Moet heel Nederland, inclusief Amstelveen, wel zo snel mogelijk van het gas af en daarvoor de burgers opzadelen met enorm hoge investeringen? Die vraag stelde voorzitter Alphons Böggemann van de Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) dinsdag in zijn nieuwjaarstoespraak. Ruim tweehonderd ondernemers en burgers bezochten de dertigste nieuwjaarsreceptie bij wooncentrum Co van der Horst, onder wie het voltallige college van B&W en diverse raadsleden. 

Böggemann is naar zijn zeggen geen ontkenner van opwarming van de aarde, maar vraagt zich wel af of allerlei actiegroepen wel realistisch zijn in hun benadering van klimaat, energietransitie en vervuiling. “Het lijkt er op dat er zo langzamerhand sprake is van CO2- en Stikstof-gekte of PFAS-idioterie”, zei hij.

Klimaatgoeroes

De voorzitter zei voor vermindering van fossiele brandstoffen en supporter van de duurzaamheidsgedachte in het algemeen te zijn, maar vroeg zich af of men bij de gemaakte keuzes wel objectief gevoed wordt door de media. “Geven wij niet teveel ruim baan aan vooringenomen klimaatgoeroes, aan bevooroordeelde wetenschappers die wetenschap iets te graag ombuigen in de richting van hun ideologische gelijk, aan onvoldoende geïnformeerde jongeren en aan politiek-geïnspireerde actiegroepen?”

Investeringen

Ten aanzien van de CO2-uitstoot vroeg hij zich af of men nu al in heel Nederland van het gas af moet, terwijl de VS en Duitsland over gaan op gas dat veel schoner en goedkoper is dan biomassa, steenkool en bruinkool. “En moeten wij daarvoor nu al onze burgers en bedrijven opzadelen met kapitale investeringen?” Hij had ook weinig goede woorden voor de plannen van Eurocommissaris Frans Timmermans, die 1000 miljard euro gaan kosten en een verlagingseffect hebben van minder dan één procent als China, India en Amerika niet meedoen.

Kernenergie

“Het stoken van biomassa kost ons bomen, die wij  juist zo hard nodig hebben als consumenten van die CO2-uitstoot, terwijl wind- en zonne-energie geen reëel alternatief kunnen zijn, want zij voorzien maar in een fractie van de behoefte. Maar het woord Kernenergie mag in dit land nauwelijks vallen,” zei hij. De hypocrisie van Nederland blijkt volgens hem doordat volop gas uit Rusland en Amerika en met kernenergie opgewekte elektriciteit uit Frankrijk wordt geïmporteerd. Het wordt tijd dat men toepasbaarheid van moderne kerncentrales onderzoekt, die heel anders zijn dan die van 40 of 50 jaar geleden en zijn in staat  om het eigen kernafval grotendeels te hergebruiken. “Wie de kernenergie-optie niet grondig wil onderzoeken, maakt zich op voorhand schuldig aan het tegenhouden van een ontwikkeling die mogelijk een grote stap voorwaarts betekent voor mens en milieu”, zei Böggemann.

PFAS

De Europese Habitat-richtlijn wordt volgens hem strenger uitgelegd dan nodig en daarin komt het woord stikstog niet eens voor. “Maar het veroorzaakt wél veel onzekerheid, langere procedures, dus hoge kosten en afnemende resultaten voor het bedrijfsleven, soms met fatale gevolgen voor ondernemers en de werkgelegenheid.”

Ook PFAS oogste zijn kritiek. “Tot voor kort wist vrijwel niemand wat PFAS was. Er werd niemand ziek van en er ging al helemaal niemand aan dood. Maar opeens was er die 0,1-norm en lag de bouwvergunning-afgifte in het hele land vrijwel plat. En toen gingen de bouwers de straat op en kon de norm opeens worden veráchtvoudigd. Hoeveel is er onnodig stilgelegd, hoeveel bouwvakkers zijn er op straat komen te staan en hoe groot is de schade voor de ondernemers in de bouw? En wordt die schade vergoed door Den Haag of door de milieubeweging?” Antwoord op die laatste vraag is volgens hem en de meeste aanwezigen: nee.

