De Mediaraad Amstelveen steunt in de derde financieringsronde vier journalistieke projecten. Het is tot nu toe gewoon een subsidiepot, die journalistieke werkzaamheden betaald, die zich in niets onderscheiden van wat media gewend zijn te brengen.

Typische onderzoeksjournalistiek, zelfs kritische vragen aan de geïnterviewden, bleven achterwegen. De lokale omroep RTVA betaalt de talkshow ‘1 Amstelveen’ ervan.

 Gemeentepolitiek

De Mediaraad meldt voor de nieuwe ronde, waarvoor in totaal € 57.475 aan subsidies wordt betaald positief te hebben beoordeeld aanvragen over de gemeentepolitiek, nieuwsvoorziening voor kinderen, toegevoegde waarde van ICT-oplossingen in de ouderenzorg en diversiteit van de Amstelveense bevolkingssamenstelling.

Journalistieke insteek

De door de Mediaraad Amstelveen goedgekeurde aanvragen voldoen volgens de raad, mede ‘door de sterk journalistieke insteek’, aan alle toekenningscriteria. B&W kennen vervolgens de subsidies toe aan de door de Mediaraad geadviseerde projecten. De raad verwacht dat de vier gekozen projecten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de lokale journalistiek en het publieke debat in Amstelveen, zegt hij. In totaal werden overigens ruim twee keer zoveel aanvragen ingediend (9) als gehonoreerd. De Mediaraad is verheugd te zijn over de respons en negen ingediende projecten, waarvan het merendeel betrekking had op het internationale karakter van Amstelveen en zijn inwoners en gericht was op meer kennis over de verschillende culturen en wederzijds begrip. De afgewezen werden projecten gingen volgens de raad met te weinig onderbouwing van inhoud en specificatie van kosten gepaard. Overigens was er deze ronde maar maximaal zestig mille te vergeven.

Grote verscheidenheid

De vier gekozen projecten hebben allen een journalistieke insteek gekozen bij maatschappelijk relevante onderwerpen voor de Amstelveense bevolking, zegt de Mediaraad. Een van de aanvragen, blijkbaar ingediend door de kinderkrant Amstelkids, is volgens de Mediaraad “gericht op kinderen, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de wijze van informatieverstrekking door en voor kinderen en de ontwikkeling van jong journalistiek talent”.

Ouderen

Bij een ander project staan juist de ouderen centraal, meldt de Mediaraad. “Nagegaan wordt of ICT-oplossingen kunnen bijdragen aan verbetering van de thuiszorg en verpleeghuiszorg en of die dan ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven.”

De diversiteit van de bevolkingssamenstelling in Amstelveen wordt in een derde aanvraag kritisch uitgediept. Op dit moment loopt er overigens een serie interviews in het Amstelveens Nieuwsblad, waarin klakkeloos wordt opgetekend wat vreemdelingen zeggen. De vierde toegekende aanvraag heeft betrekking op de gemeentepolitiek en wil die dichterbij de bevolking brengen, zegt de raad.

Afgeronde projecten

Toegekende projecten uit eerdere rondes worden volgens de Mediaraad steeds meer zichtbaar. Hij wijst op de zondag 7 november op NPO2 uitgezonden de documentaire Beth Amstelveen, Jeruzalem a/d Amstel.

“Deze documentaire van journaliste Özgör Canel gaat over de groeiende Joodse gemeenschap in Amstelveen en is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Amstelveens Mediafonds. Waar Joodse gemeenschappen in de rest van Nederland al generaties krimpen, laat Amstelveen het tegenovergestelde beeld zien. Canel gaat in deze documentaire op zoek naar de reden daarvoor. De documentaire is terug te zien via NPOstart.nl.”

Daarnaast zijn er de afgelopen maanden diverse artikelen in het Amstelveens Nieuwsblad verschenen en zendt RTVA het programma 1Amstelveen uit. Beide producties voldoen volgens de raad aan de criteria.

Versterking lokale journalistiek

De Mediaraad Amstelveen is vorig jaar geïnstalleerd en bepaalt welk journalistiek project met geld uit het Amstelveens Mediafonds wordt gefinancierd. Met dit fonds wil de gemeente Amstelveen de lokale journalistiek stimuleren.

“We zijn blij met de respons tijdens deze aanvraagronde. We zien de journalistieke kwaliteit elke keer toenemen, maar er valt ook nog veel te winnen”, zegt vicevoorzitter Meindert Schut. “Er zijn genoeg verhalen te ontdekken in Amstelveen. Met het geld uit het Mediafonds stellen we journalisten in staat die ook echt te ontrafelen.”

Informatie en aanvraagformulieren op www.mediaraadamstelveen.nl

3 COMMENTS

  1. “De Mediaraad verwacht dat de vier gekozen projecten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de lokale journalistiek en het publieke debat in Amstelveen.”

    Welk publieke debat? Waar en hoe vindt dit plaats? In ieder geval niet op dit enige forum dat zich daarvoor leent, omdat het hier bepaald niet wordt gestimuleerd. Integendeel zelfs.

  2. Het “publieke debat” wordt uitgevoerd uitsluitend tussen de leden van de Mediaraad Amstelveen, want ze gaan bijna niets bekendmaken over hun toch twijfelachtige plannen en de latere beslissingen. Ik begrijp het eigenlijk helemaal niet zo goed wat het doel is van deze geld verspillende organisatie, want tot nu toe hebben ze wel een lading geld uitgegeven aan zogenoemde journalistieke hoogstandjes over Jeruzalem aan de Amstel en een artikel over een Turkse echtpaar dat 20 jaar in Nederland woont. Ze gaan misschien binnenkort Nederlands leren, om later toch terug te keren naar Turkije.

    De vraag is, waarover moet het publiek debatteren?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.