Er moet meer preventie komen in het armoedebeleid, maar daartoe behoort niet een op de doelgroep gerichte betere communicatie met de doelgroep. Dat sprak de gemeenteraad woensdag uit door wel met de D66-motie van Saloua Chaara mee te gaan, maar niet met die van SP-raadslid Marina Cassadei, die alleen steun kreeg van de ChristenUnie. De SP gaf in haar motie een aantal kanalen aan om minima doeltreffender te bereiken en meer bekendheid te geven aan de bestaande gemeentelijke regelingen. De verantwoordelijke wethouder Marijn van Ballegooijen gaf wel toe dat de SP veel contacten met de doelgroep heeft en zei met die fractie te willen praten over nieuwe communicatievormen. Maar een motie ging hem te ver.

Marina Casadei

VVD-er Frequin zag er zelfs een aanval in op de wethouder, alsof die zijn werk niet goed doet. Maar Casadei vond dat haar woorden in de mond werden gelegd die zij niet had gezegd. Vervolgens stortten zich vrijwel alle fracties zich op SP. In die partij hadden sommigen toch een harde toon ontdekt. Jacqueline Höcker van AVA, die de motie van Chaara mee indiende, zei het letterlijk: “Het is de toon die de muziek maakt.” Waarmee zij aangaf dat niet de inhoud, maar de ‘toon’ van het betoog de andere fracties frustreerde.

Voorkomen

Die gingen royaal mee met de door Chaara gewenste focus op het voorkomen van armoede. Maar daarvoor moet met ten diepste in Den Haag zijn, want het feit dat steeds meer mensen in armoede gaan verkeren komt door landelijke wetgeving, zei Casadei. D66 vroeg gemeentelijk te onderzoeken welke risicofactoren er zijn voor Amstelveners en op basis daarvan een actieplan te maken, waarbij ook ervaringsdeskundige inwoners, Ombudsman, professionals ketenpartners en het maatschappelijk middenveld worden betrokken. Maar

Saloua Chaara

de SP voerde aan dat in andere gemeenten en door de partij zelf allang bekend is waardoor armoede komt. En zij pleitte bijvoorbeeld voor het aanbieden van een pakket met alle gemeentelijke regelingen en voorzieningen voor minima, zoals de Voedsel- en Kledingbank. In een bijeenkomst van de PvdA als voorbereiding op het debat in de gemeenteraad had de voorzitter van de Voedselbank gezegd dat daar mensen komen die zelfs nog nooit van de Kledingbank hebben gehoord en daar kennelijk ook niet op zijn gewezen door de klantmanager bij het Amstelveenloket, waar men met sociale problemen terecht kan. Maar de gemeente wil aan de beoordeling van die ambtenaren overlaten of wel of niet op alle regelingen en voorzieningen moet worden gewezen.

Praten met minima

Overigens maakt maar een derde van de geregistreerde minima gebruik van de voorzieningen en kwam nog geen half procent van hen naar een zogenoemd Stadsgesprek ter voorbereiding van het nieuwe beleid. “Wij als SP praten liever met minima zelf daarover”, verzuchtte Casadei. En zij pleitte er voor dat B&W de wijken in gaan om te zien wat daar aan armoede leeft. Wat het door D66 gewenste onderzoek oplevert, is al bekend, zei ze. Overigens was men het er wel over eens dat de op valse schaamte gerichte campagne om minima op te sporen totaal is mislukt, hoewel de wethouder het toch een creatieve manier van contact met hen zoeken vond. De mislukking benadrukte Bert de Pijper van de ChristenUnie. Vandaar zijn steun aan de communicatiemotie van de SP. Ook de PvdA vond dat men de minima anders moet bereiken (“Op een heel creatieve manier”, zei raadslid Piet). Volgens haar was het probleem tien jaar geleden er al, maar zij liet liever aan de wethouder over hoe de mensen met een laag inkomen, onder wie uitkeringsgerechtigden, bereikt moeten worden. Ook het CDA stond de toon van de SP-motie kennelijk niet aan. Die leek volgens raadslid Sandra van Engelen op een motie van afkeuring. “Het is niet aan de raad over het functioneren van een wethouder of diens ambtenaren te oordelen”, vond Van Engelen. Zij zag in de houding van de SP een negatieve manier van doen.