Schiphol

Böggemann constateerde dat de metropoolregio Amsterdam. Waartoe Amstelveen behoort, een van de sterkte dragers van de nationale economie is. Hij pleitte voor een luchthaven in zee en een ultra-snelle railverbinding naar Schiphol-Centrum. Amstelveen slaagde er vorig jaar in, zei hij, samen met de Vervoerregio in super-korte tijd een compleet nieuwe infrastructuur voor de tram aan te leggen met een minimum aan overlast voor het publiek. “Wij hebben ook gezien dat er lef wordt getoond bij initiatieven in Kronenburg, zelfs als Den Haag  dat niet leuk vindt, en dat er redelijke stappen worden gemaakt bij de transformatie van de Legmeer naar een woon-werkgebied.”

Ondernemers zijn en blijven volgens hem de motoren van onze samenleving. “Maar de werknemers in onze bedrijven moeten bij voorkeur wél in Amstelveen kunnen wonen en dat geldt ook voor onze politie-agenten, docenten en verpleegsters. Dus gemeente: graag extra aandacht én inspanning voor onze woningmarkt.”

Foto: Orhan Sahin Fotografie

14 REACTIES

 1. De grootste idioterie is dat alle waarschuwingen voor de problemen van broeikasgassen (waaronder CO2), stikstof en PFAS zo lang konden worden genegeerd en ontkend. Belangengroepen en lobby’s hebben hierbij een grote rol gespeeld. Zodoende zitten wij nu in de penarie en moeten er veel ingrijpender maatregelen worden genomen dan wanneer men verstandig was geweest.

  Beschikt de voorzitter van OA wel over voldoende deskundigheid om te kunnen beweren dat de Europese Habitat-richtlijn te streng worden uitgelegd en toegepast. Spreekt vermeend eigenbelang en korte termijn visie ook hierbij niet een te grote rol? Hoge kosten en afnemende resultaten voor het bedrijfsleven zijn op zichzelf geen redenen om maatregelen die om ecologische of maatschappelijke redenen onvermijdelijk zijn, nog verder uit te stellen.

  Een luchthaven in de Noordzee zal er nooit komen, dus laat dat geen excuus zijn om Schiphol nog verder te laten groeien.

  • Ach nu wordt de deskundigheid van de voorzitter weer opgevoerd. Het is duidelijk: Alleen deskundigen die klimaatgoeroes zijn, worden als zodanig erkend. De deskundigen die er anders over denken worden gelabeld als krankzinnig en vervroegd dementerend. Zo kom er ook natuurlijk.

 2. Zoals gewoonlijk overdrijft en verdraait u weer. Dat gaat ten koste van uw journalistieke geloofwaardigheid.

  Ik suggereerde niet dat de Amstelveense ondernemersvoorzitter krankzinnig of vroeg dementerend is, maar alleen dat hij niet deskundig genoeg is op gebieden als ecologie en klimaat om zich daarover met gezag te kunnen uitspreken.

  Klimaatontkenners blijven hangen in een verleden dat heeft geleid tot de huidige crises zoals energieschaarste, klimaatopwarming, biodiversiteitsverlies, bodemerosie, uitputting van essentiële grondstoffen, bevolkingsexplosies, migratie, vervuiling van oceanen, zoetwaterreservoirs, bodem en lucht, etc.

  • Ik had het niet over de voorzitter maar over wetenschappers (deskundigen, zogezegd) die wegens hun mening niet meer serieus worden genomen door een (ook goeddeels uit niet deskundigen, zoals griezelige Greta) bestaande meerderheid. De opvatting dat klimaatontkenners in het verleden blijven hangen, laat ik graag voor u rekening.

