De nieuwe gemeentelijke huisvestingsverordening, waarover donderdag de raadscommissie Ruimte Wonen en Natuur (RWN) praatte, was nodig in verband met het regionale programma op dat gebied.

Vijftien gemeenten spraken af dat in hun gebied het zelf toewijzen van woningen aan lokale woningzoekenden stijgt van 25 tot 30 procent en men sneller een woning kan krijgen, omdat niet de duur van inschrijving bij woningnet telt, maar op basis van andere punten de lokale voorrang is verruimd.

Sturen

Onder meer is een doelgroepenbeleid ruimer mogelijk, zodat bijvoorbeeld politieagenten en verpleegsters woningen krijgen. Maar het gaat er om dat de gemeente meer op Amstelveners stuurt, zei raadslid Paul Feenstra (VVD), die wel meer statistieken van woningnet wilde over wie er zoeken en hoe lang.

Het gaat vooral om sociale huurwoningen. Maar ook om de huren die in de hogere prijsklassen vallen. PvdA-raadslid Arnout van den Bosch vond dat een halt moet worden toegeroepen aan huisjesmelkers, beleggers die aan de lopende band woningen opkopen om die tegen lichtelijk schandelijk hoge prijzen te verhuren. Hij wees op de per 1 januari van kracht wordende wet, die daarvoor vergunning van de gemeente noodzakelijk maakt. Het gaat primair om zelfbewoning van de koper, die overigens voor nieuwbouw al geldt, maar voor bestaande bouw tot nu toe niet. Van den Bosch wil dat de gemeente nu al start met de voorbereiding van andere regels en wilde weten hoeveel woningen er naar welke categorieën woningzoekenden gaan.

 

Intussen zag de commissie wel in dat, hoe de procedures ook worden gewijzigd, de wachtlijsten blijven bestaan, wegens een schrijnend tekort op de woningmarkt. “Het gaat zo echt niet langer”, verzuchtte Gonnie van Rietschoten van AVA. “De jeugd vertrekt uit Amstelveen en wat wij ervoor terug krijgen zijn buitenlanders, onder wie veel expats.”

 

3 REACTIES

 1. Mevr Höckner legt nu de nadruk op statushouders en expats. Dit is gedeeltelijk waar. Nergens hoor ik iemand dat er de afgelopen jaren 2000 woningen uit de soc voorraad zijn getild en er niets aan is toegevoegd. Maw met het toenemende aantal inwoners zal het percentage soc woningen zakken. Overigens bezetten statushouders ongeveer 10% van de vrijkomende soc woningen. Alleen zij vallen meer op.
  Ik zou willen bepleiten dat men meer op maat bouwt. 35% van de huwelijken eindigen in echtscheiding, het percentage alleenstaanden is bijna 50% in onze gemeente, daarvan wonen velen in een compleet huis. Zorg voor longstay hostels die niet hartstikke duur zijn voor expats die hier maar kort verblijven. (1 á 2 jaar) . Zorg dat ouderen zonder grote financiële aderlatingen kunnen doorstromen naar kleinere behuizingen. Dat is nu ook niet het geval.
  Oplossen kun je dit probleem beslist niet, maar er valt wel veel aan te doen en dat ligt niet in de bouw van dure huizen/appartementen en zelfs stadsvilla’s, waar je op dezelfde plek minstens 3 huishoudens kunt helpen.

  • 10% vrijkomende woningen voor statushouders? Dat zou betekenen dat er 1400 woningen jaarlijks vrijkomen. Maar statushouders zijn vrijwel altijd aangewezen op sociale huurwoningen, die de gemeente wettelijk verplicht moet leveren. 70 in laatste halfjaar. Komen er 10% van het totale woningbestand of alleen van de sociale huurwoningen beschikbaar? Dat laatste kan bijna niet. Hebt u onderbouwing van die 2000 uit het bestand getilde woningen, in hoeveel jaar en is er daarvoor in dezelfde categorie niet bij gebouwd? Afgezien van de middeninkomens die geen kant heen kunnen: ze wonen scheef of kunnen de huur niet opbrengen om van hypotheek maar te zwijgen.

   • Volgens mijn gegevens komen er in Amstelveen zo’n 500 in de soc sector jaarlijks ( ongeveer 5%) vrij. Dan reken ik volgens de definitie gegeven voor een soc woning door de gemeente Amstelveen. ( dit hoeven dus beslist geen 1 gezinswoningen of flats te zijn) . Daarvan worden er ongeveer 10% aan statushouders toegewezen. (50) Dan gaan er een mij onbekend aantal naar urgentiegevallen en het grootste gedeelte naar gevallen uit de regio zoals u altijd benadrukt. Overigens die cijfers van statushouders kunnen nog wel eens verschillen door variatie in de toestroom.
    Voor rest verwijs ik naar sites waar u precies kunt vinden wat de gemeente kan en zich tot doel heeft gesteld om statushouders te huisvesten.
    Trouwens u weet net zo goed als ik dat statushouders nagenoeg altijd in soc woningbouw worden gehuisvest. Ook het getal 1400 slaat nergens op. Waar u dat vandaan heeft gehaald.
    Volgens mijn gegevens waren er aanvankelijk in totaal een 13.500 soc woningen aanwezig . Raat wilde dit indertijd terugbrengen tot 9.500. Dit ging niet volledig door en momenteel staat de teller op 11.500. Vandaar dus 2.000. Ik raad u eens om wat rond te vragen op ons beider bekend adres bij mensen die nog in een soc laagbouwwoning wonen hoe hoog de huren daar nu zijn geworden bij hun in de straat. Allemaal vrije sector nu na verhuizing van de oude bewoners.
    Cijfers heb ik gehaald van het CBS en een R apport van woongroep Holland. ( welk weet ik niet meer precies)
    En als laatste wil u vragen waar dan wel de laatste 10 jaar in onze gemeente nieuwe soc woningen zijn gebouwd. Bij mijn weten in de laatste coalitie periode niets.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.