De gemeenteraad moet zich er op voorbereiden dat het uitstel van de omgevingswet niet opnieuw wordt uitgesteld en per 1 juli volgend jaar van kracht wordt. Dat hebben leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag uitgesproken via een motie.

Ook spraken zij zich uit over de steeds maar stijgende kosten van invoering van de wet, die 26 andere vervangt.

Financiële compensatie

Het VNG-bestuur, waarin oud burgemeester van Amstelveen Jan van Zanen als voorzitter zit, werd opgedragen alles in het werk te stellen om te zorgen dat de n nieuwe wet echt op 1 juli 2022 in werking kan treden. En daarover duidelijke afspraken met de minister van Binnenlandse Zaken over de haalbaarheid van de datum.

 Volgens de motie moet VNG ook alles wat in haar macht ligt doen om volgend jaar een compensatie te krijgen voor de stijgende invoeringskosten. Daarnaast werd gevraagd op de financiële evaluatiemomenten in 2022, 2023 en 2027 al voorlopige compensatie te krijgen als blijkt dat de terugverdientijd van 10 jaar op die momenten niet haalbaar blijkt. Van die tien jaar is bij de ontwikkeling van de wet steeds uitgegaan.

 Haalbaarheid

De VNG doet er alles aan doet om de datum van 1 juli 2022 te halen. Met de minister is afgesproken dat de landelijke voorziening van het benodigde digitale stelsel uiterlijk in oktober van dit jaar gereed moet zijn, zodat gemeenten hun laatste aansluitingen kunnen realiseren en processen kunnen inregelen en beproeven. Dit is een voorwaarde voor inwerkingtreding van de wet, vinden de gemeenten. Als het niet lukt, zou de wet niet in werking kunnen treden op 1 juli 2022.

 Tien jaar onhaalbaar

De oproep tot compensatie voor de invoeringskosten wordt volledig onderschreven door het bestuur en ligt in lijn met de in 2020 ingediende motie door de gemeente Noordoostpolder. Naar aanleiding van die motie heeft een gemeentelijke consultatie plaatsgevonden op het Integraal Financieel Beeld. Daaruit bleek dat de terugverdientijd van tien jaar onhaalbaar is. De minister onderschrijft het uitgangspunt dat de Omgevingswet budgetneutraal moet worden ingevoerd, maar zegt toch op dit moment geen toezeggingen te kunnen doen over enige financiële compensatie. Ze heeft alleen toegezegd claims op dat gebied door te geleiden naar de onderhandelingstafels voor de rijksbegroting 2022. De claim voor de voor de compensatie van de structurele effecten legt de minister wel op de formatietafel.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.