   • Zowel de hr. Bos als de hr. App weten dat zij zwart/wit redenaties volgen. Elke idioot kan bedenken dat door de explosieve bevolkingsgroei , de industrialisatie van de laatste 150 jaar de uitstoot is gegroeid, maar men weet ook dat natuurrampen zoals grote vulkaanexplosies hieraan kunnen bijdragen. Men hoeft alleen maar de geschiedenis van IJsland , Indonesië te bekijken. Vroeger hadden dergelijke rampen direct demografische gevolgen . Men denke aan mislukte oogsten en de daarmee gepaarde hongersnoden . Tegenwoordig wordt dit grotendeels ondervangen door de globalisering van voedselstromen. Het is dus een zaak van en/ en. Daarbij komt nog alsof de wetenschap dat men in bovenstaande redenaties net doet of de wetenschap een onafhankelijke tak van sport is. Dat is niet waar . Juist in deze tijden heeft het bedrijfsleven grote invloed op de wetenschap dmv geld. Zij zal altijd geneigd zijn om hun welgevallige uitkomsten naar voren te schuiven en andere te negeren. Zat voorbeelden aan te halen uit het heden en verleden. Het is dus onzin om een “ griezelige Greta” aan te halen en die bijvoorbeeld tegenover de uitkomsten van de club van Rome te zetten. Iedereen weet dat zij slechts een symbool is. I.d. zal de hr. Bos met rapporten van echte wetenschappers aan moeten komen. Daarentegen haalt de hr. App enkel clubs aan die in zijn straatje van pas komen met voorbijgaan van wetenschappers, die dit probleem wat genuanceerder benaderen, maar het lijkt mij toch wel zeker dat er iets aan de hand is, waarbij de mensheid ook een rol speelt.

 3. De transitie nodig of niet. Persoonlijk denk ik dat we wel degelijk Een stuk moeten ombuigen, maar de vraag is hoe? En in hoeverre? Zonder dat we de lasten die er wel degelijk zijn allemaal bij het grote publiek leggen. Denk maar aan isolatie soc woningbouw ( klopt nu al niets van) , onze mobiliteit, eventueel ons consumptiepatroon , woningnood enz.
  Mensen die voor hun werk of woning compleet daarvan afhankelijk zijn, kun je natuurlijk niet tegen zeggen; Stop er maar mee! Zoals dat idiote voorstel van D66. Dat is onredelijk.

 4. De mensheid heeft te lang een verkeerde weg gevolgd. Wij kunnen nu alleen nog bewust kiezen voor crises die enigszins zijn te voorzien, te bepalen en te beperken of voor crisis waardoor wij ons laten verrassen.

  Ik kies niet voor clubs maar voor berekeningen en redeneringen die zijn gebaseerd op natuurkundige wetten en berekeningen.

  • Uw keuze is duidelijk. U hebt niet anders dan wereldse wetenschap, die overigens steeds verandert. Uit Bijbelse informatie weet ik al lang wat er gebeurt, maar de u gelooft niet in de onveranderlijkheid van Zijn woord.

   • De Bijbel is geschreven door mensen die leefden in een andere tijd en onder andere omstandigheden dan nu en waarin natuurkundige wetten nog niet bekend waren.

   • Is het niet zo , dat alles van God komt, dus ook het gebruik van onze hersenen. Dit doet niets af aan Zijn Woord. Integendeel lijkt mij zelfs, want Hij heeft ons ook het inzicht gegeven tussen het Goede en het Kwade. Dat is juist het verschil tussen een mens en een dier.

   • Hoe kom je erbij dat dieren het verschil tussen goed en kwaad niet kennen? Trouwens, in Australië zijn inmiddels meer dan een miljard (!) dieren door bosbranden om het leven gekomen en dat is niet de schuld van dieren. De biodiversiteit holt wereldwijd achteruit en ook voor dat ultieme Kwaad zijn dieren niet verantwoordelijk.

    Het zogenaamde Woord van God is door mensen bedacht en aanvankelijk slechts tbv gebruik binnen beperkte kring opgeschreven.

    • Schrijf hem een email. Dat doe ik ook regelmatig, als ik dingen met hem buiten dit openbare forum wil bespreken.

     Je schreef dat het inzicht tussen het Goede en het Kwade het verschil tussen een mens en een dier uitmaakt, en dat is echt onzin. Dieren houden zich aan meer geboden dan aan die paar uit het Oude Testament.

 5. Vijftig jaar geleden liet ik mij overtuigen door de manier van denken en de berekeningen van de Club van Rome en de auteurs van Blueprint for Survival. Die zijn sindsdien niet overtuigend weerlegd. Als politiek, bestuur en journalistiek dat ook hadden gedaan, waren mensen minder verrast geweest door crises in allerlei vormen en op allerlei gebieden.

Laat een reactie achter op App Annuleer reactie

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.