Zij zou na de verkiezingen het liefst met hetzelfde B&W-team doorgaan, zegt wethouder en lijsttrekker voor D66 Floor Gordon. Dat betekent dat de coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA hoge ogen moeten gooien. Maar van het bestaande college trekt sowieso Rob Ellermeijer (VVD) zich terug. Blijven, buiten haarzelf, haar partijgenoot Frank Berkhout, Herbert Raat (VVD), Marijn van Ballegooijen (PvdA) en de burgemeester over. Zelf denkt zij aan winst voor haar partij, die nu zeven zetels in de gemeenteraad heeft. Maar, zoals voor de landelijke regering, zou de coalitie dan hetzelfde moeten blijven.

Hoewel er veel overlapping met de verkiezingsprogramma’s van andere partijen in zit, blijken in dat van de Democraten vooral het klimaat, onderwijs en ‘beter wonen’ essentieel.

Ieder kind

“Wij hebben by far het beste onderwijsprogramma”, wilde Gordon bij de presentatie van het D66-verkiezingsprogramma “Voor een vrije, kansrijke en duurzame stad’ donderdag wel graag kwijt. ” Wij willen dat ieder kind de kans krijgt om talenten volledig te ontwikkelen. Kleinere klassen, vroege aanpak van taalachterstanden, schoolfruit, huiswerkbegeleiding, goede stageplekken en opwaardering van het vakonderwijs”.

De voorkeur voor een inclusieve stad, die de partij in de diverse wijken wenst, blijkt ook uit haar verlanglijst voor de scholen. “Wij kiezen radicaal voor gelijkheid van alle klassen”, zegt fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven. “Waarom zou een kind van wie de ouders huiswerkbegeleiding wél kunnen betalen anders worden behandeld dan een kind dat in een klein kamertje, dat ook nog gedeeld wordt met anderen, huiswerk moet maken?” Ook taalonderwijs vindt D66 belangrijk, omdat sommigen wel intelligent zijn, maar gewoon op school niet meekomen omdat zij Nederlands niet spreken of begrijpen.

“Een stem op D66 in Amstelveen is een stem op een goed klimaat, beter wonen en het beste onderwijs. D66 wil de komende vier jaar investeren in een duurzame en gezonde stad, waarin iedereen gelijke kansen heeft om me te doen en waarin er geen plek is voor discriminatie of uitsluiting,” vat Gordon de ambitie van haar partij samen.

Klimaat

D66 zet alles op alles om (de gevolgen van) klimaatverandering aan te pakken, zegt zij in een persbericht. ‘Op een rechtvaardige manier, zodat alle Amstelveners me kunnen doen. We verminderen de uitstoot van broeikasgassen door te investeren in isolatie en schone mobiliteit, grijpen alle kansen aan om duurzame energie op te wekken én zetten alles op alles om onze stad te vergroenen.’ Floor Gordon: “Wij pleiten voor het maximaal benutten van bedrijfsdaken voor zonnepanelen, het hergebruik van grondstoffen bij bouwprojecten, onttegelen van tuinen, inwoners betrekken bij vergroenen, bomendepots en mobiele milieustraten”. De aandacht lijkt in het verkiezingsprogramma vooral gericht op vermindering van CO2-uitstoot, maar daarin komt niet het woord ‘biomassa’, waarvoor de grootste centrale in achtertuin Diemen dreigt te komen, niet voor. Terwijl toch moeilijk is vol te houden dat de voor ontbossing zorgende houtstook minder CO2-neutraal is dan welke andere energiebron ook en Amstelveen regionaal wel meepraat, maar nauwelijks enige invloed heeft, al zeggen de Democraten wel oog te hebben voor de ‘democratische legitimiteit’.

Woningen

D66 is intussen wel zo reëel dat het de woningnood niet denkt op te lossen, betoogde Van der Steenhoven bij de presentatie van het verkiezingsprogramma. Maar de partij wil aan die oplossing wel bijdragen. Vooral door binnen stedelijk te bouwen. “Je kunt niet én uitbreiden én dat niet doen”, beseft hij. De partij is voor een vorm van hoogbouw en wil leegstaande kantoren tot woningen verheffen. Daarbij vindt zij dat twintig procent in de sociale huurcategorie moet komen. “Er moeten nu eenmaal keuzes gemaakt worden. Veertig tot vijftig procent sociale huur is niet reëel”, zegt Van der Steenhoven. Hij wijst ook op de schreeuwende nood in de middenklasse qua inkomen. Die kan een hypotheek op zijn buik schrijven en de veel hogere huur niet of nauwelijks betalen.

