Totaal € 58.800 komt er uit het Mediafonds voor drie nieuwe journalistieke projecten, die betrekking hebben op respectievelijk de lokale woningmarkt, burgerjournalistiek en verbetering van de talkshow ‘1 Amstelveen’ van RTVA. Er werden zes aanvragen ingediend. Die hadden samen bijna € 117 duizend aangevraagd. Er was voor deze ronde maximaal zestig mille beschikbaar.

Met burgerjournalistiek houdt de nieuwe, niet door het Commissariaat voor de Media met een licentie beloonde, lokale zender AAN! zich bezig. Naomi Heidinga, vooral bekend door haar werk voor het Amstelveens Nieuwsblad, gaat zich met de vraag bezig houden hoe Amstelveen er ooit uitkomt nu de vraag naar woningen er vele malen groter is het (doorgaans) veel te dure aanbod van woningen. Heidinga maakt er overigens ook podcasts over.

Keizer Karel

De drie financiële bijdragen zijn toegekend door de Mediaraad. De nieuwe lokale omroep AAN! wil het project ‘Nieuwsplein Keizer Karel’, waarbij het gebruik maakt van burgerverslaggevers, realiseren in samenwerking met RTV Noord-Holland (waar overigens alleen professionals werken).

De Mediaraad Amstelveen werd vorig jaar geïnstalleerd en bepaalt welke aanvragen voor journalistieke projecten met geld uit het Amstelveens Mediafonds kunnen worden gefinancierd. Met dit fonds zegt de gemeente lokale journalistiek te willen stimuleren.

“We hebben ook deze keer de aanvragen met zeer veel interesse beoordeeld” zegt vice-voorzitter Meindert Schut, verbonden aan onder meer BNR. Volgens hem weten journalisten en mediaorganisaties de weg naar het Mediafonds te vinden en zijn er veel verhalen te ontdekken in Amstelveen. “Met het geld uit het Mediafonds stellen we journalisten in staat om die ook echt te maken.”

Tweede ronde

In het najaar volgt een tweede ronde voor nieuwe projecten, waarvoor weer in totaal 60 mille beschikbaar is en men van half augustus af tot en met 30 september aanvragen kan dienen.
Volgens de Mediaraad voldoen de drie nu goedgekeurde aanvragen aan alle door de gemeenteraad vastgestelde toekenningscriteria. Hij verwacht dat de gekozen projecten zullen bijdragen aan de versterking van de lokale journalistiek en het publieke debat in Amstelveen. De helft van het binnen gekomen aantal aanvragen is nu goedgekeurd.

De beide omroepen kregen destijds elk zestig mille subsidie, het richtbedrag van de VNG, terwijl zij meer dan het dubbele gevraagd. Dat proberen zij kennelijk nu aan te vullen met bijdragen uit het mediafonds, waarvan ruim 27 mille voor RVTA, 24 mille voor AAN en ruim 7 mille voor de freelance (foto) journaliste Naomi Heidinga bestemd is.

59 COMMENTS

 1. Hoe weet je nu aan wie de bijdragen zijn toegekend Johan? En als jij het weet, dan weet de gemeente het ook. Dat was toch niet de bedoeling?

  • Persbericht van de Mediaraad. Overigens weet ik niet wat elk van de goedgekeurde aanvragers kreeg. De wethouder moet het formeel goedkeuren (en betalen), dus die weet het ook.

   • Interessant dat de toewijzingen nu wel in het persbericht staan. Vorig jaar oktober meldde de heer De Blaauw van de Mediaraad immers nog op dit blog dat ‘de toewijzing pas op de site van de Mediaraad komt na publicatie van de journalistieke productie.’

    Moet ik nu ook nog steeds geloven dat ‘de wethouder op geen enkele wijze betrokken is bij de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag’?

 2. Hoe gaan de gekozen projecten bijdragen aan de versterking van het publieke debat in Amstelveen? Misschien moet worden verteld wat daarmee wordt bedoeld. Toch niet een talkshow onder leiding van zo’n bestuursvriendelijke zwetsneus als Den Hollander die het liefst zichzelf hoort praten?

 3. Het klopt dat de Mediaraad de procedure heeft aangepast. Vorig jaar werden de toegekende aanvragen pas bekendgemaakt op de website van de Mediaraad na publicatie van het journalistieke product.
  Nadeel hiervan was dat het lange tijd onduidelijk bleef waar het geld naartoe ging. Om de transparantie te vergroten is besloten om eerder te publiceren, tenzij betrokken media of journalist hier bezwaar tegen hebben omdat het om een gevoelige materie gaat. In dat geval volgt er pas openbaarmaking na de journalistieke publicatie.

