Hoewel Amstelveen als nummer 8 in de Top Tien staat als meest sportende gemeente van de 50 grootste wil de gemeente nog steeds dat inwoners méér gaan bewegen. Dat geeft dan ook de boodschap weer van de nieuwe sportnota onder de titel ‘Amstelveen beweegt nog meer’. In 2018 verscheen de nota ‘Amstelveen beweegt gezond’. Overigens staat Amstelveen van die vijftig op de eerste plaats voor de aangeboden sportfaciliteiten voor georganiseerde sport.

Maar het gaat vooral om de niet georganiseerde sport, vindt eigenlijk de commissie voor Participatie Sociaal Domein (PSD). Die reageerde op het concept voor de nieuwe sportnota dat alleen het woord ‘sport’ in de titel genoemd werd, waaraan de term bewegen nu is toegevoegd.

Laagdrempelig

Want het gaat op ‘sport en bewegen’ en dat laatste doet men dikwijls niet in verenigingsverband. “Met deze nota wordt beoogd juist ook die Amstelveners te bereiken die zich tot het gangbare sportaanbod minder aangetrokken voelen maar mogelijk wel tot deelname aan een laagdrempeliger beweegaanbod te verleiden zijn”, antwoordde de gemeente.

Er is in de nota gekozen voor een meer wijkgericht en programmatisch aanbod voor speciale doelgroepen, waarbij uitvoeringsorganisaties als AmstelveenSport en Participe (welzijn) een belangrijke rol spelen. Maar ook de al bestaande accommodaties en verenigingen worden ingezet.

Niet afdwingbaar

Bijdragen van de verenigingen zijn medebepalend voorn het resultaat, weet de gemeente, maar niet afdwingbaar. Wel ziet zij voor zichzelf een nog stringentere regierol, onder meer door – zoals in de afgelopen jaren al praktijk werd – de diverse beleidsterreinen meer op elkaar af te stemmen. Ook op wat betreft de  maatschappelijke organisaties als sportaanbieders, verenigingen, onderwijs en welzijnswerk.

Maar nog steeds zijn niet alle inwoners zover dat zij voldoende bewegen, vindt sportwethouder Rob Ellermeijer. Sommige inwoners vinden dat het ‘beweegaanbod’ niet past bij hun wensen en mogelijkheden. Intussen moet de gemeente met haar beweegaanbod ook aansluiten bij de diversiteit der bewoners, vindt zij. Behalve vele culturen wonen in de stad ook – naast mensen van alle leeftijden – ook die met een verschillende seksuele geaardheid en genderidentiteit. En ook zorgen volgens haar verschillen in inkomens- en opleidingsniveaus voor verstandelijke en financiële mogelijkheden.

Basis

Volgens de gemeente vraagt aansluiting op de bestaande diversiteit ‘een stevige basis met aandacht voor de verschillen en overeenkomsten van onze inwoners.’

De voornemens van B&W, die de gemeenteraad de nieuwe sportnota voorleggen, zijn gebaseerd op de evaluatie van het beleid de afgelopen jaren. Sport en bewegen heeft volgens hen ook een belangrijke functie bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Hoewel de gemeente wil dat iedereen in Amstelveen mee beweegt, acht ook topsporttalent belangrijk. “Jonge topsporttalenten kunnen blijven rekenen op ondersteuning en worden nog meer zichtbaar voor andere inwoners”, zegt zij.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.