Als de gemeenteraad ermee akkoord gaat, investeert de gemeente de komende vier jaren zes ton per jaar extra in de aanpak van schuldhulpverlening. Dat staat in het beleidsplan ‘De toekomst in balans’, waarin de speerpunten op dat gebied zijn aangegeven. Door de toevoeging wordt aan schuldhulp twee derde meer uitgegeven en komt die jaarlijks op negen ton of € 3,6 miljoen in vier jaar. De extra middelen zijn bedoeld om vroege signalering van schulden uit te breiden, een jongerenfonds op te richten, ondernemers te ondersteunen, extra saneringskredieten te leveren, digitale vernieuwingen en diverse andere innovaties door te voeren.

Marijn van Ballegooijen

Overigens is het een wettelijke plicht van de gemeenteraad en college van B&W elke vier jaar een plan vaststellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) is veranderd en ook daarmee is het beleidsplan (onder meer op het punt van vroeg-signalering) in lijn gebracht.

Met de wetswijziging zijn B&W ook bevoegd tot het verwerken
van persoonsgegevens, waaronder die over gezondheid en die van strafrechtelijke aard, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de wet. Vanzelfsprekend wordt de Wgs binnen de daarvoor gestelde kaders van de privacywetgeving uitgevoerd, zegt de gemeente.

Door de coronacrisis kregen velen te maken met inkomensterugval en verwacht de gemeente de komende jaren financiële problematiek in veel huishoudens, zegt de gemeente.

Vroeg bij zijn

Jongeren en ondernemers worden het hardst getroffen door de crisis, zegt de gemeente, die zich in eerste instantie richt op preventie van schulden en het zo vroeg mogelijk signaleren daarvan. “Door schulden te voorkomen of in elk geval er vroeg bij te zijn, worden langdurige schuldhulpverleningstrajecten zo veel mogelijk voorkomen. Als er schulden zijn wordt laagdrempelige en snelle hulpverlening geboden”, zegt wethouder Marijn van Ballegooijen van Werk en Inkomen.

Scholing

Door vroege signalering zegt de gemeente te willen ontzorgen, ondersteunen en motiveren van inwoners. Door scholing op scholen en buurthuizen van jongeren en volwassenen en er wordt ingezet op vroeg-signalering van schulden door afspraken te maken met vaste lasten partijen, zoals Eigen Haard. Daarnaast wordt ingezet op integrale schuldhulpverlening.

Voor jongeren richt de gemeente een Amstelveens Jongerenfonds op en voor ondernemers startte per 1 oktober een speciaal team met specialistische kennis over ondernemen. ‘We benutten de mogelijkheden van saneringskredieten en gaan nog meer samenwerken met bewindvoerders’, zegt zij.

Ook innovatie door digitale begeleiding staat op het programma. Plus een pilot voor inwoners met GGZ problematiek en schulden; die kunnen namelijk invloed hebben op de gezondheid. Er komt ook een communicatieplan, waardoor inwoners naar de gemeente hoopt eerder de weg weten te vinden naar schuldhulpverlening en het taboe rond het hebben van schulden bespreekbaar wordt.

Preventie en armoede

Volgens Van Ballegooijen ontstaan schulden soms simpelweg door pech. “Ook zijn die soms onderdeel zijn van problemen op meerdere leefgebieden. In Amstelveen kozen wij er daarom voor de schuldhulpverlening in eigen beheer uit te voeren, onder de naam Balans Schuldhulpverlening. Door naar de oorzaak te kijken, richten wij ons op duurzame uitstroom. Waar nodig wordt gecoacht op gedragsverandering.”

Schuldhulp is volgens hem meer dan de ‘technische’ ondersteuning bij financiën. “Het heeft weinig nut schulden te saneren als er op korte termijn nieuwe schulden ontstaan. We investering extra in schuldhulpverlening, maar ook in armoedepreventie en een actieplan om inwoners zo snel als mogelijk weer aan het werk te krijgen.” Wat hem betreft meldt iedereen met beginnende schulden of betalingsproblemen zich bij de gemeente. “Er is meer mogelijk dan je denkt.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.