“Ik durf te stellen dat wij in deze vier jaren substantieel hebben bijgedragen aan de oplossing de problemen op de woningmarkt,” meldt de fractievoorzitter. Overigens is de partij ook een voorstander van sociale koop. Volgens D66 zou de helft koop- en de helft huurwoning ideaal zijn in Amstelveen. Intussen kunnen er volgens haar plaatselijk nog wel mensen bij. “Amstelveen is niet vol, maar je moet wel binnenstedelijk bouwen. Er zijn tal van leegstaande kantoren, waarmee niets gebeurt,” vindt Van der Steenhoven. Ook denkt hij aan alternatieve woonvormen, zoals ouderen in grote woningen die best kamers kunnen verhuren.

En intussen blijft de Bovenkerkerpolder als ‘heilige grond’ geheel onbebouwd en open. Gordon: “In een deel mag je door Schiphol sowieso niet bouwen, maar het gedeelte waar dat wel zou kunnen, willen wij sparen. Wij willen meer jongerenhuisvesting, maatregelen tegen discriminatie op de woningmarkt en we bouwen geen woningen in de groene longen van de stad, zoals de Bovenkerkerpolder, onze sportvelden of in de hoofdgroenstructuur”. De partij blijft intussen aanhanger van het, volgens anderen in de gemeenteraad totaal mislukte, doorstroomprincipe.

Openbaar vervoer

In het openbaar vervoer is volgens D66 meer ambitie nodig dan er tot nog toe was. Amstelveen is de grootste gemeente zonder treinstation. Eigenlijk willen de Democraten daarin verandering brengen, maar zij beseft wel dat zoiets niet op korte termijn kan. Dan maar met trams, lijkt de visie. Bijvoorbeeld door doortrekking van de verbinding van de metro naar Schiphol. “Wij zijn voor uitbreiding van het OV-netwerk”, zegt Van der Steenhoven. Uit het programma: “Daarom richten wij ons op het verbeteren van de bereikbaarheid van de stations Amsterdam-Zuid, Schiphol en Bijlmer Arena. Een station dient vanuit alle wijken rechtstreeks per tram of bus bereikbaar te zijn met een korte route. Dat is bij alle inzet rond het openbaar vervoer steeds ons uitgangspunt.”

De partij wil onderzoeken of de Amstelveenlijn, die vanaf 2023 in Uithoorn eindigt, van daar af langs de N201, of mogelijk met een zijtak vanaf de Westwijk, kan worden doorgetrokken naar Schiphol en ook op die manier de Bloemenveiling Aalsmeer een betere verbinding kan bieden. In elk geval moeten het ziekenhuis en het Oude Dorp (met het raadhuis) gemakkelijk uit alle delen van de stad bereikbaar zijn.

Transparant 

Ook het woord transparantie siert weer het verkiezingsprogramma. D66 zegt te staan voor een open, transparante en integere lokale overheid. “Een levendige democratie, waarin alle Amstelveners kunnen meedenken, meedoen en meebeslissen, van jongs af aan.” Gordon: “Wij willen toegankelijke informatievoorziening, wijkambtenaren die de gemeente een gezicht geven, een verbod op straatintimidatie, geen onnodige sekseregistratie en meer inspraak van jongeren tot 18 jaar”. Overigens is daar in grote lijnen al in de nieuwe verordening voor de gemeenteraad, waarmee de fractievoorzitters woensdag instemden, voor de verkiezingen reeds voorzien.

