GroenLinks en SP gaan demonstreren op het raadhuisplein tegen het woonbeleid van de gemeente. Zij doen dat voorafgaande aan de vergadering van de gemeenteraad op 12 februari (19.00 uur), als die de zogenoemde ‘Woonagenda’ behandelt. Die komt ook ter sprake bij de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur op 30 januari, waarin diverse mensen gebruik maken van de mogelijkheid in te spreken. De actievoerders, onder wie dus de beide fracties, vinden dat er te weinig sociale huurwoningen zijn, waardoor de wachttijd daarop in Amstelveen al gauw in de buurt van de vijftien jaar komt.

Er zijn inmiddels door beide partijen diverse bijeenkomsten over de lokale woningmarkt gehouden. Een ervan, gehouden in het Poppentheater, ontlokte de VVD-er Gerritsen in een raadsvergadering de opmerking dat daar leugens waren verteld met betrekking tot de percentages sociale huurwoningen, hoewel dat raadslid er niet bij was geweest.

Schaars

In Amstelveen delven vooral waar woningen voor lagere- en middeninkomens het onderspit, vindt de SP. ‘Die zijn schaars en duur. Er wordt nauwelijks gebouwd voor deze groep. Het vinden van betaalbare woonruimte wordt een opgave en als ze er al is, dan zijn de wachttijden lang.’

Zowel die partij als GroenLinks constateert dat in Amstelveen geboren en getogen jongeren de hoop op een geschikte woonruimte eigenlijk al hebben opgegeven. Op de eerste woonavond werd al gezegd B&W de problemen niet serieus nemen. “Het is niet hun doelgroep”, zegt de SP. Veel andere van de tien partijen in de gemeenteraad zij het volgens de twee opstandige fracties wel men hen eens, maar durven de knuppel niet in het hoenderhok te gooien. ‘Te weinig electorale belangen”, verzucht de SP.

Verkoop

Zij en GroenLinks vinden de ‘woonagenda’ een heel algemeen stuk, in elk geval anders geschreven dan die twee fracties het zouden doen. Volgens hen zijn er structureel te weinig sociale huurwoningen en wordt de voorraad, die B&W overigens wel in staan willen houden op het bestaande niveau, niet groter gemaakt. Er wordt alleen gebouwd als er andere sociale woningen worden verkocht, constateren zij.

Doorstroming

Doorstroming, nog altijd het speerpunt van het college en de meerderheid van de gemeenteraad, komt naar hun mening niet op gang omdat de prijzen in een segment hoger voor veel mensen niet haalbaar zijn. Er wordt wel gebouwd in de middeldure prijsklasse, geven de twee toe. ‘Maar die zijn qua woonoppervlak kleiner.’

 Zij juichen wel toe dat nu een bewoningsplicht voor koopwoningen is ingesteld, maar constateren dat die alleen geldt voor de nieuw te bouwen huizen, terwijl het bestaande aanbod van oudere huizen teveel voor beleggers als verdienmodel wordt verhuurd.

7 REACTIES

 1. De hr. Gerritsen van de VVD gaat op mededelingen die zijn gedaan op een meeting van SP en GL , hoewel deze man er zelf niet was. Wel dan grof om zijn tegenstrevers neer te zetten als leugenaars.
  Tevens de soc voorraad blijft op peil. Hoe moet ik dat uitleggen? Op aantal of op percentage? Je kunt ook zeggen dat het aantal soc woningen de laatste jaren achteruit is gegaan van 13.500 tot een 11.500. Waarbij men dan nog in ogenschouw moet nemen wat men als soc woning telt met zo’n groot aantal studentenhuishoudens in onze gemeente.
  Een feit blijft dat de wachtlijst de laatste paar jaren is gestegen tot 15 jaar en de kloof naar een woning in de vrije sector steeds groter is geworden. Tot vergelijkbare grootte wel tot een €500,— toe en dat kunnen die “scheefwoners” waar de VVD en D66 het altijd maar over hebben voor het merendeel ook niet betalen.

 2. Op dit moment telt Amstelveen ruim 15.000 sociale huurwoningen (exclusief 2572 onzelfstandige eenheden op Uilenstede). Oftewel 34 % van de totale woningvoorraad.

  In 2014 waren dat 13.300 woningen, oftewel 32 % van de woningvoorraad.

  Bron: de woonagenda’s van 2014- 2018 en 2020- 2023.

  • Goh, dus er zijn 1700 soc woningen bijgekomen. Dat is goed nieuws, maar waar zijn die dan gebouwd? Ik laat mij graag wijzer maken. In de Keizer Karelparkbuurt kan ik zo al minstens 200 woningen aanwijzen die zijn verkocht of in de vrije sector zijn gekomen .

    • @ CeeBee Ik ken geheel Amstelveen op Westwijk na vrij goed, omdat zeer regelmatig door de rest van Amstelveen fiets, maar ik heb nergens soc woningbouw zien verrijzen de afgelopen 6 jaar.

     • Ik zou het je niet kunnen zeggen waar ze dan verrezen zijn, ik deed slechts mijn huiswerk m.b.t. die aantallen. Maar misschien is het wel een goede aanleiding voor een zekere partij om daar vragen over te stellen bij de behandeling van de woonagenda.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.