Er moet geen islamitische school komen in Amstelveen. Dat vinden B&W, die de gemeenteraad voorstellen in beroep te gaan bij de Raad van State tegen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dat vindt namelijk dat de gemeente zo’n school moet opnemen in haar scholenplan en dus voor een dergelijk instituut voor huisvesting moet zorgen.

Frank Berkhout

De gemeenteraad wees vorig jaar een aanvraag af van de Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO-NH), maat die stapte naar de rechter. Volgens de gemeente bestaat er geen behoefte aan een islamitische school en de raad sprak uit dat hij naar toekomstbestendige en levensvatbare scholen streeft.

Cosmenicus

Jaren geleden, toen Herbert Raat nog wethouder van Onderwijs was, besloot de gemeente ‘nee’ te zeggen tegen een aanvraag van een stichting Cosmenicus in Rotterdam die hier een Turkse school wenste te stichten. Na de gemeentelijke afwijzing is daarvan overigens nooit meer iets vernomen, wat Raat achteraf wel vreemd vindt. Destijds dacht hij overigens dat er in Amstelveen geen enkele behoefte bestond aan zo’n school en het kost daarnaast veel geld die weer huisvesting te bieden, terwijl de gemeente al veel investeert in nieuwe scholen en verbouwingen. Overigens was de (nu wel en toen niet in de coalitie zittende) PvdA tegen dat standpunt, de rest van de gemeenteraad steunde het.

Vrijheid

Zoals toen de Rotterdamse en nu weer de door de minister gesteunde islamitische stichting probeert men gebruik te maken van de vrijheid van onderwijs, die een grondrecht is in Nederland. B&W zeggen dat recht op zich toe te juichen. “Iedereen kan dan ook een aanvraag indienen voor een nieuwe basisschool, maar daarbij moet wel aan voorwaarden worden voldaan”, zeggen zij. Tot die voorwaarden behoren het aantonen dat er voldoende potentiële leerlingen zijn binnen en in het verzorgingsgebied rond de gemeente. Dat lijkt met de islamitische school niet het geval. En onderwijswethouder Frank Berkhout (D66) wil dat een nieuwe school levensvatbaar is. De gemeente kijkt onder meer naar inwonersaantal, leerlingdichtheid en bevolkingsopbouw. De stichting SIO-NH heeft in de ogen van het college van B&W en de gemeenteraad onvoldoende hard kunnen maken dat er voldoende leerlingen voor hun school in Amstelveen en omgeving wonen.

Wetswijziging

De Tweede Kamer denkt overigens de wet te veranderen, waarbij het mogelijk is dat een schoolbestuur bijvoorbeeld voor een aanvraag niet meer nodig heeft

Dan – in dit geval bijvoorbeeld – het noemen van het aantal islamitische inwoners met schoolgaande kinderen in een gemeente. Er is een nieuwe wet in de maak waarin op basis van werkelijke belangstelling van ouders en leerlingen een school gesticht mag worden, licht de gemeente toe. Dat kan dan door ouderverklaringen of een marktonderzoek, op basis waarvan de belangstelling  voor de school op langere termijn wordt gepeild. Want het gaat er om of die in staat is langdurig voldoende leerlingen aan zich te binden.

Willekeurig

Noch de gemeente noch de schoolbesturen hebben tot op heden signalen ontvangen dat er vraag is naar islamitisch onderwijs binnen de gemeentegrenzen, zeggen B&W.  “Het lijkt of de keus voor een aanvraag in Amstelveen willekeurig is gekozen.” Daarom zijn B&W het niet eens met de uitspraak van het ministerie van OCW, dat de gemeente opdracht de islamitische school op een zogenoemd scholenplan te plaatsen. Het beroep moet nu binnen  de wettelijke termijn worden ingesteld, waarna er later een meer inhoudelijk voorstel van B&W aan de gemeenteraad komt.

2 COMMENTS

  1. Als voorstander van het openbaar onderwijs zit ik mij af te vragen of er ook niet naar het bestaansrecht van de vele BSO-scholen in onze sterk ontkerkelijkte gemeente moet worden gekeken. Daarbij komt dat een OBS- school verplicht is om elk kind aan te nemen, tenzij er geen plaats is in tegenstelling tot BSO-scholen. Een PC school kan bijvoorbeeld een moslim, Joods of RK kind weigeren. Of dit nu echt des 2020 is waag ik ten zeerste te betwijfelen.

  2. Tot aan kiesgerechtigde leeftijd zou een openbare school verplicht moeten zijn. Vanaf die leeftijd kunnen en mogen jonge mensen dan zelf hun levensrichting kiezen en zich daarbij onttrekken aan ouderlijke voorkeur en dwang. Laïcité als uitgangspunt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.