Hoewel de stukken volgens de wet allang binnen moesten zijn, kreeg het actiecomité Veilig Bovenkerk die nog steeds niet. Op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) diende het comité al op 20 mei van dit jaar het verzoek in documenten te krijgen over de aanleg van de bus sluis voor de Urbanuskerk. Fractievoorzitter Michel Becker van AVA (Actief voor Amstelveen) stelt er in de gemeenteraad vragen over aan B&W. De actievoeders stapten naar de rechter.

De normale tijd waarbinnen de stukken moesten  worden geleverd is vier weken. Dat kan een keer worden uitgesteld tot acht weken. Maar dit slaag alles en zowel overheid als burgers moeten zich nu eenmaal aan de wet houden, vindt Becker.

Onvindbaar

Hij wijst er voorts op dat het contact tussen gemeente en actiecomité bijzonder stroef verloopt. “Het actiecomité heeft met enige regelmaat contact met de gemeente opgenomen over de stand van zaken. Eerst bleek het verzoek onvindbaar, later toen het boven water kwam werd door de gemeente gevraagd om meer tijd. Na ingebrekestelling van de gemeente door het actiecomité werden wederom geen stukken geleverd”, zegt het raadslid.

Het actiecomité ts inmiddels dus naar de rechter gestapt, omdat de gemeente volgens haar volledig in strijd met de wet handelt. Het vroeg de documenten aan om na de gaan of de gemeente terecht besloot de bussluis aan te leggen.

Twee weken

AVA vraagt nu aan B&W waarom de stukken niet binnen de geldende termijn aan het actiecomité zijn verstrekt, hoe is het mogelijk dat een WOB verzoek tussen wal en schip raakte en waarom die verstrekking tot tweemaal toe is uitgesteld. Binnen twee weken moet volgens de fractie nu eindelijk het WOB-verzoek worden gehonoreerd, meent de fractie blijkens haar vragen.

1 COMMENT

  1. Ook de gemeenteraad slaapt en snurkt soms wel eens diep als controlerend orgaan. De schriftelijke vragen die leden van de gemeenteraad indienen worden best wel vaak niet binnen de gegeven termijn van 30 dagen beantwoord en dan schrijft B&W het standaardzinnetje in een uitstelbrief

    “Vanwege het feit dat de beantwoording ons meer tijd vergt lukt het ons niet om binnen de
    gestelde termijn van 30 dagen de vragen te beantwoorden” zonder aan te geven wanneer er dan wel antwoord komt.

    De gemeenteraad accepteert dat en niemand maakt er verder ooit een punt van!
    Maar goede lobby van het actiecomite om de doorgaans eveneens snurkende Michel Becker wakker te schudden

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.