De gemeenteraad gaat klagen bij het Commissariaat voor de Media omdat dat het negatieve advies van hem niet aanvaard over RTV Amstelveen. Die klacht heet een zogenaamde zienswijze. De gemeente wil met een andere kandidaat in zee als lokale omroep, die een samenwerking wil met NH Media. Verschillende initiatiefnemers hebben volgens wethouder Rob Ellermeijer aangediend om het stokje van RTVA over te nemen, maar namen wilde hij woensdag in de raadscommissie Burgers en Samenleving (op verzoek van o.a. de SP) niet noemen.

Rob Ellermeijer

RTVA vroeg een nieuwe licentie aan, waarvoor een advies van de gemeenteraad nodig is. Overigens hadden onder meer GroenLinks en Burgerbelangen Amstelveen (bbA) al voorspeld dat het CvdM nu eenmaal andere criteria hanteert dan Amstelveen. Die organisatie zegt zich aan de mediawet te moeten houden en vraagt dientengevolge alleen of de lokale omroep een rechtspersoonlijkheid is, of het Programmabepalend Orgaan (PBO) representatief  is voor de plaatselijke bevolking en of in de statuten staat dat de doelstelling is radio en televisie te maken.

Zwakte

Eigenlijk moest daarop de gemeenteraad ‘ja’ antwoorden, zodat het advies moeilijk

Ewa Petiet

negatief kon zijn. Maar in de door de meerderheid van de gemeenteraad toegejuichte brief aan het CvdM staat onder meer dat het PBO pas in april is vernieuwd. Dat is géén argument, vond Ewa Petiet van bbA want de raad drong destijds daar zelf op aan. “Nu is opeens de zwakte van RTVA wat de raad zelf besloot”, zei ze. Ze zag helemaal niets in de door B&W voorgestelde lange brief van de gemeenteraad, waarin onder meer gezegd wordt dat dat de lokale omroep niet voldoet aan drie van de zeven door de gemeente gehanteerde criteria in een bedrijfsplan. “Deze drie criteria zijn de verbetering van de bedrijfsvoering, adequate huisvesting en de inhoudelijke uitwerking van vernieuwing”, zegt de raad. “Juist deze criteria raken aan de daadwerkelijke uitvoering van activiteiten om het publieke media-aanbod op lokaal niveau te verzorgen. Ook wijst de gemeente Amstelveen er nogmaals op dat op 29 juni 2020 een groot deel van de medewerkers het vertrouwen in het bestuur van RTV Amstelveen heeft opgezegd.” Met ex-vrijwilligers van RTVA wil men blijkbaar een nieuwe, frisse omroep starten, in samenwerking met NH Media, een wens van de gemeente.

Niet kansloos

Ilika Polderman

Volgens Ellermeijer heeft een jurist naar de handelwijze van het Commissariaat van de Media gekeken en is de zienswijze van de gemeente geenszins kansloos. Dat gelooft blijkbaar ook de meerderheid van de gemeenteraad, met uiteraard de coalitie voorop. Anne-Mieke van der Vet (D66) stond volledig achter de inhoud en het Commissariaat lijkt zich niets aan te trekken van de lokale democratie, zei ze. Maar volgens raadslid Ilika Polderman van GroenLinks hield dat orgaan zich gewoon aan de Mediawet, wat volgens de voorstanders van de brief werd tegen gesproken.

Veel geld

Sandra van Engelen van het CDA had geen goed woord over voor RTVA dat in de afgelopen jaren volgens haar enorm veel geld heeft gekost. Op dit moment krijgt het € 145.000, maar dat moet volgend jaar volgens het bedrijfsplan naar € 235.000. Ook die financiële aspecten staan in de brief aan het CvdM. “Er is genoeg geld over de balk gesmeten”, zei Van Engelen.  De omroep biedt volgens haar onvoldoende kwaliteit en heeft zich als modern medium niet bewezen. Maar Polderman vond dat de gemeente eigenlijk meer voor minder geld wil.

