Vakbond Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft felle kritiek op de opzet van het Amstelveens Stimuleringsfonds Lokale Media, waarvoor B&W voorstellen € 380.000 uit te  trekken om de lokale journalistiek te verbeteren. Die meerwaarde zit er volgens algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ op deze manier niet in, omdat B&W zowel de leden van de Mediaraad benoemen als adviezen van die raad terzijde kunnen schuiven.


“Op deze wijze is het gewoon het paard achter de wagen spannen. Het wordt zo een middel van het gemeentebestuur om berichtgeving aan te sturen,” zegt Bruning. B&W benoemen de leden van de Mediaraad overigens op voordracht van de gemeenteraad. Maar het blijft een gemeentelijke aangelegenheid, vindt de NVJ kennelijk.

Aanvraag

Volgens het plan van B&W, dat eind van deze maand door de raadscommissie Burgers & Samenleving wordt behandeld, kan elke journalist subsidie uit fonds vragen voor een productie. Van de mediaraad, die uit drie tot vijf door B&W te benoemen leden bestaat,  is de wethouder Mediazaken, Rob Ellermeijer, zelf ‘adviserend lid’. Het college kan volgens het plan ‘gemotiveerd’ afwijken van het advies van de mediaraad en zelf bepalen of er geld voor lokale onderzoeksjournalistiek wordt toegekend of tegengehouden. Intussen zegt het college niet te gaan toetsen op de inhoud, maar een kritische vraag kan zijn: waar dan wel op?

Onafhankelijk

De NVJ vindt het cruciaal dat de toewijzing van gelden in handen komt van een geheel onafhankelijk bestuur, dat geen enkel belang heeft bij de lokale politiek. Daarom biedt volgens de journalistenvereniging in de nu bedachte opzet de mediaraad geen journalistieke meerwaarde. Maar wethouder Ellermeijer ziet dat anders. Hij zegt dat het fonds zal helpen Amstelveners te laten weten wat er echt in hun stad gebeurt. “Hiervoor is lokale onderzoeksjournalistiek een goed middel. Een onafhankelijk mediafonds kan een belangrijke bijdrage leveren aan dit soort journalistiek”, zei hij onlangs.

Afstand 

Maar de NVJ is het daar blijkbaar niet mee eens. De vakbond ziet wel dat steeds meer lokale en regionale besturen fondsen stichten om de lokale journalistiek te steunen of ambities daartoe hebben. Zoals de gemeenten Den Haag, Leiden en Hilversum en de provincies Groningen, Brabant, Noord- en Zuid-Holland. Maar

in de meeste gemeenten geldt de bepaling dat het gemeentebestuur ver moet blijven van de journalistieke inhoud. De overheid en onafhankelijke journalistiek verdragen elkaar volgens de NVJ niet. Ook niet als die overheid subsidie geeft. Steun aan regionale en lokale journalistiek juicht de NVJ wel toe en zij zet zich daarvoor in. Daarom ontwikkelt de vereniging een leidraad voor de inrichting van een lokaal mediafonds. Van de aanbevelingen daarin is in de Amstelveense aanpak weinig terug te vinden. Maar de vereniging wil wel een advies aan de gemeente uitbrengen over de opzet van een goed werkend en onafhankelijk stimuleringsfonds.

14 REACTIES

 1. Deze -naar mijn idee overigens terechte- kritiek van de NVJ zag je natuurlijk van kilometers ver aankomen. De controledwang van gemeente Amstelveen speelt op, want wel betalen en niet bepalen is duidelijk een brug te ver.

 2. De mediaraad wordt zo een middel van het gemeentebestuur om berichtgeving aan te sturen, zegt Bruning van de NVJ. Nou, dat heeft-ie snel door. Welkom in Amstelveen.

 3. De burger komt in dit verhaal niet voor, terwijl die juist een belangrijke rol kan (moet) spelen bij het bewaken van de journalistieke onafhankelijkheid van de lokale media. ‘Checks and balances’ nietwaar?

  • Je weet toch hoe dat gaat. Juist diegenen die zich niet kritisch opstellen zie je naderhand op allerlei leuke posten in de politiek of vice versae. De hr. Bleekemolen is bijvoorbeeld een aardig exemplaar en hij is heus niet alleen.

 4. Het blijft kostelijk, de conversatie die App met zich zelf voert.

  Hetzelfde zie ik die maoist hier ook wel doen.

  “Zelfpijperij” dus.

 5. De mediaraad zoals die b&w voor ogen staat, leidt tot het tegendeel van wat journalistiek moet zijn en doen. In plaats van de lokale media en journalistiek te versterken, worden zij ingekapseld en zodoende afhankelijk, krachteloos en tandeloos gemaakt.

 6. Manipulatieraad of Mediaraad? Daarover moet de discussie gaan, maar het lijkt niet echt te leven. B&w willen het graag zo houden.

  Het Amstelveens Nieuwsblad dient voor gemeentelijke bekendmakingen en als zelfreclamemedium voor de bestuurders.
  AmstelveenZ is gehuisvest in een VVD-bolwerk en dat zegt al genoeg. AmstelveenBlog is een waardevolle stadskroniek maar faalt als journalistiek medium (en dus als democratische waakhond) vanwege vooringenomenheid en een persoonlijke bewondering voor Raatpoetin. RTV-A is een hobbyclub.

 7. “Wanneer persorganen in groten getale naar hetzelfde doel opmarcheren, wordt hun invloed op den duur bijna onweerstaanbaar en zal de publieke opinie, die steeds dezelfde klok hoort luiden, uiteindelijk onder hun gelui bezwijken.”
  {A. de Tocqueville, Over democratie in Amerika, p. 205)

 8. Democratie is een manier om mensen met al hun verschillen (karakter, afkomst, herkomst, opleiding, welstand, religie, sexe, geaardheid, etc.) optimaal met elkaar te laten samenleven met het oog op een veilige en stabiele maatschappij waarin men zich thuis kan voelen.

  Levendige openbare discussies tonen dat mensen zich daarin vrij voelen om voor hun (onvermijdelijk verschillende) opvattingen, meningen en standpunten uit te komen.

  Als mensen vanwege hun meningsuitingen telkens persoonlijk worden aangevallen, beschimpt, beschuldigd, bedreigd, beschadigd, onderdrukt of buitengesloten, is er geen sprake van een open en eerlijke discussie en dus ook niet van democratie.

  • Verschillen? Als een medium maar uw gedachten overneemt, anders faalt het. In concreto: Van alles de schuld geven aan de door u gehate wethouder. Dan komt weer het verhaal dat u niks tegen hem persoonlijk heeft, maar in elk beroep zou hij toch volgens u mislukken. Kortom: Het is bijna niet meer duidelijk waar volgens u zijn wethouderschap begint en de persoon eindigt. Intussen hebt u met eerlijkheid weinig op, toch ook een journalistiek principe, dacht ik. En verder leest u uiterst selectief deze site, maar dat meldde ik al eerder. Kan ook niet anders met zo’n bril.

 9. U verdedigt de wethouder zelfs als die niet wordt aangevallen. Daarna formuleert wat ik daarop zal antwoorden en u noemt die vermeende reactie vervolgens oneerlijk. En dit allemaal onder het mom van onafhankelijke journalistiek. Lekker bezig.

 10. Gezien het handelen van de gemeente zou ik als persoon die een echte onafhankelijke journalist wil zijn, heel erg blij zijn, dat ik op die zwarte lijst sta.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.