker: “Het is eerder een steenpuist dan een landmark, zoals het College wil doen geloven. Totaal niet passend in de beeldkwaliteit van de zo karakteristieke wijk Keizer Karelpark. We willen graag dat er gebouwd wordt, maar in balans en met de menselijke maat.”

De Delegatie

Toen vrijdagavond in de buurt bekend werd, dat bbA daar zaterdag met een delegatie van de partij ging kijken was dat voor talrijke omwonenden, ingeseind door de coördinator van de actiegroep  Karel Rutgers, reden om zich bij de bbA-ers te voegen en uitgebreid te discussiëren over de plannen. bbA was daar met raadslid Ewa Petiet, burgerraadslid en nummer 2 op de kieslijst Pieter Monkelbaan en de nummers 4 en 5 Ferry van Groeningen en Kitty Huisman. Alsmede met de buurtbewoner Chris Smeenk en partijsecretaris Frits Suer. De bewoners grepen volgens de bbA-delegatie de kans met beide handen aan om hun grieven te uiten.

Derde keer

Pieter Monkelbaan over de bouwplannen: “Dit is nu de derde keer dat een plan wordt gepresenteerd dat niet past in de leefomgeving van de Amstelveners. Wij staan voor betaalbaar wonen en willen ook echt kijken waar we woningbouw voor betaalbare woningen kunnen inpassen. We steunen duurzaam en natuurinclusief bouwen en zijn blij met bouwprojecten als Olympiade aan de Startbaan waar we honderden woningen bouwen. En ook Nieuw Legmeer, De Scheg en Kronenburg-Uilenstede kunnen op onze steun rekenen, maar dit gaat echt te ver. Te hoog op deze plek. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

Ruud Kootker: “bbA hoopt dat de raad en het college zo verstandig zijn het plan voorlopig van tafel te halen. Dan kunnen we opnieuw kijken hoe we op die plek een voor iedereen aanvaardbaar aantal woningen en aangepast aan de omgeving kunnen realiseren.”

Ook de politie kwam zaterdag kijken naar ‘open lucht vergadering’. Die gaf een paar adviezen over anderhalve meter afstand en mondkapjes, maar de bijeenkomst mocht wel worden voortgezet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.