De helft van de vrijwilligers, goed voor negentig procent van de redactie, van lokale omroep RTV Amstelveen heeft het vertrouwen in het bestuur opgezegd. Die percentages komen althans van de vrijwilligers. Zij willen dat het bestuur opstapt en zeggen dat een aantal van hen klaar staat om als interim-bestuurders op het treden, maar willen geen namen noemen. Het zittende bestuur van de omroep begrijpt de onvrede wel.

Het brengt die in verband met het feit dat de gemeenteraad woensdag waarschijnlijk een einde maakt aan de lokale omroep. In een raadscommissie bleek de meerderheid, namelijk de coalitie, het met mediawethouder Rob Elllermeijer eens dat de stekker er moet worden uitgetrokken.

Hevig

Het bestuur, met als waarnemend voorzitter Roel Smit, is onlangs gedeeltelijk vernieuwd, hoewel Dirk Landsaat secretaris bleef en Hans Steenvoorden pas aan einde van dit jaar afscheid neemt. Verdere leden: Paul Termeulen en Harmen Spreen (penningmeester).

Volgens Smit is de vertrouwenscrisis ontstaan door een door de vrijwilligers gesignaleerd communicatieprobleem. “De teleurstelling is gewoon hevig,” verzucht hij. “Die ervaren wij minstens even sterk. Het is jammer als iets waar je jarenlang hard en met veel plezier aan hebt gewerkt je door politiek onbegrijpelijk manoeuvreren uit handen wordt geslagen.”

AmstelNieuws

Maar een deel van de medewerkers van RTVA houdt het bestuur verantwoordelijk voor het niet ontwikkelen van de door de gemeente gewenste kwaliteitsimpuls. Het vindt dat het bestuur steeds minder schouder aan schouder met hen stond en vrijwel geen contact met de werkvloer had. Smit tekende namens de omroep een samenwerkingsovereenkomst met NH Media en leverde een bedrijfsplan bij de gemeente in voor het opzetten van de nieuwe zender AmstelNieuws, dat vervolgens door voornamelijk de coalitie in de gemeenteraad dreigt te worden afgeschoten. Er zou volgend jaar € 235.000 voor op tafel moeten komen, voor dit jaar is € 145.000 begroot door de gemeente, maar als het aan haar ligt wordt die subsidie afgebouwd.

Vernieuwend

Ook de medewerkers willen met NH Media in zee en spreken – net als in het bedrijfsplan van Smit stond – van een “frisse, jonge’ omroep, zonder daarvoor overigens ook een plan te hebben. Maar daaraan wordt gewerkt, zegt woordvoerster Celine Sulsters van de opstandige vrijwilligersgroep. Die heeft nog geen contact met Ellermeijer, noch met iemand anders bij de gemeente gehad. “Er wordt gestreefd naar een omroep die vernieuwend en verdiepend is.” Daarmee zegt Slusters vrijwel hetzelfde als Smit bleef herhalen. “NH heeft aangegeven open te staan voor het aan de slag gaan met elke lokale omroep. Dit vanuit de visie dat NH staat voor het optimaliseren van de lokale nieuwsvoorziening.”

Scholen

Maar volgens haar is meer contact met de scholen voor journalistiek nodig, zodat die stagiairs leveren. Bij RTVA is overigens eindredacteur Ernst-Jan Wilhelmis de enige (betaalde) kracht met een journalistieke achtergrond. Wat de vrijwilligers niet belet een leer- en werkbedrijf te willen zijn. Susters ziet daarin vooral een taak weggelegd voor de professionals van NH Media. Instroom van nieuwe vrijwilligers en studenten journalistiek is volgens haar van levensbelang. Aan de functie van RTVA als leerbedrijf zou het bestuur te weinig aandacht hebben besteed. “Medewerkers denken daarom dat het tijd is om een nieuwe weg in te slaan, zonder het huidige bestuur.”

Dat had anderhalf jaar nodig om met een plan tot samenwerking met NH Media te komen dat bij de gemeente niet de handen op elkaar kreeg, zegt de groep die zich ‘totaal ongezien’ tijdens het proces voelt. Onzin, werpt het bestuur tegen.

Niet terecht

“Dat sommige vrijwilligers, van wie een groot deel nog maar korte tijd bij RTVA werkzaam is, hun onvrede richten op het bestuur van RTVA is volgens het bestuur niet terecht”, zegt het in een verklaring. De gemeente hield volgens het bestuur de betrokkenen anderhalf jaar lang aan het lijntje en stelde voortdurend andere eisen aan de samenwerking tussen RTVA en NH Media. “De strategie van het bestuur ten aanzien van samenwerkingspartner NH Media en van de gemeente staat blijkbaar in hoofdlijnen ook niet ter discussie, zo blijkt uit de verklaring van de vrijwilligers.”

