Dat Amstelveen een rechts bestuur heeft, zal niemand ontkennen. D66, landelijk misschien wegens de klimaatboodschap nog enigszins links geacht, is hier niet meer dan een bijwagen van de VVD. Die vindt trouwens kennelijk wel prima wat voor de lokale duurzaamheid verantwoordelijke wethouder Floor Gordon op dat gebied allemaal uitkraamt en als het even kan doet.

Wat dat betreft volgt die keurig de ambities van haar partijgenote Sigrid Kaag. De slogan ‘van het gas af’ werd een aantal jaren geleden ook plaatselijk geïntroduceerd, met het gevolg dat nieuwe wijken niet eens meer aansluiting krijgen op het gasnet. Een gasnet, waarmee Nederland zich trouwens wereldwijd in de kijker speelde.

Kunnen en willen

Het is voor dat lokale bestuur niet te hopen dat Rabo-econoom Hyung-Ja de Zeeuw gelijk krijgt en het gas onmisbaar blijkt voor de nu gekozen instrumenten. Dat is nog toekomstmuziek en die wordt waarschijnlijk niet geblazen door bestuurders die nu aan het roer zitten, richting een land vol illusies. “Wat we willen, kunnen we niet. En wat we kunnen, willen we niet”, zei De Zeeuw onlangs.

Alle nu bedachte middelen kosten nog meer CO2, waar men zegt juist vanaf te willen, dan kernenergie. Maar dat woord uitspreken is vloeken in de linkse kerk, hoewel bijvoorbeeld biomassa nu ook GroenLinks splijt. Een deel van die partij ziet de tot meer CO2-uitstoot leidende houtstook ook niet meer zitten, maar een ander deel ziet daarin een tijdelijke weg naar het bereiken van de klimaatdoelen, waarin Nederland voorop moet lopen. In de tijdelijkheid van de maatregel heeft die categorie overigens gelijk, want binnenkort is er geen boom meer over.

Kaag-effect

Raadsleden van D66 juichen nu met hun landelijke partijgenoten mee, hoewel de winst natuurlijk geen Amstelveens fenomeen is. Maar dat is nu eenmaal het effect van landelijke partijen in lokale politiek. Er is alleen maar sprake van een Kaag-effect. Aan Sigrid is de winst van D66 te danken, waarvan de meeste kiezers het verkiezingsprogramma, dat vooral macht naar Brussel wil brengen, niet lazen.

Sigrid Kaag, die overigens miljoenen naar een terroristische organisatie sluisde, is er een voorbeeld van dat wat campagne heet, in feite een marketingcampagne in de electorale markt is. De foto, waarop zij danste en die in tal van kranten en op tv verscheen, blijkt zorgvuldig te zijn gemaakt door een eigen PR-fotograaf. Onderdeel van de marketingcampagne, waarmee men dus voorliep op andere partijen. Veel D66-stemmers hadden de day after al spijt, bleek uit onderzoek, onder meer omdat het verkiezingsprogramma voorschrijft dat men de deur wagenwijd open zet voor emigranten in het nu al dichtst bevolkte land van Europa. En ja, statushouders krijgen nu eenmaal voorrang bij huisvesting, dus Amstelveners moeten nog langer wachten. Want vreemdelingen worden nu eenmaal van Rijkswege over gemeenten verdeeld. En over tijdelijkheid gesproken: D66 vindt eigenlijk dat het leven bij 75 jaar mooi is geweest.