  • Nog even voor de helderheid. Het college weet op het moment van ‘marginale toetsing’ niet wat de inhoud van de aanvraag behelst? Anders gezegd, zij weten het net zo snel als ieder ander?

 4. Ik hoop dat ik ook zo’n duidelijk antwoord krijg op mijn vraag hoe de gekozen projecten gaan bijdragen aan de versterking van het publieke debat in Amstelveen. Wélk publiek debat, trouwens. De formulering suggereert immers dat iets dergelijks al in Amstelveen plaatsvindt.

  • Heeft men zo’n soort formule van het ter ziele gegane Dichtbij.nl op het oog. Ik dacht dat hier binnen de raad nu niet veel voorstanders van waren, omdat er nog wel eens fouten in stonden en waar ook het beleid van de gemeente op zeer kritische wijze werd aangekaart door de diverse “ meeschrijvers”, zoals mijn persoontje.
   Of wil men de diverse buurtblaadjes op een hoger niveau brengen, zoals wijlen de hr. Demming heeft gedaan voor de Gondelkoerier of moet er meer copy komen voor het Kareltje, waar ik indertijd wat schoolkrantstukjes voor heb geschreven.
   Het is mij volstrekt onduidelijk wat men met die burgerjournalistiek bedoelt. Slap geklets vinden we Jammergenoeg al veel te veel op RTVA en ik vrees dat het met dat AAN niet veel beter wordt, maar wie weet, wat de liefdesbaby van de gemeente ons nog gaat brengen.

   • Binnenkort starten wij met de werving voor burgerjournalisten in Keizer Karelpark. U kunt zich op die manier gaan bemoeien met het opvoeden van de liefdesbaby van de gemeente. Misschien wordt het op die manier wel een hele brutale rakker. Gewoon een mailtje sturen naar redactie@aanamstelveen.nl en we houden u op de hoogte.

     • Goh, geen antwoord. Laat ik dan een gokje wagen: AAN! wil gratis kopij, net als Dichtbij destijds, in ruil voor de titel ‘burgerjournalist’.

     • Excuses voor de late reactie. Maar er gaan bij ons geen automatische alarmbellen rinkelen als er hier ergens in een topic wat wordt gevraagd.

      Ter zake: wij zijn een vrijwilligersorganisatie die wordt aangestuurd door een professional en de vakmensen van NH Nieuws. Al onze vrijwilligers maken dus in feite gratis kopij/content. Ook de ‘burgerjournalisten’ voor het project Nieuwsplein Keizer Karel zullen op vrijwillige basis aan de slag gaan. Net zoals de huidige vrijwilligers worden zij gefaciliteerd en opgeleid door AAN! en NH. Op dit moment zijn we het plan definitief vorm aan het geven. Over enkele weken gaat Nieuwsplein Keizer Karel in ieder geval beginnen met de werving. Maar vragen stellen en eventuele aanmeldingen zijn natuurlijk al welkom via redactie@aanamstelveen.nl

     • Interessant openingsstatement wel. Een nieuwsorganisatie die niet alert is als er op hun eigen bijdrage wordt gereageerd.

      Verder goed dat de toekomstige burgerjournalisten nu weten dat het liefdewerk oud papier is. Voor een in stichtingsvorm gegoten commerciële organisatie weliswaar, maar toch.

 5. De toegekende projecten worden in het persbericht kort toegelicht. Ik vind het niet gepast om nu op persoonlijke titel een toelichting te geven. In een later stadium zal de Mediaraad beoordelen wat de impact is van de journalistieke projecten die subsidie hebben gekregen.
  Met vriendelijke groet

  • Van de vorige toekenning heb ik tot nu toe alleen wat interviews gezien in het AN. Overigens niet onthullend en tot nu toe volledig in lijn met het beleid van de gemeente. Maar de rest komt nog, begrijp ik, dankzij o.m. de (de Joodse omroep) bij de EO en Amstelveenz.

   • Amstelveenz heeft totaal niets met journalistiek te maken. Het is een horecablaadje , versiert met VVD-prop en berichten over ongelukken, of misdaden waar nooit achtergrondinfo bij wordt gegeven. Ik denk dat zelfs een echte VVD’er dit blaadje enkel goed zal vinden als kattenbakvulling. Genoeg echte kwaliteitsjournalistiek , ook ter rechterzijde.