Steen

Ook Bert de Pijper van de ChristenUnie ziet geen heil meer in RTVA en wil Amstelveen ‘de

Sandra van Engelen

lokale omroep die het verdient’ geven. En volgens de VVD-er Victor Frequin moet de gemeenteraad, waarvan de meerderheid tegen de lokale omroep is, het laatste woord hebben. Hij adviseerde de wethouder, als hij toch niet zijn zin krijgt bij het Commissariaat, naar de rechter te gaan. “Wij vinden dat wij ons te vaak aan de RTVA-steen hebben gestoten.”

Afwijzen

In de brief staat onder meer: “Er is niet voldaan aan artikel 2.61, tweede lid, onder b, van de Mediawet 2008 waaruit blijkt dat slechts voor aanwijzing in aanmerking komt de lokale media-instelling die alle activiteiten verricht die nodig zijn om op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop de instelling zich richt leven. Omdat hieraan niet voldaan wordt, dient de licentieaanvraag te worden afgewezen conform het negatief advies van de gemeenteraad over de licentieaanvraag.”

Vrijwilligers

Bij RTVA, die al weken de mededeling op tv uitzendt dat er geen uitzending is, schijnt nog maar één vrijwilliger actief te zijn. Door de secretaris van het bestuur werd een samenwerkingsovereenkomst getekend met NH Media (die ook tekende), waardoor AmstelNieuws zou ontstaan. Maar die laatste partij schijnt nu in te zijn voor samenwerking met een nieuwe omroep. De overeenkomst met RTVA duurde in eerste instantie tot 1 september en is per die datum ontbonden. Tot de nieuwe kandidaten behoort een organisatie met het merendeel van de RTVA-vrijwilligers, melden diverse bronnen. Overigens schijnt de nieuwe opzet zich voornamelijk in achterkamers af te spelen.

8 REACTIES

 1. Grappig om te lezen hoe het college in zijn zienswijze tandenknarsend moet erkennen dat RTVA feitelijk aan alle eisen voldoet. En hoewel het CvdM met zoveel woorden vraagt om de vragen met een ja of nee te beantwoorden, is de zienswijze bijna 4 pagina’s lang. Twee daarvan gaan over het bedrijfsplan, waar het CvdM in het geheel niet naar vraagt.

  In antwoord op de vraag of RTVA ‘zich ten doel stelt op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven’ shopt het college vervolgens selectief in het wetsartikel dat daarover gaat en waar zij zelf naar verwijst. Ik kan me niet voorstellen dat het CvdM daar intrapt. Het zou immers, de redenering van het college volgende, betekenen dat de gemeente (be)oordeelt over hoe de doelstelling wordt uitgevoerd. Daar gaan zij gelukkig niet over.

  Het buitengewoon treurige zinnetje dat ‘6 van de 8 leden van het PBO pas sinds april 2020 in functie zijn’ is helemaal onder de gordel. De raad vroeg er inderdaad zelf om en bovendien zou diezelfde redenering dan ook moeten gelden voor elke andere initiatiefnemer. Gelukkig is het niet relevant.

  Het is echt pijnlijk doorzichtig wat het college hier wil en grijpt daarvoor alle, maar dan ook alle middelen aan om RTVA de voet dwars te zetten. Vragen niet beantwoorden, shoppen in een wetsartikel, een volstrekt niet relevant bedrijfsplan er bij betrekken. Whatever it takes. Je mag denken van RTVA wat je wil -en in alle eerlijkheid ben ik er ook niet even enthousiast over- maar wat het college hier uitvreet gaat naar mijn idee over een grens.

 2. Het is een heel bijzonder tafereel inderdaad wat zich in de gemeenteraad afspeelt mbt RTV Amstelveen.
  Als ware een echte anti-gevoel voor RTV Amstelveen, denken de heren en dames in de gemeenteraad het – behoudens BBA en GroenLinks – allemaal beter te weten.
  Het primaat ligt bij de gemeenteraad brulde de VVD’er Victor Frequin in de gemeenteraad en het Commissariaat voor de Media moet hier maar naar luisteren verwijzend naar uitspraken van rechters die in deze casus niet van toepassing zijn (die gingen over meerdere aanvragen van lokale uitzendlicenties).

