Dat dierenwelzijn nu hoog op de agenda van de gemeente staat, heeft de instemming van heek de gemeenteraad en B&W. Het Dierenhuis aan de Kostverlorenweg is al maanden gesloten en eigenlijk wordt niet verwacht dat eigenaar Dierenbescherming Nederland het snel weer opent. Die organisatie, zei vrijwilliger Patrick Schellen, streeft naan regionale voorzieningen. Lokaal is het gemis van een dierenhuis vooral aangekaart door raadslid Jacqueline Höcker van AVA, waarvoor wethouder Floor Gordon haar woensdagavond in de raadscommissie Burgers en Samenleving (BS) prees.

Jacqueline Hocker

Zij verwees ook naar Schellen als inspreker, die betoogde dat het niet hebben van een eigen asiel nadelen heeft, hoewel hij wel zag dat het tehuis aan de Kostverlorenweg was verouderd. Daarheen gingen de zwerfdieren (honden en katten), waarvoor de gemeente verantwoordelijk is en €65.000 per jaar betaalde. In totaal is nu met de zorg voor dieren een ton gemoeid, maar de commissie besprak woensdag de dertig mille die nu nodig is voor een onderzoek en het maken van een plan voor beter dierenwelzijn.

Dierenbescherming

Of Dierenbescherming Nederland daarvoor wel de juiste partner is voor de uitvoering van haar wettelijke taak stuitte bij Schellens op twijfel. “Gelet op de omgang met personeel en vrijwilligers, de onwaarheden die zij naar buiten bracht over de redenen voor sluiting”, voegde hij er aan toe. Volgens hem geniet welzijn van dieren ook niet de prioriteit van de regionale managers. “Ook heeft de Dierenbescherming in haar strategische visie voor de komende jaren opgenomen naar enkele grote regionale opvangen te willen. Vanuit dierenwelzijn lijkt het me beter om lokaal een kleinschaliger asiel te hebben in verband met verspreiding van ziektes,” zei hij.

Chippen

Het is geen optie het dierenhuis aan de Kostverlorenweg in de huidige staat te heropenen,

Floor Gordon bij ‘zonneweide’

gaf hij toe. “Investeringen zijn hard nodig en de manier waarop dingen in het verleden zijn gerund stemmen mij niet vol vertrouwen dat Dierenbescherming wel de meest geschikte partij zijn.” Hij pleitte voor een eigen gemeentelijk dierenasiel en garandeerde dat daarvoor een groep vrijwilligers klaar staat. “Om weer aan de slag te gaan zodra er weer aan ziel is.” Daarbij vond hij chippen van dieren noodzakelijk. De meeste dieren die er nu binnen komen zijn niet gechipt, zei hij. Schellens vond het uit oogpunt van dierenwelzijn wenselijk dat dieren – via een chip – zo snel mogelijk weer thuis zijn.

Minima

Kees Noomen (VVD)

Net als diverse fracties, zoals SP en GroenLinks, pleitte hij voor een financiële tegemoetkoming op dat en andere gebieden, in relatie met een huisdier, voor minima met een Amstelveenpas.

Volgens raadslid Höcker van Actief voor Amstelveen (AVA) wilde een van de mensen bij het dierenasiel wel beheerder zijn en kreeg die een spreekverbod van Dierenbescherming. Zij pleitte voor een goede locatie van een kleine, goeddeels door vrijwilligers gedreven asiel met mogelijk ook een eigen dierenambulance (waarvoor men nu afhankelijk is van die in Ronde Venen).

Artsen

Wethouder Gordon zei met alle partijen op het gebied van dierenwelzijn, zoals dierenartsen, te willen gaan praten. Dat moet het op geharrewar uitdraaien over de arts die het goedkoopst is. Waarop Bert de Pijper van de ChristenUnie meldde dat dierenartsen voor het helpen van zwerfdieren niets ontvangen.

De gemeenteraad wordt gevraagd met de inventarisatie die nu op tafel ligt in te stemmen en de gevraagde dertig mille te voteren. De Pijper pleitte voor een redelijke vergoeding van dierenartsen die zwerfdieren behandelen.

Dierenpartij

En fractievoorzitter Kees Noomen van de VVD noemde die partij de échte dierenpartij van Amstelveen. Hij wilde ook mogelijkheden voor ouderen een huisdier te houden (waarbij ouderenpartij SBA zich aansloot) en vond dat Amstelveen niet afhankelijk moet zijn van andere gemeenten als het om dierenwelzijn gaat. Raadslid Anne-Mieke van der Vet (D66) benadrukte de noodzaak van training alvorens honden los te laten lopen.

Geen beleid

Wat er nu op tafel ligt is een inventarisatie, geen beleidsnotitie, benadrukte Gordon. “Er wordt onder dot college veel nieuw beleid gemaakt, op allerlei terreinen. Ik hoor graag van alle partijen wat wij meer moeten doen voor dierenwelzijn.” Zij gaf toe op het raadhuis niet een aparte ambtenaar te hebben die zich daarmee bezig kan houden en nu eindelijk de capaciteit te hebben gevonden om te inventariseren. Het in de inventarisatie aangegeven jaar 2023 voor een beleid vond zij, net als diverse politici, wel aan de late kant. “Ik hoop sneller aan de slag te gaan, want ik deel de zorgen van velen. Ik wil tempo maken.”

Dat er op korte termijn iets moet gebeuren, vond ook Kees Noomen. Hij zag veel in een benchmarkt. “Zodat wij weten wat het kost en kunnen zeggen wat wij wel en niet willen.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.