 6. Versterking van het publieke debat in Amstelveen is het op één na belangrijkste criterium voor toekenning van subsidie. Dan mag je toch wel vragen wat de Mediaraad verstaat onder publiek debat?

  In Amstelveen is volgens mij geen openbaar publiek debat dat die naam verdient, dus wat wordt er dan versterkt?

 7. “Overigens niet onthullend en tot nu toe volledig in lijn met het beleid van de gemeente,” schrijft Johan Bos. Dit lijkt mij een rake typering.

  Ik zie ook geen licht tussen de Mediaraad en het gemeentebestuur. Dat gezelschap versterkt alleen maar de onderonserigheid van het Amstelveense politieke en bestuurlijke bestel waartegenover geen invloedrijke journalistieke tegenmacht staat.

  Amstelveenblog is een stadskroniek met een openbare reactie- en discussieruimte. Dit zou een prima forum voor publiek debat kunnen zijn. Er ontbreken echter deugdelijke gebruiksvoorwaarden en een betrouwbare moderatie. Dit levert reacties en discussies op die niet bepaald bijdragen aan de politieke menings- en besluitvorming. De lokale politiek en het gemeentebestuur vinden dat wel zo prettig.
  RvW

 8. Met ondersteuning van journalistieke projecten door de Mediaraad zou er een publiek debat op gang kunnen komen. Of dit lukt is ook afhankelijk van de aard van de aanvragen. Dat kunnen wij niet afdwingen.

 9. ‘De Mediaraad Amstelveen wil de kwaliteit van de lokale journalistiek helpen bevorderen om zo inwoners, bedrijven en organisaties in Amstelveen en de regio beter te informeren over wat er speelt in hun omgeving. Onder kwaliteitsjournalistiek wordt verstaan het maken van kritische, betrouwbare en onafhankelijke journalistieke producties met voldoende diepgang, op basis van zorgvuldig onderzoek.’

  Alle begin is moeilijk natuurlijk, maar tot nu toe kan ik me wel vinden in wat Johan zegt. Er is weinig kritisch aan om maar wat te noemen. Ook denk ik dat Mediaraad ervoor moet waken dat zijn niet onder het mom van een ‘project’ gewoon exploitatiesubsidie verstrekt. Die grens is misschien niet altijd even helder, maar toch.

 10. Voor publiek debat is betrokkenheid van de burgers nodig. Die betrokkenheid moet worden gewekt, uitgelokt en aangemoedigd door lokale media die kwesties aan de orde (laten) stellen en burgers oproepen om daarover hun mening te geven en met elkaar en met raadsleden en bestuurders in discussie te gaan.

  De gemeente zou lokale media hiervoor kunnen betalen in plaats van voor pagina’s met bestuurlijke zelfreclame die de lokale journalistiek financieel afhankelijk maakt van de macht die zij juist kritisch zou moeten kunnen en durven volgen.
  RvW

 11. Ik denk dat we allemaal hetzelfde willen: een gezond journalistiek klimaat in Amstelveen. Er staat een zak met geld klaar voor journalistieke projecten die daartoe bijdragen. De Onafhankelijke Mediaraad beoordeelt welke media/journalisten worden ondersteund en dus niet de gemeente zelf. Een heldere constructie, lijkt mij.
  Deze manier van werken is nieuw dus het zal wat tijd vergen om het een succes te laten zijn. Hopelijk gaat journalistiek talent in Amstelveen gebruikmaken van de mogelijkheden die het Mediafonds biedt. Wij zijn er klaar voor!

 12. ‘Een gezond journalistiek klimaat in Amstelveen.’ Dat lijkt te mooi om ooit waar te worden.

  Veel succes met dit streven!

 13. AAN! start binnenkort met de werving voor burgerjournalisten. (Zie ergens hierboven.)

  De term ‘burgerjournalist’ is innerlijk tegenstrijdig. Een journalist onthecht zich immers van zijn particuliere belang om onafhankelijk de democratie en het algemeen belang te kunnen dienen, terwijl een burger geen aanspraak kan maken op de voorrechten en mogelijkheden van een journalist. Een burgerjournalist is dus een pretentieuze burger en tegelijk een even onbetrouwbare als onmachtige journalist.

  • Zoiets als wij? 😂😂Ik meen mij toch te herinneren, dat jij gretig gebruik maakte van Dichbij.nl totdat je eruit gegooid werd.

  • Ik ben een gewone, betrokken, kritische
   en dus ‘lastige’ burger, geen burgerjournalist. Ik werd door Dichtbij en ook door Johan Bos verbannen omdat ik bezwaar maakte tegen smaad en laster als gevolg van falende moderatie.

