Als hamerstuk, dus zonder enige discussie, gaat de gemeenteraad de vergoedingen voor raadsleden verhogen. Dat is overigens goeddeels een dwingende wetmatigheid, omdat er een landelijk werkend Rechtspositiebesluit voor lage politici is gekomen van het Rijk, die een nieuwe plaatselijke verordening over de werkwijze van de raad mogelijk maakte. Die kans grepen de fractievoorzitters (allen vertegenwoordigd in het zogenoemde presidium) aan om in de nieuwe verordening een dertiende maand á € 1549,75 per raadslid vast te leggen. Daarmee kunnen raadsleden een verzekering arbeidsongeschiktheid, ouderdom of overlijden voor sluiten, maar verplicht zijn zij daartoe niet.

De regeling kost de gemeente € 57.400, grootste bedrag van de 91 mille die met de nieuwe verordening is gemoeid. “Het is gewoon een verkapte manier om de inkomsten van de raadsleden te verhogen”, vindt een criticus. Wie trouwens, zoals de meeste raadsleden, een baan heeft, hoeft den dergelijke verzekering niet af te sluiten.

Presidium

Van de gebruikelijke vergoeding per maand wordt krachtens de verordening twintig procent als presentiegeld beschouwd, om zogenoemde spookleden te treffen, mensen die zelden naar de uitgeschreven raadsvergaderingen komen. Het presidium bepaalde ook dat wie in een bijzondere commissie zit, daarvoor € 120 per maand extra krijgt.

Verder stellen B&W in het hamerstuk voor, waarmee de raad zonder meer instemt, een bepaling n de verordening op te nemen waarin wordt geregeld dat de kosten van raads- en commissieleden voor niet-partijpolitiek georiënteerde functionele scholing, zoals deelname aan congressen en opleidingen, ten laste kunnen worden gebracht van de gemeente.

Reiskosten

In het dwingende Rechtspositiebesluit wordt voorgeschreven dat raadsleden een reiskostenvergoeding van 19 cent per kilometer ontvangen. In overleg met het presidium werd door B&W afgesproken dat deze reiskostenvergoeding binnen de gemeente uitgekeerd zal worden op basis van twee vergaderingen per week en dat het aantal kilometers van huis naar het gemeentehuis en vice versa vergoed wordt.

Een lid van de vertrouwenscommissie en voor een intern lid van de rekenkamercommissie krijgt in het vervolg € 120 per maand voor de duur van de werkzaamheden. Voorheen was dat € 5% van de vergoeding, wat voor Amstelveense raadsleden op ruim € 77 neerkomt.

Voorzitters

Aan raadsleden wordt (belastingvrij) voor de duur van hun ambt informatie- en communicatievoorzieningen beschikbaar gesteld, inclusief abonnement. Overname van ICT-middelen, zoals ter beschikking gestelde tablets, is niet meer toegestaan. Voor alle gemeentelijke politieke ambtsdragers geldt dat het college ten laste van de gemeente een voorziening treft voor bedrijfsgeneeskundige zorg. De invulling daarvan is aan het college. Er kan worden aangesloten bij de bedrijfsgeneeskundige zorg voor ambtenaren maar dit is niet verplicht.

Fractievoorzitters krijgen een toelage van € 70 per maand, te verhogen met toen euro voor elk van zijn of haar fractie deel uitmakend raadslid, tot een maximum van acht leden. Het betekent dat alleen de voorzitter van de VVD-fractie het maximum van € 150 per maand ontvangt. Alle bedragen worden geïndexeerd per 1 juli en 1 januari.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.