Studentenhuisvester DUWO, de corporatie die de woontorens in Uilenstede exploiteert, vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezwaar maakt tegen de door de gemeente geplande 2500 studenteneenheden in Kronenburg. Er is schreeuwend gebrek aan studentenhuisvesting, zegt de corporatie. Ook Den Haag weet dat.

“De landelijke prognose van een forse stijging van het tekort vertaalt zich in even dramatische cijfers voor de Amsterdamse regio”, vindt de corporatie. En dus het besluit dat de nieuwbouw van 2500 eenheden in Kronenburg verhindert  ‘onbegrijpelijk en een zware tegenvaller’.

Dramatisch

De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting leverde dramatische cijfers op. Het landelijk tekort steeg in één jaar van ruim 22.000 naar 26.500 kamers. Gezien de verwachte groei van het aantal studenten is zijn er volgens DUWO in 2025  meer dan 65.000 kamers tekort.

In de regio Amsterdam steeg het tekort in één jaar van 5.200 naar 6.600 eenheden en op grond van de prognoses stijgt dat in 2028 naar 21.700 tenzij fors wordt bijgebouwd.

Te verwachten zijn weliswaar aanvullende maatregelen om de toestroom van internationale studenten gecontroleerd te beperken, maar het blijft alle hens aan dek om de kamernood aan te pakken. Daarom zijn volgens DUWO de 2.500 nieuwe eenheden op Kronenburg keihard nodig.

MBO

In het cursusjaar 2020-2021 studeerden in het WO en HBO in de regio Amsterdam 123.500 studenten. Daarin zijn de MBO-studenten nog niet meegenomen. De prognoses gaan uit van een groei tot ongeveer 143.500 studenten in 2028-2029, een stijging van 20.000 studenten. Bijna de helft van die stijging komt door de groei van het aantal internationale studenten, met een 100% woonvraag.

Dat leidt ertoe dat er, naast het huidige tekort van 6.600 eenheden, een aanvullende extra woningvraag wordt verwacht van ruim 15.000.

Brede steun

Als invulling van het met het Rijk afgesloten Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting is afgelopen jaren met alle partijen keihard gewerkt om nieuwbouwplannen te ontwikkelen, niet alleen in Amsterdam, maar ook in de regio. Eén van de belangrijkste locaties is Kronenburg met plannen voor de realisatie van 2.500 betaalbare studenteneenheden, naast studentencampus Uilenstede waar al bijna 3.400 studenten wonen, zegt DUWO. De corporatie verwijst naar ‘een volledig uitgewerkt en onderbouwd transformatieplan’ voor Kronenburg met een door de gemeente vastgesteld bestemmingsplan.

“De ontwikkeling krijgt brede steun van de Provincie Noord-Holland, de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de gebiedseigenaren, waaronder DUWO, en de onderwijsinstellingen in Amsterdam”, zegt de studentenhuisvester.

Teleurstellend

“Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Kronenburg in de woondeal die is afgesloten met de MRA tot sleutelgebied benoemd voor het versnellen van de woningbouwopgave in de regio. Ook is Kronenburg in de Nationale Omgevingsvisie opgenomen.”

DUWO vindt het dat ook het ‘zeer teleurstellend en onbegrijpelijk’ dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beroep ingestelde tegen het gemeentelijke bestemmingsplan. “Dit staat haaks op de ambities van het Rijk en de afspraken die er liggen om de kamernood op te lossen,” zegt DUWO-bestuursvoorzitter Heleen de Vreese. “En het zal zonder twijfel voor grote vertraging van de noodzakelijke nieuwbouw zorgen. De ernst van deze crisis vraagt nu echt om denken in mogelijkheden in plaats van beperkingen.”

1 COMMENT

  1. Één ding snap ik niet. Waarom worden er in krimpgebieden geen universiteiten gebouwd, zoals indertijd is gebeurd in Enschede .Ik snap dat een groot deel van de studies gelieerd moeten zijn aan het bedrijfsleven, maar er zijn toch ook studies die daar veel minder afhankelijk van zijn? In ieder geval gunstig dat men het aantal internationale studenten wil afremmen, want het is toch van de zotte dat als je Nederlands studeert vaak les krijgt van docenten die zich van steenkolenengels bedienen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.