De tien fractievoorzitters in de gemeenteraad, het zogenoemde Presidium onder voorzitterschap van de burgemeester, hebben dinsdag besloten dat ondanks de coronacrisis het democratische proces doorgang moet vinden. Maar er komt maar ongeveer een kwart van de gemeenteraad in de volgende vergadering bij elkaar (van elk van de tien fracties één raadslid).

Burgemeester Tjapko Poppens

Dat schrijft burgemeester Tjapko Poppens aan de gemeenteraad. De beslissing is overigens conform de richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de aanvullende maatregelen waarmee de regering dinsdag kwam. Zie: richtlijn van BZK van 17 maart en de aanvullende maatregelen van dinsdag.

Niet fysiek

Raadsvergaderingen mogen, mits die noodzakelijk zijn, van het kabinet wel doorgaan. Omdat de voltallige raad fysiek wegens het coronavirus niet bij elkaar kan komen, besloot het presidium in de raadsvergadering van woensdag 8 april met een vertegenwoordiging van één raadslid per fractie bijeen te komen om besluiten te nemen, schrijft de burgemeester.

Quorum

Over hoe dat dan moet, schrijft de burgemeester: “Maandag 30 maart wordt een raadsvergadering met een voorlopige agenda via Ibabs uitgeschreven voor dinsdag 7 april om 17.00 uur. Op dat tijdstip melden de burgemeester en de griffier zich in de raadzaal om de raadsvergadering te openen. Als raadslid bent u daar niet bij. De burgemeester constateert op dat moment dat er geen wettelijk vereist quorum (minimaal aantal leden) aanwezig is voor een vergadering en schrijft deze vergadering opnieuw uit voor woensdag 8 april om 20.00 uur (conform Gemeentewet artikel 20). Daarna wordt de vergadering van dat moment gesloten.”

Wettelijk

Op woensdag 8 april opent de burgemeester om 20.00 uur de raadsvergadering in aanwezigheid van de griffier en één raadslid per fractie. Deze leden kunnen, conform de gemeentewet, rechtmatige raadsbeslissingen nemen. Schrijft Poppens. “De raadsvergadering van 8 april kent, wettelijk bepaald, dezelfde agenda als die van 7 april en neemt alleen besluiten waarover de raadsleden op andere wijze zijn geconsulteerd. Zij besluiten dus alleen over zaken waarover overeenstemming bestaat en over zaken waarin een gemeenteraadsbesluit absoluut noodzakelijk is.”

Fractiegrootte

“Dat alleen besluiten worden genomen waarover overeenstemming bestaat, heeft te maken met het recht doen aan de stemverhoudingen in de raad. In een normale raadsvergaderingen is de verhouding tussen coalitie en oppositie 20 – 17 stemmen. In de vergadering van 8 april liggen die verhoudingen tussen coalitie en oppositie anders, namelijk 3 – 7 stemmen.” Want de coalitie bestaat uit VVD, grootste partij met tien zetels, D66 (7) en PvdA (3)

De agenda bevat dan ook geen bespreekstukken, licht de burgemeester toe. “De stemming over bespreekstukken is afhankelijk van het gevoerde debat, waardoor vooraf geen duidelijkheid bestaat of er overeenstemming bestaat bij de besluitvorming. De bespreking en besluitvorming over niet-noodzakelijke onderwerpen worden uitgesteld.”

Orion

B&W komen met het collegevoorstel over de plaatselijke maatregelen wegens Corona-uitbraak. Daarnaast liggen er drie collegevoorstellen die al door de raadscommissie Burgers en samenleving zijn besproken: Wijziging van de Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Amstelveen, verbetermaatregelen voor het binnenklimaat van de basisscholen aan Orion en een beroep bij Raad van State inzake opname plan van scholen Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (DIO-NH).

Hamerstuk

De burgemeester: “Omdat in de raad alleen besluiten kunnen worden genomen over voorstellen waarover overeenstemming bestaat, zal de griffie dinsdag 31 maart per e-mail elk raadslid per collegevoorstel bevragen of hij / zij dit voorstel als hamerstuk of bespreekstuk aanmerkt en of hij / zij voor of tegen het voorstel stemt. Uiterlijk woensdag 1 april om 10.00 uur is het antwoord op deze vraag nodig in verband met publicatie van de definitieve agenda.”

Ombudsman

“Tot slot ligt er een collegevoorstel voor herbenoeming van de plaatsvervangend ombudsman. Stemmingen over benoemingen dienen wettelijk gezien schriftelijk te gebeuren. Hoe elk raadslid zal stemmen bij dit voorstel kan de griffie niet vooraf opvragen. Aangezien benoemingen in de praktijk vaak per acclamatie plaatsvinden, zal dit naar verwachting geen struikelblok vormen voor de stemming in de raad van 8 april.”

Openbaar

De raadsvergaderingen van 7 (17.00 uur) en 8 april (20.00 uur) zijn openbaar, omdat de wet nu eenmaal openbaarheid voorschrijft. Door de corona-regels kunnen evenwel bij de vergadering geen anderen aanwezig zijn dan de voorzitter van de raad, de griffier en de tien raadsleden, ook niet op de publieke tribune. Maar beide vergaderingen worden live uitgezonden via internet op https://ris2.ibabs.eu/amstelveen/. Daar zijn achteraf ook de videoverslagen te raadplegen.

3 COMMENTS

 1. Toen ik las: “………….. hebben dinsdag besloten dat ondanks de coronacrisis het democratische proces doorgang moet vinden.”, kon je mij, om diverse redenen, opvegen. LoL.

  Ook nooit gehoord van video conferencing?

  • Met dat laatste ben ik het zonder meer eens. En dan nog propageren dat alles in onze gemeente digitaal moet. En democratisch proces houdt naar mijn smaak ook in dat men rekening houdt met de minderheid, edoch daar heeft men hier over het algemeen nog nooit van gehoord. Zo mogen hier sommige partijen een paard stelen en anderen nog niet eens over de schutting kijken.

 2. Interessant fenomeen hier. De democratie besluit hier de democratie te gebruiken om die uit te schakelen
  Ik snap het hele coronaverhaal. Alleen ik zie hier dingen gebeuren die antidemocratische tendenzen kennen:

  “Als raadslid bent u daar niet bij ” staat er.
  Daar mag een voorzitter helemaal niet toe oproepen.

  Raadsleden hebben het recht hiernaar toe te komen. Als de helft plus 1 komen is er gewoon quorum.
  Of verbiedt de burgemeester de komst van raadsleden? OF gaat ie toegang weigeren door het raadhuis op slot te doen? (al helemaal antidemocratisch)

  “Zij besluiten dus alleen over zaken waarover overeenstemming bestaat en over zaken waarin een gemeenteraadsbesluit absoluut noodzakelijk is.”
  Ik lees dat er op de te besluiten punten uit de schriftelijke inbreng soms een of enkele partijen zijn die niet voor zijn. Kortom er is geen unanimiteit!

  Snap niet waarom al deze stukken NU NU NU doormoeten.
  Nergens is omschreven wat er zou gebeuren als ze dit uitstellen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.