Hoewel de gemeente zegt aan een deel van de bezwaren uit de buurt tegemoet te zijn gekomen, wordt de voornaamste daarvan niet ingewilligd. Bij de bestaande Mercedesgarage en het takstation aan de Ouderkerkerlaan 150 verrijst een woontoren van 58 meter hoog. Op zeventien verdiepingen komen 130 dure en middeldure appartementen, zonder één sociale huurwoning. De hoogte van het gebouw was met name een bezwaar van de omwonenden, maar de gemeente zegt dat die past in de hoogbouwvisie, waarin de locatie als hoogbouwzone werd omschreven. Die visie is vastgesteld door de gemeenteraad.

Volgens de gemeente kwam ontwikkelaar Amstelwood in 2019 bij haar met een plan voor een ‘duurzaam appartementengebouw’ en ‘betaalbare en duurzame koop- en huurwoningen voor middeninkomens’. Een buurtconsultatie voor en tijdens de concept startnotitiefase bracht de gemeente blijkbaar niet ingrijpend van haar standpunt af, wat de hoogte betreft. De startnotitie gaat nu naar de gemeenteraad.

Meer dan helft koop

De participatie met buurtbewoners van het beoogde plan zoals opgenomen in de concept-startnotitie leverde reacties op die veelal in lijn lagen met reacties die eerder werden geuit tijdens buurtconsultaties. Voorafgaand aan de ter inzagelegging van de concept startnotitie zijn omwonenden in de gelegenheid geweest te reageren. Behalve over bouwhoogte gingen de bezwaren over bezonning, parkeren en verkeer en woongenot. Wat de verkeersbewegingen betreft os de gemeente daaraan gedeeltelijk tegemoet gekomen. Meer dan de helft (55%) van de woningen wordt verkocht, de rest verhuurd.

Duurzaam gebouw

Het pand wordt voor een aanzienlijk deel opgetrokken uit hout en is mede daarom duurzaam, vindt wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening). “Na buurtconsultatie is besloten de toegang niet aan de woonwijk zijde te situeren maar aan de straatkant. Ook zet de ontwikkelaar in op behoud van een supermarktfunctie.” Op dit moment bevindt zich in het tankstation een SPAR-vestiging, waarvan de buurt kennelijk gebruik maakt. “Het parkeren zal inpandig plaatsvinden en de hoeveelheid groen op het nu verharde terrein neemt toe,” zegt Gordon. Het gebouw kan volgens de gemeente ruimtelijk goed worden ingepast in de omgeving ‘binnen de randvoorwaarden van de startnotitie’, zoals de maximale voetprint, een goede beleving van groen en parkeergelegenheid geïntegreerd in het gebouw en de architectuur.

Vervolgproces

Bewoners die een reactie hebben gegeven op de concept-startnotitie, krijgen hierover bericht. Na behandeling van de startnotitie door de gemeenteraad en vaststelling ervan kan een bestemmingsplan worden opgesteld. Tegelijk met zo’n plan maakt de gemeente een beeldkwaliteitsplan dat eisen stelt aan architectuur, vormgeving en materiaalkeuze van het beoogde gebouw. Het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan kan samen met het ontwerp bestemmingsplan te zijner tijd ter inzage worden gelegd.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.