Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) gaven woensdag het startsein voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof in Noord-Holland. De komende maanden wordt in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn om de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te verlagen en de natuur te versterken. Het eerste pakket moet in het voorjaar van 2020 zijn opgesteld. De geplande natuurherstelmaatregelen moeten van de provincie de komende twee jaar volledig worden uitgevoerd.

Commissaris Arthur van Dijk: “Het is een roerige periode geweest, waarbij er ook protesten voor de deur van het provinciehuis plaatsvonden. Doordat die respectvol verliepen, kwam de boodschap heel goed binnen. En dat is belangrijk voor het vertrouwen om verder te gaan.”

Twee doelen

De provincie zegt de gebiedsgerichte aanpak tegemoet te gaan om te garanderen dat op langere termijn de Natura 2000-instandhoudingsdoelen worden behaald. Dit moet worden bereikt door een aanzienlijke afname van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige natuur en door het uitvoeren van herstelmaatregelen. Daarnaast wil de provincie op korte termijn ervoor zorgen dat economische groei weer mogelijk wordt. Daarvoor werd eerder al de beleidsregel stikstof vastgesteld.

Verplicht

Volgens gedeputeerde Esther Rommel is bij elk nieuw initiatief in de buurt van een Natura 2000-gebied een voorstel tot stikstofreductie een verplicht onderdeel. “Daarnaast moeten provincie en natuurbeheerders meer inspanning leveren om de natuur in deze gebieden te versterken”, zegt ze. “Op die manier kunnen we in gezamenlijkheid tot sterkere natuur komen en ruimte creëren voor nieuwe projecten.” De startbijeenkomst was volgens haar het begin van die gezamenlijkheid. “In januari volgen de uitnodigingen voor de gebiedsbijeenkomsten. Laten we er gezamenlijk het beste van maken.”

Afname

In de duingebieden en de veenweidegebieden wordt met lokaal betrokkenen en organisaties besproken wat nodig is om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden af te laten nemen. Dat kan volgens de provincie door het aanpassen van bedrijfsvoering, verplaatsen van economische activiteiten waarbij stikstof vrij komt, het verlagen van de maximumsnelheid op wegen, het nemen van technische maatregelen in de industrie of het helpen stoppen van bedrijven die depositie veroorzaken.

Natuurherstel

In februari worden de eerste bijeenkomsten in de gebieden georganiseerd en in het voorjaar moet het pakket met maatregelen per gebied zijn opgesteld. Na vaststelling door Gedeputeerde Staten, kunnen de plannen worden uitgevoerd. Ook stelt de provincie een pakket op aan aanvullende natuurherstelmaatregelen per gebied, bovenop de al in gang gezette herstelmaatregelen. Deze worden de komende twee jaar uitgevoerd om de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden te versterken.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.