De gemeente vindt nu weer, nadat er eerst zoveel mogelijk werden omgebouwd tot woningen, dat er meer kantoren moeten komen, want er is krapte op dat gebied. Een deel van het bestaande kantorenbestand verdwijnt of moet worden aangepast in 2023, omdat de gebouwen niet voldoen aan energielabel C.

Volgens B&W zorgen bedrijven en organisaties voor werkgelegenheid. Daarom willen zij een ‘evenwichtige mix’ behouden tussen wonen en werken en die vastleggen in gebiedsvisies of bestemmingsplannen. Eigenaren moeten volgens hen door de lokale overheid worden aangesproken op het doen van investeringen om kantoren (duurzaam) toekomstbestendig te houden en op dat punt een ‘nee, tenzij’ beleid te voeren jegens het ombouwen kan kantoren.

Krapte
Aan de mening van de gemeente liggen onderzoek en gesprekken met het bedrijfsleven ten grondslag, zegt zij. “De verwachting is dat de krapte voorlopig aanhoudt en zelfs toeneemt.” Zonder noodzakelijke aanpassingen om label C te krijgen mogen in 2023 kantoorpanden ook niet meer gebruikt worden.

Er is volgens de gemeente behoefte aan het behouden van kantoormeters in de Kronenburg-Uilenstede, het Stadshart en de Legmeer. Die gebieden wil zij voor wonen en werken geschikt maken. Overigens dreigen de plannen om 2400 woningen voor studenten te bouwen in Kronenburg te worden gedwarsboomd  door het Rijk. Studentenhuisvester DUWO is woedend daarover.

Wonen en werken

Er moet volgens de gemeente meer verscheidenheid aan functies worden toegevoegd in bepaalde gebieden en daar moet ook de toekomstbestendigheid worden vergroot. Dat komt neer op transformeren naar gemixte woon-werkgebieden met voldoende voorzieningen, waartoe de gemeente gebiedsvisies ontwikkelt. “Buiten deze transformaties werkt de gemeente in beginsel niet mee aan nieuwe verzoeken”, zegt zij. “Dit betekent dat de kantoorbestemmingen zo veel mogelijk behouden blijven en geen andere functies tijdelijk en / of permanent worden toegestaan binnen de kantoorbestemming.”

Kwaliteit

“Kwaliteit van de kantoorpanden en de omgeving speelt een steeds belangrijker rol”, zegt wethouder Floor Gordon (Economisch Zaken). “Naast kwantitatief aanbod, is kwaliteit en aansluiting bij de veranderende eisen van gebruikers de sleutel tot een gezonde kantorenmarkt.”

Zij gaat naar haar zeggen voor een multifunctionele omgeving met voorzieningen, een goede (OV-) bereikbaarheid, aantrekkelijke openbare en voor ontmoetingen geschikte ruimte. “Op pandniveau is het kantoor meer en meer ontmoetingsplek in plaats van een bureauwerkplek. Hierdoor zijn inrichting, indeling en uitstraling steeds belangrijker.”

Wat dat laatste betreft ligt er volgens haar belangrijke verantwoordelijkheid voor eigenaren.

1 COMMENT

  1. “Een evenwichtige mix tussen wonen en werken” heeft de gemeente het over. Dat dreigt verstoord te worden door de krapte op de kantoormarkt! Er is al jarenlang een krapte op de woningmarkt. Ik vraag mij dan wel af waar al die mensen moeten wonen, die in die eventueel toekomstige kantoren komen te werken . De huren en de prijzen voor gewone huizen en appartementen zijn voor mensen met een normaal inkomen totaal niet meer op te hoesten, zeker niet als je een alleenstaande bent, zoals een zeer grote groep in onze gemeente. Doorstroming lukt helemaal niet vanwege het gapende gat tussen de sociale en vrije sector en het gebrek aan huisvesting voor ouderen. ( ook een groeiende groep) . Aan de onderkant van de huizenmarkt, de sociale sector , is het helemaal waardeloos, want daar moet men 17 jaar wachten.
    Dit alles is natuurlijk ook bij werkgevers en investeerders bekend,ook buitenlandse dus die denken nu wel 2 keer na, voordat ze zich hier vestigen, als er geen woning is voor hun werknemers.
    Het wordt tijd dat de regio en het Rijk zich hier eens mee gaan bemoeien, want het is een onhoudbare situatie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.