Partijvoorzitter Shivan Bhoendie zegt dat het verkiezingsprogramma door middel van een uitvoerig collectief proces, met inbreng van de leden, tot stand is gekomen. “Wij hebben ons concept verkiezingsprogramma al op 10 december gepubliceerd, maar als democratische partij vinden we het belangrijk dat alle leden vervolgens nogmaals de mogelijkheid hebben zich uit te spreken over inhoud en tekst. Daarom konden de leden, sinds de publicatie van het concept, gedurende een maand moties en amendementen indienen. Na bespreking en stemming hierover in de ledenvergadering, is dit verkiezingsprogramma binnen D66 unaniem aangenomen en definitief geworden.”

Compleet programma: https://d66.nl/amstelveen/verkiezingsprogramma/

Foto: Lijsttrekker Floor Gordon (links) krijgt verkiezingsprogramma van D66-voorzitter  Shivan Bhoendie

5 REACTIES

 1. Een stem op D66 is een stem op:
  – een goed klimaat? Nee gedwongen winkelnering en op hoge kosten bij stadsverwarming die op biomassa en dus houtverbranding is en milieuvervuiling dus
  – verdere ongelijkheid aangaande wonen zie hun beleid afgelopen jaren
  – afbrokkeling democratie met achterkamerpolitiek en opnerkingen van een wethouder die toejuicht dat er geen politieke discussies worden gevoerd
  – openbaar vervoer? D66 heeft van harte meegewerkt aan de afbrokkeling ervan in de afgelopen jaren
  – onderwijspartij? Het is meer ondanks dan dankzij D66 dat dat goed kan functioneren

  D66 is niet meer dan een nuttige bijwagen voor de VVD.

  Enz enz

 2. De hele opsomming uit het bovenstaande artikel lijkt meer te komen uit het sprookjesboek “Tante Floor leest voor”.
  Even over de laatste coalitieperiode
  De wachttijd voor soc woningbouw is opgelopen tot 17 jaar.
  Het prijsniveau van koophuizen is de laatste 4 jaar met zo’n 30% gestegen.
  De huur in de vrije sector valt voor de lage middenklasse niet meer te betalen.
  Ze praat nu weer over het omzetten van kantoorpanden naar woningen, terwijl ze paar maanden geleden het nog had over het feit dat er wel weer genoeg kantoren in Amstelveen moesten zijn ,omdat die markt weer aantrok. Zo praat tante Floor maar door. Maar ik snap het niet.
  Dan onderwijs; de tekorten aan personeel zijn nog meer gestegen dan elders. Waarom? Ze kunnen hier niet wonen. Op scholen wordt door leerkrachten gezegd ; Neem maar bijles, want wij hebben er geen tijd voor. Gevolg; tweedeling.
  Ouderenzorg; Bestaat wel , maar in de hele keten is bezuinigd. Aantal vervuilde en dementerende ouderen die “zelfstandig” wonen zijn toegenomen.
  Milieu; Tante Floor brabbelt wat over zonnenpanelen, laadpalen, aardwarmte enz., terwijl de grootste besparing op korte termijn valt te vinden bij isolatie in de soc sector.

  Afijn een beleid wat enigszins losstaat van de VVD heb ik lokaal in geen velden of wegen mogen ontdekken. Zelfs op het gebied van PR volgt tante Floor haar grote voorbeeld ome Herbert; Heel veel praatjes bij de meest onzinnige plaatjes.

 3. De VVD maakt al jaren lang de dienst uit in Amstelveen, wil de meedoen, zoals D66, dat mag, maar wel op een manier zoals de VVD het wil en anders, zie het verleden!

 4. De VVD maakt al jaren lang de dienst uit in Amstelveen, wil je meedoen, zoals D66, dat mag, maar wel op een manier zoals de VVD het wil en anders, zie het verleden!

 5. Dankzij de free publicity door de lokale media moet je het als regerende coalitie wel erg bont maken om niet te worden herkozen. Door de hechte politiek-journalistieke samenwerking ontstaat een soort ‘erfelijke macht’ die niet te doorbreken is.

  Herbert Raat (VVD) en Floor Gordon (D66) zijn inmiddels als zonnekoning en -koningin ongevoelig voor kritiek en tegenspraak. Van enige checks and balances is geen sprake. De lokale democratie is machteloos.

  Net als in andere gemeenten moeten lokale partijen beter samenwerken. In Maas en Waal hebben lokale lijsten een Federatie gevormd.

Laat een antwoord achter aan Afbrokkeling Annuleer reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.