Mogelijk is gemeentelijke steun uit het noodfonds aan bijvoorbeeld ondernemers ten dele overbodig, omdat een landelijke regeling daarin al voorziet. Er verandert steeds opnieuw wat in de Rijksregelingen en daar worden de lokale op aangepast, zei wethouder Floor Gordon van Economische Zaken vrijdag in een informatieve meeting voor raadsleden over de coronacrisis. Zij kondigde ook verruiming van het terrasbeleid aan.

Gordon wees er op dat de gemeentelijke steun aan horeca is uitgebreid tot die voor het volledige MKB, waarvoor inmiddels twee aanvragen binnen zijn. Volgens haar voorziet de aangepaste regeling in een behoefte. In antwoord op Bert de Pijper van de ChristenUnie meldde ze dat steeds een verrekening van de lokale hulp plaats vindt met wat al door het Rijk wordt verstrekt. “Wij zoeken steeds contact met de landelijke overheid.”

Terrassen

Wat de horeca betreft, denkt de gemeente een gedoogbeleid te voeren ten opzichte van uitbreiding van de terrassen, die per 1 juni weer open mogen, mits de bekende 1,5 meter in acht wordt genomen.  “Wij willen uitgaan van vertrouwen in de ondernemer”, zei Gordon. Overigens is de uitbreiding wel aan minimale voorwaarden gebonden, zoals op het gebied van veilige doorgang in de openbare ruimte en draagkracht bij de omwonenden. In het Oude Dorp en aan de Amstelzijde moet een terras gezamenlijk door de ondernemers worden uitgebreid. Als er toch klachten over de verruiming van de mogelijkheden komen, moet de gemeente bekijken hoe zij daarmee omgaat, zei Gordon (foto). Maar ook op dat punt is maatwerk aan de orde, gaf zij als haar mening.

Getroffen

“Het is bekend dat horecaondernemers zwaar getroffen zijn”, vertelde ze in een gemeentelijk persbericht. “Om hen door de crisis te helpen moeten we creatief zijn en buiten gevestigde kaders durven denken. Denken vanuit ‘wat kan er wel?’ in plaats van ‘wat mag er niet’. Wij willen ruimte bieden aan creativiteit en ondernemerschap.”

Over de richtlijnen voor het gedoogbeleid beslissen B&W dinsdag. Die gaan er van uit dat ondernemers primair zelf verantwoordelijkheid zijn voor de terrasverruiming en het voldoen aan de landelijke richtlijnen. Zij worden geacht een plan op stellen en dat in te dienen bij de gemeente. Op Stadshart, Oude Dorp en Amstelzijde voert de gemeente een Quick scan veiligheid uit. De horeca daar moet met elkaar afstemmen en dan gezamenlijk de wensen doorgeven. Als het toch te druk dreigt te worden past de gemeente het plan aan. Voldoet een ondernemer niet aan vooraf gestelde voorwaarden wordt hij hierop aangesproken en zo nodig gehandhaafd, zegt de gemeente.

Gedoogbeleid

Het terras verruimen is alleen toegestaan als er een reguliere exploitatievergunning met terras is afgegeven. Om groepsvorming te voorkomen moeten obstakels als planten worden geplaatst. De uitbreiding van de terrassen is van tijdelijke aard en toegestaan tot 31 oktober 2020. Ondernemers die geen bericht over het gemeentelijke gedoogbeleid hebben ontvangen, kunnen een mail sturen naar ondernemersloket@amstelveen.nl. Het staat van dinsdag af ook op www.amstelveen.nl/ondernemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.