Voor de vergaderingen van de gemeenteraad is nu een nieuw werkwijze bedacht door het uit onder anderen de tien (!) fractievoorzitters bestaande presidium. Die werd woensdag voor het eerst gehanteerd. Met het gevolg dat voor de mensen in de huiskamer het aanhoren, als zij dat al doen, nog minder transparant werd. Maar ook voor de publieke tribune neemt het gebrek aan transparantie toe. Misschien is dat doolhof voor de bevolking ook de bedoeling van de gemeente.

De debatten moeten in de raadscommissies plaats vinden en als men in de gemeenteraad – die toevallig wel de besluiten neemt – nog iets wil, moet dat nu per motie, met het gevolg dat een batterij van volstrekt overbodige moties ontstaat. Die kennen, ter wille van het toneelspel, natuurlijk de raadsleden allang, zodat zij er al voorbereid over beginnen te praten, terwijl die nog niet bekend zijn bij de pers bijvoorbeeld. De kopieën meten dan nog worden gemaakt en rondgedeeld. Alsof dat, nu we toch op de nieuwe toer zijn,  niet eerder kan.

Doolhof

Burgerbelangen (bbA) was de enige partij die haar motie vooraf naar de redacties stuurde, blijkbaar het geschapen probleem voor verslaggevers beseffend. Maar alle andere fracties deden dat niet. Zodat het doolhof voor de burger en de media een doolhof blijft. De gemeenteraad besluit nu op grond van wat in voorgaande raadscommissies is gezegd. En wat fracties eraan hebben toe te voegen blijft tot het allerlaatste moment geheim. Nog meer dan tot nu toe. Het gaat goed met de transparantie: Die wordt steeds minder.

15 REACTIES

 1. Ik merkte het ook al op bij je artikel over de Onderwijsmotie. Een bizarre en vooral onbegrijpelijke vertoning. Overigens kreeg ik het idee dat burgemeester deze vergaderwijze ook niet zo aanstond, o.a. door de raad er meerdere keren op te wijzen dat dit de door hun zelf verkozen vergaderprocedure was. Hoe zag jij dat JB?

 2. Bij toneel gaat het om wat zich vóór de schermen afspeelt, terwijl het in de door Johan Bos beschreven wantoestand gaat om wat áchter de schermen wordt bekokstoofd en wat dus bewust wordt onttrokken aan de publieke waarneming. Democratie op z’n Amstelveens..

 3. Beste Johan,

  Voor de lezers van jouw bijdrage over de nieuwe werkwijze van de raad de volgende aanvullende informatie:

  1. De raad zelf heeft in haar vergadering van 8 mei j.l. de nieuwe werkwijze van de raad vastgesteld en daartoe de nodige besluiten genomen en verordeningen gewijzigd.
  2. Daaraan voorafgaand heeft een door de raad zelf bemande werkgroep zich uitgebreid gebogen over een nieuwe werkwijze van de raad, daarbij veelvuldig afstemming gezocht en zich professioneel laten begeleiden voordat zij met hun advies kwamen.
  3. Debatten die reeds in de commissie hebben plaatsgevonden worden inderdaad niet meer herhaald ” voor de Bühne”; zonde van onze tijd; daar staat tegenover dat alle commissievergaderingen nu ook ,net als raadsvergaderingen, worden uitgezonden en live zijn te volgen. Wel alle ruimte voor nieuwe debatpunten, moties, amendementen.
  4. Wie durft te beweren dat moties o.a. voor kostenbewustzijn in de jeugdzorg, begeleid woningen en burgervoogdij voor kwetsbare jongeren totaal overbodige moties zijn doet onrecht aan de wijze waarop de raad staat voor ieder in onze inclusieve stad die hulp en zorg nodig heeft.
  5. Ik zond je niet onze motie toe, maar onze mondelinge vragen over de samenwerking Amstelveen/ Aalsmeer. ( op hetzelfde moment dat ik de vragen aanbood aan het college). Beter lezen is mijn voorstel.
  6. Als lid van de agendacommissie praat ik je graag een keer bij over het hoe en wat van de nieuwe werkwijze van de raad ( wellicht vind je dat makkelijker dan stukken lezen……)

  PS Burgerbelangen heet Burgerbelangen Amstelveen.

  • Ah, ik maakte een foutje. Bedankt voor toezenden van de vragen, maar moties blijven dus ook bij bbA geheim tot het laatste moment. Sorry. De nieuwe werkwijze viel ook niet bij ieder raadslid goed. Misschien hebben die dan ook de stukken niet goed gelezen. Voor een kiezer wordt de besluitvorming niet duidelijker, al begrijp ik wel dat wat in de raadscommissies al is gezegd niet uitvoerig herhaald behoeft te worden in de raad. Anderzijds: Die raad is wel de instantie die de besluiten neemt en het wordt voor de kiezer minder duidelijk waarom een bepaalde politieke partij besluit zoals die besluit. Heb je trouwens wel eens zo’n live uitzending gezien? Dan moet je wel heel goed in de materie zitten om er iets van de begrijpen.

