De PvdA in de gemeenteraad wil dienstwoningen bij scholen en zorginstellingen om personeel een dak boven het hoofd te bieden. Dat staat in het verkiezingsprogramma ‘Amstelveen voor iedereen’, hoewel campagneleider Guy Muller zegt niet te weten welke scholen daarvoor nog grond over hebben. Ook op de vraag wat er dan moet als de betrokken leraar moet als hij met pensioen gaat of van verandert baan, heeft hij (nog) geen antwoord. Hij denkt zelf vooral aan de concierge van de school. “Die werkt dag en nacht. Waarom moet hij anderhalf uur reizen om er te komen.”

Het is maar een van de manieren waarop de partij de nood op de woningmarkt wil bestrijden. Zij zegt dat er de komende vier jaren vijfduizend woningen extra moeten komen, waarvan minstens vijftienhonderd in de sociale huurklasse.

Sociale woningen

Voor sociale huurwoningen heeft de partij zich volgens haar ook de afgelopen jaren sterk gemaakt. Maar niemand viel dat op, omdat zij als coalitiepartner met alle projecten instemde die niet één sociale huurwoning opleverden. Van de sociale huurwoningen die zij nu wil, moet de helft uit gezinswoningen bestaan zijn met een oppervlakte van minimaal 70 vierkante meter.

Elk flatcomplex moet naar de mening van de PvdA een bewonerscommissie krijgen en waar die niet is wil zij die oprichten om een ‘goed verhuurderschap’ af te dwingen. Een kwart van de nieuwbouwwoningen wil zij we reserveren voor Amstelveense jongeren. De PvdA rept in haar verkiezingsprogramma veel over de zorg die nog beter moet worden, naar haar mening, hoewel zij daarvoor een wethouder leverde die al veel op dat gebied deed. Onder meer wil zij wil zij extra steun voor mantelzorgers, hulp bij dementie versterken, jeugdzorg verbeteren, eenzaamheid bestrijden en wachtlijsten in de zorg verkorten.

Basisbaan

Het valt trouwens niet me lokaal nog iets anders te willen dan andere partijen. Dat blijkt ook uit het verkiezingsprogramma van de PvdA, waarin veel overlap met andere partijen is te vinden. Met bijvoorbeeld GroenLinks maakt de PvdA zich sterk voor een door de gemeente te financieren basisbaan (perspectief voor mensen die dat op de arbeidsmarkt niet hebben). En in de wens het aantal minimaregelingen uit te breiden, schuldhulpverlening toegankelijker en voor kinderen sport en cultuur bereikbaar voorkinderen van minima te maken, herkent men veel van de SP. In het verhaal over Amstelveen als inclusieve stad, waarin iedereen moet kunnen leven zonder onderscheid (en ook iedereen zonder onderscheid naar school moet kunnen gaan) herkent men veel van D66.

Geheel getal

Een wens van de PvdA is blijkbaar de bestaande kloof tussen overheid en burger, bestuur en bestuurden, kleiner te maken, zo niet op te heffen. “De PvdA staat voor een gemeentebestuur en een gemeentelijke organisatie met aandacht voor de kwaliteit van het handelen: effectief, democratisch én integer”, staat er in het programma. “Integriteit is cruciaal voor het vertrouwen van burgers in politiek en overheid. Handelen in het publieke belang staat daarin centraal, met ook aandacht voor de risico’s en gevaren (bijvoorbeeld belangenverstrengeling). We vinden het belangrijk dat iedereen in het openbaar bestuur (politici en ambtenaren) zich bewust wordt en blijft.”

Vroegtijdige betrokkenheid van inwoners bij de besluitvorming en een open overlegcultuur, is ook een wens van de PvdA, die in het programma opnieuw het woord ‘transparantie’ laat vallen. “Het gemeentebestuur dient meer gebruik te maken van nieuwe vormen van democratie. Denk aan wijkgerichte conferenties, burgerraden en gesprekken met inwoners en bedrijven waarin de hoofdlijnen van het beleid op de belangrijkste terreinen worden besproken en om advies kan worden gevraagd.”

Compleet verkiezingsprogramma:

https://amstelveen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/363/2022/01/Verkiezingsprogramma-2022_2026-PvdA-Amstelveen.pdf

2 COMMENTS

  1. Johan zegt dat hier veel overlap is met andere veelal partijen. Dat klopt. Ik snap dan ook niet dat deze partijen niet gezamenlijk de lokale verkiezingen in mogen gaan. ( van hun diverse landelijke partijkantoren) Dan kunnen deze (veelal kleinere) partijen veel effectiever opereren door zich bijvoorbeeld te specialiseren. Ze zullen dan ook veel meer kunnen bereiken voor hun eigen achterban . De tendens is toch al dat er veel meer op lokale partijen wordt gestemd. Maw. Speel daar dan eens op in!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.