Hoe denkt VVD

Ach, ik neem het de naar Duurzaamheid strevende wethouder Floor Gordon niet kwalijk. Zij volgt klakkeloos de voorgeschreven klimaatambitie. En daarmee haar partij ook. Maar ik vraag mij toch zo langzamerhand af hoe de VVD, nog steeds de grootste in de coalitie, over de ingeslagen wegen denkt. Gaan we nog door op het pad der onzinnige biomassa, zonepanelen en windmolens (waarmee heel de zee wordt volgebouwd, terwijl men en passant ook aan natuur wil doen), die overigens louter op subsidie draaien. Ja, subsidie is ook voor kerncentrales nodig. Daartegen rijst bezwaar van hen die juist subsidie op de oude, geenszins effectieve en voor meer uitstoot zorgende middelen toejuichen. Hoeveel die uiteindelijk kosten, schijnen zij niet precies te weten. Merkwaardigerwijs weten zij precies wat kernenergie kost.

21 COMMENTS

 1. En weer een gelegenheid voor de hr. Bos om alles betreffende groene energie af te kraken met zwart/wit redenaties. Dat mag ie doen hoor!
  Ook om nou tussen neus en lippen even te suggereren dat statushouders alle vrijkomende huizen in de sociale sector ipv Amstelveners innemen , is een pertinente leugen. Hij weet net zo goed als ik dat 70% wordt ingenomen door mensen uit de regio. In Amstelveen komen per jaar zo’n 500 woonruimtes vrij. Daarvan is zo’n 10% bestemd voor statushouders, die de gemeente niet eens meer verplicht is om op te nemen als zij kan aantonen dat het niet kan.
  De statushouders, waarvan de gehele instroom in Nederland muv 2016 niet veel hoger is geweest dan een 6500 inclusief aanhang. ( CBS) Met geen woord hoor ik hem over EU-ingezetenen van alle rangen en standen die zich hier ook vestigen en de koop- en vrije sector die de laatste jaren hier is overspoeld door expats. Allemaal zeer selectief.
  Daarbij vergeet de hr.Bos ook nog even te vertellen, dat de gehele soc voorraad hier is afgenomen met een 2000 woningen in de afgelopen jaren, namelijk van een 13.500 naar een 11.500.
  Kritiek leveren in een colomn mag en hoort natuurlijk, maar het zou prettig zijn als hij er ook even bij vermeld welke partij volgens hem wel het dichtst bij de oplossingen komt. Het blijft natuurlijk altijd mensenwerk, maar toch!
  Maw deze colomn hangt van hele en halve waarheden aan elkaar en komt qua niveau niet boven wat populistisch geneuzel uit. Ik ben helemaal geen aanhanger van D66 ,integendeel maar enige nuance zou toch wel op zijn plaats zijn.
  Ik heb wel betere colomns van de hr. Bos gelezen.

  • De wettelijke verplichting voor huisvesting van statushouders bedroeg voor het eerste halfjaar 71. Waar je het met 2000 woningen afnemen in de afgelopen jaren vandaan haalt weet ik niet, maar wel dat de voorraad volgens gemeentelijk beleid gelijk moet blijven. Daar is van alles op aan te merken, maar het is nu eenmaal zo dat de corporatie 31% van de woningen bezit en er zijn ook sociale huurwoningen voor andere inwoners. Ellermeijer zei dat de trend gaat naar 20% van de woningen voor statushouders. Ja, als van die 500 woningen driekwart naar de regio gaat, wordt het krap hier. Aan toewijzing aan statushouders is wettelijk niet te ontkomen door de gemeente.

   • Die wettelijke verplichting is sinds 1 juli 2017 afgeschaft. Het is een taakstelling, geen verplichting. Daarnaast vormen die 71 het aantal statushouders, niet het aantal huishoudens. Er zijn er ook die met meerdere personen een huishouden vormen, zelfs zonder elkaar van tevoren te kennen. Zij delen dan de huur. Ze hoeven zelfs niet in een soc woning te wonen. ( komt voor, maar zeldzaam)