Karig

Maar volgens hen is de boel mede geklapt doordat het bestuur niet genoeg op de hoogte is van wat zich op de werkvloer afspeelt en wie er allemaal betrokken zijn bij RTVA. De medewerkers vinden dit onacceptabel gezien ‘al het harde werk dat zij binnen de samenwerking met NH Nieuws hebben verzet om de Amstelvener te voorzien van kwalitatief nieuws’, meldt een persbericht. “De informatievoorziening vanuit het bestuur naar de medewerkers toe was jarenlang karig en laat. Vanuit het bestuur kwamen toezeggingen tot verbetering, maar dit bleef helaas uit.”

Modder

Volgens hetzelfde bericht nam het bestuur in de loop der jaren besluiten die bij veel vrijwilligers de wenkbrauwen deden fronsen, maar Slusters wil niet zeggen welke besluiten dat dan zijn. “Ik wil geen modder gooien naar het bestuur,” zegt de woordvoerster namens de groep die het bestuur onacceptabel en niet te vertrouwen vindt. Zij wil tenslotte wel kwijt dat die vooral lagen bij Personeel en Organisatie.

Geen eenheid

De communicatie tussen bestuur en vrijwilligers had de laatste maanden beter had gekund, geeft Smit toe. Maar dit verwijt treft naar zijn mening beide partijen. “Het is jammer dat we niet tot de finale beslissing eenheid hebben kunnen laten zien, maar dat is blijkbaar niet anders in zo’n proces.”

Volgens de vrijwilligers ontbrak het de laatste maanden aan de stevige basis om de nieuwsvoorziening kwalitatief te kunnen garanderen. Die basis bestaat naar hun mening uit de eindredacteur plus een aantal bekwame vrijwilligers en stagiairs. “Maar alles werd op de schouders van de eindredacteur gelegd. Dit werd al op 4 februari aangekaart bij het bestuur. Reacties en resultaten bleven uit.”

Intern

Een deel van de vrijwillige medewerkers besloot per direct de nieuwsvoorziening neer te leggen zolang het huidige bestuur aanblijft. Het was volgens hen de bedoeling de onenigheid intern op te lossen, maar het bestuur legde de visie van de vrijwilligersgroep naast zich neer, zeggen zij.

Slusters: “Wij vinden de visie die er nu is te ouderwets. Er wordt te veel vastgehouden aan het vaste RTVA-format. Wij als vrijwilligers hebben hard gewerkt om kwaliteit te leveren, maar dit was erg lastig doordat niet de juiste mensen werden binnengehaald. De meesten van ons doen dit parttime of tijdelijk fulltime. Een goede basis is dan heel belangrijk, anders wordt iedere goede periode opgevolgd door een mindere.”

Jonge omroep

Hoewel die voor de gemeenteraad blijkbaar en de door de gemeente ingehuurde procesbegeleider Henk Bas duidelijk waren, zijn de gemeentelijke zeven criteria dat volgens de medewerkers niet helemaal. “Maar de wens van de gemeente is een vernieuwende jonge omroep en dat willen wij gaan neerzetten.”

B&W stellen voor het Commissariaat voor de Media negatief te adviseren ten aanzien van de verstrekking van een licentie aan RTVA als lokale publieke omroep. Over of dat juridisch haalbaar is, verschillen de meningen in de juridische en politieke wereld. Sluster ziet niet waarom de omroep de licentie zou verliezen. “Wij voldoen namelijk aan alle in de wet gestelde criteria.”

Kwaliteit

Volgens haar is de discussie binnen de raadscommissie nauwelijks over de inhoud gegaan. “Het werd in onze ogen meer touwtrekken tussen het RTVA-bestuur en de gemeente, waarbij vooral het bedrijfsplan en PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan) ter sprake kwam. Wel vinden wij ook dat er een kwaliteitsimpuls nodig is.”

Intussen bleef volgens Smit de politiek bij haar beoordeling steeds steken in wat die tot nu toe heeft gezien. Dat voldeed dus niet. Maar je kunt niet iets beoordelen wat nog niet bestaat op basis van wat er al is, wierp hij onder meer Kees Noomen van de VVD voor de voeten. Hetzelfde gevaar lopen mogelijk de opstandelingen die het bestuur weg willen sturen, maar ook alleen een toekomst kunnen profeteren waarin alles beter zal zijn dan was er tot nu toe was.

Licentie

Afhankelijk van het besluit dat de gemeenteraad woensdagavond zal nemen, zal het bestuur van RTVA zich beraden op de toekomst van de Amstelveense omroep. “Dit geldt voor internet, radio en televisie”, zegt het. Het bestuur blijft op het standpunt staan dat de gemeenteraad op grond van de feiten en de bestaande wetgeving een positief advies zou moeten geven over het verstrekken van de uitzendlicentie aan RTVA door het Commissariaat voor de Media. “RTVA voldoet aan de wettelijke eisen, heeft de aanvraag op tijd ingediend en er waren voor het sluiten van de termijn geen andere aanvragers”, zegt het bestuur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.