 14. Ik mag hier van Johan Bos niet onder mijn eigen naam schrijven. Mijn naam mag zelfs niet door anderen worden genoemd! Ik mag bij mijn (gedwongen) schuilnaam ook geen link plaatsen naar mijn webpagina’s over Amstelveen. Dat is een vorm van uitsluiting die best verbanning mag worden genoemd.

 15. Hoe zou u uw maatregelen om mij zoveel mogelijk uit te sluiten dan willen noemen?

  – Als ik onder mijn eigen naam een reactie schrijf, wordt die automatisch geweigerd.
  – Als iemand mijn naam noemt, verwijdert u die persoonlijk uit de tekst. (Censuur.)
  – Als ik mijn reactie onderteken met mijn initialen, verwijdert u die meestal.
  – Ik kan alleen reageren en deelnemen aan het publieke debat op uw openbare forum dankzij webtools die anonieme deelname mogelijk maken.

  • U weet dondersgoed hoe dat komt: U wilde als censor optreden tegen wat u niet zint. Het feit dat uw eindeloze herhalingen toelaat en u mag uitkramen wat u wenst, maakt mij absoluut geen censor. Als u vindt dat ik dat wel ben, staat het u vrij niet meer op deze site u bekende riedels de plaatsen. Als u echt meent dat die die aan censuur bloot staan, zou ik daar voor bedanken.

 16. Ik maakte bezwaar tegen overtredingen van het wetboek van Strafrecht, iets wat op een forum normaliter niet wordt toegestaan wegens schending van de gebruikvoorwaarden.

  • Het gaat nu om de verbanning volgens u. Men had tegen u de aantijging die ook bijvoorbeeld Van Agt, Gretta Duisenberg en Thierry Baudet en veel meer mensen ten deel viel. Zij klaagden niemand aan. U wel. Natuurlijk met de wet in uw hand. Overigens klaagt ook bijvoorbeeld Leon de Winter erover dat een beweging tegen Israel gaande is in heel de wereld. Ach, het was zo, is zo en zal tot het einde der tijden zo blijven, in tegenstelling tot veel grotere landen waarvan de regimes mensonterend bezig zijn. Als u vindt dat deze site censuur toepast moet u snel verdwijnen, lijkt me. Ik zou mij niet laten censureren.

 17. Omdat u geen enkele beschuldiging kunt waarmaken en omdat u ook weet dat valse beschuldigingen strafbaar zijn, beperkt u zich tot een vage suggestie die overigens niet minder kwaadaardig en beschadigend is.

  Schendingen van grond-, mensen-, burger- en volkenrechten door wie dan ook moeten aan de kaak worden gesteld, niet genegeerd of ontkend.

  Dit is het enige forum voor publiek debat in Amstelveen en ik laat mij hier niet wegpesten.

  • Pardon? Niet ik, maar anderen kwalificeerden u. Over beschuldigingen spreek ik niet. Dat u soms dingen niet zinnen, geeft temeer reden de censor naar uw mening te verlaten. Beschadiging, zoals u het noemt, is de consequentie van een werkelijk publiek forum (zoals u dat noemt). U mag hier iedereen beschuldigen (en maar net binnen de wet blijven), anderen niet. Dat is onzin.

   • Als medium bent u verantwoordelijk voor wat u publiceert. Als dat strafbare uitingen zijn, kunt u daarop worden aangesproken.

    Het verschil tussen gefundeerde kritiek en valse beschuldiging is u nooit duidelijk geworden.

 18. Johan, zou je de niet op het onderwerp betrekking hebbende reacties willen verwijderen? Niemand uitgezonderd wat mij betreft.

  • Ik geef het toe, maar App spreekt mij in het openbaar aan. Misschien is hij slimmer dan ik en moet ik non-topic schijfsels verwijderen. Blijft er, gezien zijn creativiteit, weinig van zijn commentaar over.

  • O ja? Wat was er dan off-topic in mijn reacties op uw artikel en op de bijdragen van de vice-voorzitter van de Mediaraad en van de redactie van AAN!?

 19. Johan Bos is (zoals wel vaker) zelf begonnen met ‘niet op het onderwerp betrekking hebbende reacties’. Als hij aan of over mij schrijft, reageer ik daar natuurlijk op.