  Gelukkig is de wetgever juist zo ingesteld dat het primaat bij het Commissariaat voor de Media ligt. Een politieke afrekening zoals in Amstelveen richting een lokale omroep gaande is, betekent extreme politieke beinvloeding van de lokale omroep als het primaat bij de gemeente zou liggen. Juist dat is democratisch om niet de meerderheid te laten bepalen op welke wijze de media moet functioneren.

  Een advocaat zoekt altijd de verdediging van wie hem/haar betaalt. De advocaat heeft voor veel geld (antwoord op die vraag gaf de wethouder niet) allerlei aparte argumenten gezocht op de simpele vraag en niet ter zake doende antwoorden te geven. Zelfs het gegeven dat RTV Amstelveen op dit moment wel radio en internetcontent verzorgt, maar haar tv on hold heeft gezet, is voor de licentieverlening niet relevant.

  De wethouder gaat nog een stap verder mbt het willen traineren van RTV Amstelveen door alvast aan te kondigen aan RTV Amstelveen als deze een licentie zal hebben. Hij gaat daarmee in tegen de mediawet artikel 2.170 b waarin staat dat als men positief heeft geadviseerd over de PBO (en dat doet de gemeenteraad ondanks alle andere negatieve zaken) dat dan bekostiging verplicht is. Die bekostiging moet dan volgens de wet op zodanige wijze dat op lokaal niveau in een toereikend media-aanbod kan worden voorzien en continuïteit van de bekostiging is gewaarborgd.

  Kortom 0 euro geven aan de licentiehouder is niet mogelijk. Hij loog in feite de gemeenteraad voor.
  Het financieren van een eventueel commerciele lokale omroep zal neer komen op ongeoorloofde overheidsteun tav concurrenten of andere initiatiefnemers.

  In het geval RTV Amstelveen GEEN licentie krijgt zal het zeker met meerdere aanvragers van een uitzendlicentie zeer lang duren voordat er een andere omroep zal zijn. Denk aan minstens EEN jaar en dan moet nog praktisch gestart worden. Eerder dan Q2, 2022 moet je dan denken. De pretentie dat een andere omroep naar de pijpen van de lokale politiek zal dansen laat staan op een niveau van een miljoenen kostende omroep als AT5 zal kunnen functioneren is een totale ilusie van de gemeenteraad die blijk geeft totaal geen kaas gegeten te hebben van noch de juridische als praktische situatie voor een lokale omroep. Radio Aalsmeer bijvoorbeeld functioneert ook maar heeft echt geen hoogstaande televisieprogrammering.

  Ook een ‘democratische’ noviteit is dat de wethouder de brief mag aanpassen maar dat dat vervolgens een hamerstuk zal zijn in de gemeenteraad. Met andere woorden de gemeenteraad heeft blind vertrouwen in de wethouder om iets voor te leggen zonder te voren te weten wat ze besluit en heeft besloten zichzelf uit te sluiten om erover te mogen praten laat staan wijzigingsvoorstellen te doen.

  • excuus. Bedoelde dit:
   De wethouder gaat nog een stap verder mbt het willen traineren van RTV Amstelveen door alvast aan te kondigen aan RTV Amstelveen als deze een licentie zal hebben geen subsidie meer te geven.

 3. Gemeentebestuur, gemeenteraad noch Commissariaat hebben enig idee welke maatschappelijke behoeften er allemaal in de gemeente leven, laat staan hoe die door een onderbetaalde lokale media-instelling kunnen worden bevredigd.

  Hou dus maar op. Dit wordt 3x niks.

 4. Toch wel gek en vreemd dat helemaal niemand, ook niet in politiek Amstelveen (behalve waarschijnlijk de VVD), zich afvraagt of er eigenlijk wel behoefte is aan een TV zender in Amstelveen. Er is, naar mijn mening, ook helemaal geen nieuwswaardige inhoud te halen in deze slaapstad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.