De gemeenteraad stemde woensdag in met de volgende begroting, waaruit kan worden afgeleid wat het beleid van de coalitie is. De SP stemde weer tegen. De begroting dankzij toevoeging van bijna negen miljoen  euri uit de algemene reserve. Vorig jaar was dat ook € 7,3 miljoen.

“Potverteren”, noemde fractievoorzitter Ruud Kootker van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) dat. Toch zei hij laten dat het financiële beleid in de laatste jaren niet slecht is geweest. Maar bbA heeft steeds gewaarschuwd voor risico’s en dat het uiotd8nnen van de algemene reserves niet als inkonsten kan worden beschouwd.

 Trots

Fractievoorzitter Kees Noomen van de VVD getuigde van trots over get financiële beleid. “Er zijn veel gemeenten jaloers op Amstelveen”, zei hij. Dat bij stijgende uitgaven in de algemene reserves moet worden gedoken, vond hij niet zo vreemd.

Samen met de andere coalitiepartijen (D66 en PvdA) en lijst Höcker diende hij een motie in om een memo van B&W nog voor de verkiezingen te krijgen met daarin de criteria waaraan Amstelveners moeten voldoen om voor een vernoeming van een straatnaam in aanmerking te komen. SP en GroenLinks stemden tegen. Zij vonden dat de gemeenteraad zich met belangrijker zaken moet bezig houden dan straatnamen.

Energie

Fractievoorzitter Harmen van der Steenhoven van D66 zei dat B&W ‘een goed huishoudboekje’ na hun periode achter laten en weer op de vooral door D66 gewenste onderwijshuisvesting, het aantal gebouwde woningen en de € 15 miljoen in het noodfonds voor coronagedupeerden. BBA was tegen zijn motie waarin hij een financiële analyse voorstelde, die aan de raad zou moeten worden voorgelegd met diverse scenario’s voor ‘structureel en incidenteel financieren van investeringen in duurzaamheid en energietransitie’.

Unaniem was de steun van de gemeenteraad voor het voorstel van GroenLinks een plan van aanpak te maken waarin school- en speelpleinen de komende 5 á 6 jaar ‘groenblauw’ worden ingericht en daarvoor maximaal € 15.000 aan de bestemmingsreserve duurzaamheid te reserveren.

Verkiezing

Fractievoorzitter De Looze riep openlijk op tot stemmen op zijn partij GroenLinks. De verkiezingscampagnes leken overigens met de behandeling van de begroting begonnen. Lennart de Looze vond dat de door zijn partij gewenste verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) onderwerp van die komende verkiezingen moet zijn. “Nu profiteert volgens hem de bezittende klasse ten koste van de huurders en minima”, zei hij.

Zwemtarief

BBA pleitte in een motie volgend jaar de tarieven voor het zwembad te handhaven en niet door de forse prijsstijging van energie te verhogen. Komt AmstelveenSport, eigenaar van het bad, dan in de fimanciële problemen dan moet de gemeente volgens fractievoorzitter Ruud Kootker maar een bijdrage leveren uit de algemene reserve.

Daarvoor kreeg zijn fractie alleen steun van mede-indieners CDA en SP. Volgens de VVD is het sportbedrijf op afstand gezet van de gemeente, om zelf meer ruimte voor exploitatie te krijgen. En wethouder Ellermeijer zei dat de gemeente niet over tarieven gaat. Michel Becker van Actief voor Amstelveen (AVA) bracht de sportverenigingen in beeld, die ook lijden onder de hoge energieprijzen. Als zij allemaal in navolging van het zwembad ook vragen om geld is volgens hem het hek van de dam.

Jeugdzorg

Van de Jeugdzorg rijzen de kosten de pan uit, constateerde Sandra van Engelen (CDA). Maar het echte probleem van de wachtlijsten is volgens haar dat er te weinig personeel is.

Tegen energiearmoede was de motie van fractievoorzitter Esther Veenboer van de PvdA gericht. Die fractie stelde voor het budget voor bijzondere bijstand met vijftig mille te verhogen om de ferme prijsstijging van energie op te vangen. Ook dat moet dan volgens haar uit de algemene reserve gedekt worden. De hele gemeenteraad was het ermee eens. Ook met de opvatting, zoals in de motie stond, dat inwoners weten dat er op energiegebied wat de halen valt bij de gemeente voor de minima.

1 COMMENT

  1. Het is duidelijk dat de prioriteit bij de VVD ligt bij het vernoemen van straatnamen van bij voorkeur politici en hun vriendjes?! Wat een idee-armoede als dat de kern is van wat je anders wil. En wat een triestigheid dat de het vernoemen van straatnamen zo gepolitiseerd wordt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.