   • Ook wil de gemeente doorgroeien naar 125.000 inwoners. Een toename van een dikke 30%. En aan de andere kant is er de laatste jaren nagenoeg geen sociale woning bijgekomen of men moet die verbouwde kantoren meetellen, waarin wat mini-appartementjes zijn gebouwd. Ook zijn er geen plannen om er bij te bouwen. Maw het percentage soc woningbouw zal enkel maar dalen en niet zo zuinig ook.
    Voorbeelden van de laatste 7 á 8 jaar waar sociale woningen in de vrije sector zijn getild zijn genoeg te vinden in de laagbouw van het KKP, waar na vertrek van de oorspronkelijke bewoners, die een huur betaalden van toen omstreeks €600,— verhuurd werden voor minimaal €850,— tot zelfs €1000,— In 2015 heeft heeft men ds Heldringhflat in de verkoop gegooid. ( ongeveer 75) en die hoge flat achter de poelier ( William Boothlaan aantal >75)
    Slotconclusie; de starter en de mensen onderaan het loongebouw komen nog meer in de verdrukking . En Den Haag met in haar kielzog de gemeente ( en regio) laat Gods water maar over Gods akker lopen.

 2. Dit is een typisch VVD-stuk. Johan Bos is partijdig. Dat maakt hem ongeloofwaardig als journalist en kronikeur.

  Nederland loopt helemaal niet voorop bij het bereiken van de klimaatdoelen.

  Het is inderdaad niet verstandig om de infrastructuur voor gas niet goed te blijven onderhouden en niet verder uit te bouwen of daarvoor op zijn minst ruimte te maken. Met electriciteit alleen redden wij het niet.

  Johan Bos plaatst zelf ook voortdurend foto’s van Herbert Raat (VVD) en soms ook van andere lokale bestuurders die door fotografen van de gemeente zijn gemaakt.

  Die financiële steun van Sigrid Kaag aan terroristische organisaties is een vuige asntijging of op zijn minst een valse frame.

 3. Frank Bikker en ik en iedereen mogen het oneens zijn met u, en u mag het oneens zijn met ons. Als u partijdige praatjes verkoopt, mag dat gewoon gezegd worden.

  • Dat u meent welke partij ik graag dien, doet mij lachen. Maar u weet natuurlijk beter dan ikzelf waar ik bij hoor. Zolang politieke fractiedwang heerst (volledig in strijd met de ambtseed) heb ik overigens niets met de politiek, die een persoonlijke mening – en het volgen van eigen geweten – allerminst op prijs stelt. Maar het is wel schattig dat u mij in een politiek hokje drukt.

 4. Ik benoem alleen het hokje waarin u (bewust of onbewust) zit.

  Als iemand denkt en schrijft als een VVD-er, zichzelf met VVD-ers laat fotograferen, de lokale topman van de VVD voortdurend publicitair steunt en opponenten van de VVD aanvalt en ridiculiseert, dan is het een VVD-er, for all intents and purposes.

  • Uw criteria om mij in een hokje te plaatsen zijn lachwekkend. Maar ach, u bent de enige die – selectief lezend – het zo ziet. De lokale politiek moet er ook om lachen, maar die weet natuurlijk niet dat u de allesweter bent, die harten, verborgen meningen, karakters en geheime politieke voorkeuren doorgrondt.

 5. Feit is dat u over de VVD NOOIT zo kritisch, smalend en leugenachtig heeft geschreven als u hier doet over D66. Over wethouder Floor Gordon (D66) schrijft u bijvoorbeeld dat zij klakkeloos de voorgeschreven partijlijn volgt. Zoiets zou u NOOIT over Herbert Raat (VVD) schrijven, terwijl die veel meer en veel ernstiger fouten maakt dan mevrouw Gordon.

  Dat D66 vindt dat het leven bij 75 jaar wel mooi is geweest, is een leugen die getuigt van blinde partijdigheid.