 20. Frank Bikker was zo vriendelijk om off-topic te schrijven dat ik er destijds door Dichtbij was uitgedonderd. Hij vertelde er niet bij dat zijn smadelijke aantijgingen daartoe de aanleiding waren geweest. Daarna ontspoorde helaas deze interessante discussie.

  Dit laat zien dat een openbaar forum voor publiek debat op eerlijke wijze moet worden gemodereerd op grond van deugdelijke gebruiksvoorwaarden.

  • Nou heb ik het weer gedaan! 😂😂 Toe nou, het “ergste” wat mij tot nu toe is overkomen, zowel hier als bij Dichtbij.nl is dat er wel eens wat is verwijderd. Nou en, daartoe is een moderator gemachtigd , daar moet je dan ook niet over zeuren. U mag nog blij zijn dat u hier nog uw ei kwijt kunt, want Dichbij.nl was niet uw eerste ban.

 21. Onterechte kritiek op AAN!. AmstelveenBlog meldt jou namelijk niet met een pushbericht dat op jouw bijdrage werd gereageerd. Ook aan de verkorte weergave van de Recente Reacties kan je niet zien aan wie die gericht zijn.

 22. Journalistiek is een (vrij) beroep. Iedereen mag zich journalist noemen, maar voorwaarde is wel dat je het vak beroepsmatig uitoefent. Ook daarom is de term ‘burgerjournalist’ onjuist en verwarrend. De term ‘Meeschrijver’ (Dichtbij) was beter, maar gewoon ‘Burger’ is het best.

 23. Is een ban volgens jou per definitie altijd terecht, Frank?

  Een moderator mag alleen een reactie verwijderen als die:
  – in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden; en/of
  – in strijd is met regels van wet of fatsoen; en/of
  – off-topic is en zodoende de discussie bederft en doet ontsporen.

  Een moderator mag NOOIT een tekst wijzigen zonder instemming van de auteur. Het ongevraagd verwijderen van een onwelgevallige naam of ander tekstgedeelte is altijd censuur.

  • En daarom moet Johan gebruiksvoorwaarden hanteren, zodat hij al die overbodige, niet ter zake doende en egocentrische quatsch van met name jou kan verwijderen. Dan wordt het hier opeens een stuk fijner praten, maar ik heb JB nog niet kunnen overtuigen blijkt.

 24. Dat Johan Bos deugdelijke Gebruiksvoorwaarden moet opstellen en eerlijk handhaven, ben ik met je eens. Je hebt het verloop (ontsporen) van deze discussie kennelijk niet gevolgd en zodoende niet gezien wie daartoe de aanzet gaf. Het gaat mis zodra deelnemers persoonlijk worden, iets wat jij ook vaak diet.

 25. CeeBee, het zijn toch echt anderen die aankomen met ‘overbodige, niet ter zake doende en egocentrische quatsch’. Ik reageer alleen als die narigheid aan mij gericht is, zoals ook jouw opmerking.

 26. 25 van de 57 reacties zijn van uw hand… Motiveert niet om aan het verhaal deel te nemen.
  Een klein advies:
  1. Less is more
  2. Het laatste woord kan ook aan een ander gegund worden
  3. Aangifte doen tegen de moderator en vervolgens wel blijven schrijven wijst op geestelijke verwarring. En erop terug blijven komen terwijl justitie die aangifte allang terzijde heeft gelegd kwalificeert u als een slechte verliezer. Gewoon verlies nemen en erover zwijgen
  4. Neem dit ter harte en volg advies 2

 27. Broer Konijn, ook uw reactie is persoonlijk en krijgt dus antwoord.

  De even interessante als noodzakelijke discussie over versterking van de lokale journalistiek en van het publieke debat ontspoorde na een tendentieuze opmerking van Frank Bikker op 26 mei om 2:05 pm waarop ik wel moest reageren.

  Daarna volgde een discussie over ‘burgerjournalistiek’, gebruiksvoorwaarden, modereren, verbannen, censuur Zonder alle persoonsgerichte en andere overbodige opmerkingen (over Israël en geestelijke verwardheid) zijn dat dingen die met het onderwerp te maken hebben. On-topic, dus.

  Dit is een goede les voor degenen die het lokale publieke debat willen versterken: Zonder deugdelijke gebruiksvoorwaarden en eerlijke moderatie ontaardt het altijd in dit soort geschimp en gescheld waaraan ook jij op het laatst ook jouw steentje bijdroeg.

  Mijn aangifte had betrekking op strafbare smaad cq laster. Die is nadien achterwege gebleven en dat is maar goed ook.

  In een laatste woord mogen geen onjuistheden of beschuldigingen staan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.