Redelijk goed

De wethouder betoogde dat de mensen aan het loket ‘redelijk goed’ worden bereikt en dacht voor verdere bekendmaking onder minima aan o.a. huisartsen, sportverenigingen en werkgevers De medewerkers worden volgens hem goed getraind en de SP leverde volgens hem geen nieuwe gezichtspunten op. Raadslid Höcker van Actief voor Amstelveen (AVA) zei dat goede communicatie wel belangrijk is, maar dat de toon van de SP-motie de verkeerde toon had. Casadei herkende zich totaal niet in de kritiek die zij van nagenoeg alle politieke partijen om de oren kreeg. “Ik heb het volste vertrouwen in de wethouder, maar op het moment dat ik de ervaringen doorgeef van de basis staat iedereen op zijn achterste benen.”

6 REACTIES

  1. Wat een zielig politiek geneuzel. Men zegt allemaal dat men deze groep wil helpen en dan gaat men muggenziften over de toon! Kijk gewoon wie de meeste contacten heeft met deze groep en luister goed naar ze en ga dan gezamenlijk aan de slag en als je het niet vertrouwt verricht dan zelf onderzoek en niet enkel bij een stel van je ambtenaren die achter een loket zitten te wachten tot er wat komt.

  2. Raar hoor, dat men valt over de toon, terwijl juist partijen als een CU en SP , ieder vanuit zijn eigen achtergrond bijzonder goed weten wat er bij armoede speelt. Dat wordt zelfs toegegeven. Dan maak je toch gebruik van hun expertise. Ook al vind je hun toon niet prettig dan ben je toch wel kleinzielig bezig als je daar niet overheen kunt stappen. Iedereen weet nu wel hoe de SP zich uitdrukt, dus niets nieuws onder de horizon. Het gaat tenslotte over mensen in armoede en niet over je eigen egootje.

  3. Als de raad niet kritisch mág oordelen over het functioneren van een wethouder of diens ambtenaren en als de lokale pers dat niet wíl en gewone burgers het niet kúnnen, dan is het nogal logisch dat er in Amstelveen op het bestuurlijke en bureaucratische vlak zoveel fout gaat.

    Het is typerend voor de kneuterige onderonserigheid van de Amstelveense gemeentepolitiek en -bestuur dat moties niet op hun inhoud maar op hun toon worden beoordeeld. Het moet vooral gezellig blijven.

  4. Is het nou zo moeilijk om de kledingbank en voedselbank op 1 punt te zetten en daar tevens 1 dag per week een loket te openen voor de minima ter voorlichting? Dan heb je alle know how bij elkaar en veelal ook boter bij de vis voor sommigen van deze doelgroep ipv dat ze de gehele gemeente door moeten karren. Als de gemeente het handig speelt, kan het hun zelfs besparingen opleveren, want er zijn genoeg ( vrijwilligers) die verstand hebben van allerlei regelingen, eventueel gecombineerd met ( vrijwillige) tolken. Dat laatste heb ik wel eens in een ziekenhuis gezien.

  5. “Waar het aan schort, is dat we bij het maken van beleid voor de zwaksten op de arbeidsmarkt te weinig redeneren vanuit de mensen. Wat hebben zíj nodig,” zei Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Nieuwsuur, eind november.

    Dit geldt niet alleen voor het arbeidsmarktbeleid. Betuttelen en bevoogden is de gebruikelijke houding van bestuurders en ambtenaren tov mensen die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van de steun en zorg van de ovrrheid.

  6. “ Het is niet aan de raad om de betreffende wethouder en ambtenaren te beoordelen .” Ook weet men al jaren dat men de doelgroep niet bereikt wordt er gezegd. Zitten de wethouders en raad er dan voor Piet Snot, komt er dan bij mij naar boven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.