  RvW

   • Het valt mij vaak op, dat u als journalist vaak klaagt over het feit dat u niet bij bepaalde overleggen, bijeenkomsten mag zijn of dat u gewoon geen uitnodigingen krijgt waar u als 1 van de vertegenwoordigers van de pers recht op meent te hebben. Ik denk dat u daar in gelijk hebt.
    Maar één ding ! Daar heeft de hr Raat, een uiterst invloedrijk persoon in onze gemeente toch ook schuld aan? U noemt hem nooit, terwijl u wel laatst weer mevr. Gordon noemde, omdat u geen uitnodiging voor iets had gekregen.
    Ik vrees dat ik de hr App daar gedeeltelijk in kan volgen, hoewel ik ruimhartig toegeef dat Raat als een rode lap weer op hem werkt.

 6. U kunt niet één voorbeeld noemen waaruit blijkt dat ik ongelijk heb.

  Herbert Raat (VVF) is uw permanente heilige.

  De VVD is de enige partij met wie u zich liet fotograferen samen met lokale en landelijke prominenten van die partij.

  • U vraagt voorbeelden die uw obsessie zouden ondersteunen. Dat u Raat mijn permanente heilige noemt, bewijst uw idioterie. En dat ik mij ‘liet’ fotograferen, is van hetzelfde laken en pak. Moet ik wegduiken zodra ik een smartphone of andere camera zie? Overigens publiceerde ik ook van andere politici foto’s, waaronder misschien u welgezinde. Maar ik lijk nu uw te willen overtuigen. Dat lukt mij toch niet. U bent nu eenmaal vastgeroest in uw mening.

 7. U kunt dus inderdaad geen voorbeelden noemen waarin u over de VVD in het algemeen resp. over wethouder Raat in het bijzonder zó kritisch, smalend en leugenachtig heeft beschreven als u hier doet over D66 resp. over wethouder Floor Gordon (D66). Q.E.D.

  • Pardon? D66 heeft de portefeuille duurzaamheid. Daar ging het nu om. Maar heel het college staat kennelijk achter haar. De gemeenteraad ook trouwens. Dus waar hebben we het over.

 8. N.B. (in antwoord op uw smalende email): Ik zeg niet dat u een aanhanger bent van de VVD. Ik zeg alleen dat u NOOIT over de VVD in het algemeen resp. over wethouder Raat in het bijzonder zó kritisch, smalend en leugenachtig heeft beschreven als u hier doet over D66 resp. over wethouder Floor Gordon (D66). Q.E.D.

  • Nu u het niet kon laten de persoonlijke email ook te vermelden, nu maar in de publiciteit. Ik schreef u: ‘Even tussen ons: Behalve u gelooft niemand in politieke kring dat ik een VVD-stemmer zou zijn (ik stem trouwens helemaal niet op een hier acterende partij, maar dat terzijde). Natuurlijk mag u wel doorgaan, maar u maakt zichzelf belachelijk. Overigens werd ik de laatste maanden door raadsleden al beschuldigd van lidmaatschap van respectievelijk SP, GroenLinks, ChristenUnie en AVA. Volgens u komt daar de VVD bij. Laat men in die kring het maar niet horen.’
   Verder blijf ik er bij dat heel B&W verantwoordelijk is voor het gevoerde beleid (dus behalve D66 ook VVD en PvdA), alsmede de gemeenteraad, vooral de coalitie daarin. Wat er smalend is aan mijn email, zie ik eerlijk gezegd niet, maar ook daarvan hebt u meer verstand natuurlijk.

 9. In het kader van het door u herhaaldelijk beleden credo van transparantie vindt deze discussie plaats op dit forum en niet in een achterkamertje van privé email.

  Uw email had als onderwerp ‘Lachen’. Hierboven noemde u mijn reactie ‘lachwekkend’ en ‘idioterie’. Dat mag smalend heten.

  • O ja, u schreef ook dat ik mijzelf belachelijk maakte, maar u begrijpt niet dat ik dat smalen noem. Ondertussen heeft u geen voorbeeld gegeven van kritische, smalende en leugenachtige kritiek op wethouder Raat (VVD) zoals u die hier wél geeft op wethouder Gordon (D66). Daarom bent u in mijn ogen partijdig zónder op de VVD te stemmen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.