Sinds verzorgingshuizen voor senioren zijn afgeschaft, moet die doelgroep langer zelfstandig blijven wonen en voerde de overheid het begrip ‘zelfredzaamheid’ in. Maar woonvormen die dat eventueel mogelijk maken, zijn er in Amstelveen nauwelijks. Zeker in de categorie ‘betaalbaar’. Daarover hield zaterdag GroenLinks een druk door senioren bezochte informatiemeeting in de Buurtkamer KKP, het MOC aan de Lindenlaan.

Er was een enorme wachtlijst voor de bijeenkomst, die overigens ook via streaming kon worden gevolgd. Deelnemers behoorden voornamelijk tot de categorie waarover het ging.

154 aanleunwoningen

In Amstelveen is voor bejaarden en jongeren eigenlijk geen plek om zelfstandig te wonen, was een van de conclusies. Van de bijna 91 duizend inwoners is 32 procent ouder dan 55 jaar, vertelde GL-raadslid Cheimaa Aouni. Voor ouderen zijn er maar 154 aanleunwoningen, dus met zorg, afgezien van twaalf procent woningen voor hen.

Bejaarden delen trouwens in het algemene gebrek aan betaalbare woningen. En de gemeente, die volgens GroenLinks een rechts en louter op de markt gericht bestuur heeft, bouwt nu voornamelijk voor huishoudens in de qua inkomen zogenaamde ‘middengroepen’, zodat men aan sociale huurwoningen niet of nauwelijks toekomt. Ook niet voor bejaarden.

Kippenhok

Chrétien Mommers, directeur van woningcorporatie in Leiderdorp, presenteerde voor de aanwezigen tal van woonvormen voor ouderen. Allemaal gelijkvloers. Want dat is de eerste eis. Maar er zijn woningen voor mantelzorgers – op wie wegens de zelfredzaamheid steeds meer een beroep wordt gedaan – hofjes en andere profielen, voor zowel individuele bewoners als gemeenschappen.

Soms wonen mantelzorgers in een aparte woning bij het onderdak voor de ouderen en soms onder één dak met de verzorgden (consequentie: qua inkomen wordt die woonvorm als één huishouden beschouwd). Van wat men leuk tot verschrikkelijk vindt, omschreef Mommers de profielen. Toch wonen er in Amstelveen nog steeds ouderen in een in wezen te groot huis, maar het gebouwde alternatief is een piepklein flatje, waar zij voor bedanken. “Een kippenhok”, noemde Aouni dat.

Buurt

Aan elke vorm, variërend van een gezellige buurt, met voorzieningen dichtbij, tot een buitenverblijf zitten zowel voor- als nadelen, waarschuwde Mommers. Men kan kiezen voor professionele binnen handbereik of toch maar hulp van naasten, constateerde hij. In elk geval vergt het zelf bouwen van gemeenschappelijke woningen een jarenlange voorbereiding, zei Mommers, die het inschakelen van een corporatie of projectontwikkelaar een goed alternatief vond. In elk geval bleek uit de geluiden van de aanwezigen dat er voor ouderen die nu een sociale huurwoning bewonen, er geen alternatief voor handen is.

Techniek

Marketeer en docent bij de Christelijke Hogeschool in Ede Maarten van der Boon, die als een soort trendwatcher optrad, zei dat in de nieuwe woning techniek een zaak van kiezen is. ‘Alles is techniek’, vond hij. “Mens en techniek zijn onlosmakelijk verbonden.”

Wat men verstaat onder kwaliteit van leven, verschilt eigenlijk per individu, zei Van der Boon. En daar komen steeds meer technische hulpmiddelen voor op de markt, die vier categorieën beslaan: wonen, werken, recreëren en zorgen. Maar steeds meer worden wonen en zorg uit elkaar getrokken, vond hij. De keuze is: Hoeveel techniek wil men in zijn huis. Wat hem tot het begrip ‘domotica’ bracht, door Van der Boon vertaalt als ‘slim wonen’. Maar de een vindt een Panda genoeg en de ander wil een Mercedes. Bij de aanwezigen werd het verhaal overigens wel interessant voor sommigen, maar bevatte niet de informatie over Amstelveen waarvoor zij waren gekomen. Maar de raadsleden waren in elk geval beschikbaar om met hen te discussiëren en informatie te krijgen over de Amstelveense situatie, wat woonvormen voor ouderen betreft, om daarmee de gemeenteraad te bestormen.

Presentaties van de sprekers: fractie@groenlinksamstelveen.nl.

1 COMMENT

  1. De totale verhuftering die sinds een goed decennium heeft toegeslagen bij de meerderheid van het stemvolk, is werkelijk hemelschreiend. Ikke, Ikke en de rest kan stikken. Men kan wel letterlijk met miljarden smijten als het om de economie gaat, ( zie Covid)maar iets over hebben voor een menselijke oude dag wordt al gauw te veel.
    Wie kent niet in zijn buurt een verwarde en ook vervuilde bejaarde, die totaal alleen in de wereld staat. Het wordt tijd voor een verzorgingshuis 2.0, ook voor de mensen die geen hoge inkomens hebben.
    Ik zit mij dan ook af te vragen wat je hebt aan discussie met raadsleden . Ik zou tegen deze mensen zeggen. Ga nu eens iets doen aan die hoeveelheid seniorenwoningen voor elk inkomen, en ga niet slap leuteren.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.