 4. Beste Ruud, een eenstemmig besluit is geen garantie voor een goed of althans begrijpelijk besluit.

  Vind jij dat de transparantie en begrijpelijkheid van de politieke besluitvorming erop vooruit gegaan is met deze nieuwe procedure?

 5. Dat de raad een nieuwe werkwijze heeft voorgesteld (punt 1) en zich hierin heeft laten begeleiden (punt 2) is misschien interessant ter kennisname, maar wat het precies moet verklaren ontgaat mij. Of het moet zijn dat er heel zorgvuldig over is nagedacht. Dat wil ik dan best geloven, maar bewijst wat mij betreft alleen maar dat ook zorgvuldigheid in het proces geen garantie is voor een efficiëntere en begrijpelijker werkwijze van de raad.

  Debatten worden naar mijn niet herhaald, maar in de raad voortgezet als in de commissievergadering niet tot overeenstemming is gekomen en een voorstel als hamerstuk kan worden afgedaan. De hiervoor genoemde zorgvuldigheid en juíst (de ontwikkeling van) het debat zijn hiermee gebaat. Vooral ook omdát er juist te weinig gedebatteerd wordt. Opmerkelijk genoeg was dat ook de mening van Bas Eenhoorn, die nu mogelijk met lede ogen heeft kunnen waarnemen dat daar nu praktisch geen sprake meer van is.

  Of een vergadering wordt uitgezonden maakt het er volgens mij niet meer begrijpelijker door. Ik vind het ook een merkwaardig soort ‘compensatie’ voor de nieuwe werkwijze. Nog afgezien van het feit dat je goed ingevoerd moet zijn om het überhaupt te volgen.

  Kennelijk is er een motie nodig om het kostenbewustzijn in de jeugdzorg te onderstrepen, terwijl al wijd en zijd bekend is dat deze kosten gierend uit de hand zijn gelopen. Dit hadden uw woorden kunnen zijn zou ik denken. Zoals u ook de motie “Geen sticker..’ naar de prullenbak heeft verwezen (no pun intended).

  Tot slot waren sommige raadsleden duidelijk zelf niet voldoende op de hoogte van de nieuwe werkwijze, dus misschien eerst maar eens wat zendingswerk verrichten in de eigen gelederen voordat anderen de les wordt gelezen.

  Overigens dank voor uw reactie heer Kootker. Ik ben blij dat naast af en toe Kees Noomen er ook eens een ander raadslid reageert.

 6. Dank voor de reacties. Ik zal de eerste zijn die toegeeft dat de nieuwe werkwijze nog in de kinderschoenen staat en tijd nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. En ja, ik was ook verbaasd dat niet alle raadsleden “ up to date”waren. Maar dat gezegd hebbende was ik eerlijk gezegd niet ontevreden . Er werd meer tussen partijen gedebatteerd dan in vele vorige vergaderingen.
  Ja, de wijze waarop besluitvorming plaatsvindt is niet altijd even goed te volgen . Daar ligt een taak aan ons raadsleden om beter te communiceren en vaker toe te lichten en uit te leggen.
  Wat de nieuwe werkwijze betreft, we werken met een zgn BOB model wat staat voor een scheiding tussen beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Beeldvorming gaat plaatsvinden in voorbereidende bijeenkomsten. Ik zal er voor pleiten dat op de gemeentelijke website dit helderder en in een vroeg stadium wordt aangekondigd. In de commissies kunnen we dan in debat met elkaar en het college om tot oordeelsvorming te komen en afhankelijk hoever we daarin slagen, in de raad tot besluitvorming of , indien nodig, verdere oordeelsvorming en besluitvorming.
  Hoe het allemaal uitpakt? Ik zou het op dit moment niet weten, maar heb er wel vertrouwen in.
  Overigens worden moties op IBabs geplaatst en zijn daar dus voor iedereen tijdig in te zien, maar ik beloof Johan dat hij voortaan onze moties vooraf als persbericht toegezonden krijgt.

 7. Burgers zouden best meer betrokken mogen worden bij de fasen Beeldvorming en Oordeelsvorming van het door Ruud Kootker (BbA) genoemde BOB model. Veel burgers beschikken immers over de daarvoor nodige intelligentie, opleiding, ervaringsdeskundigheid en betrokkenheid.

  De Besluitvorming behoort natuurlijk bij de gemeenteraad te liggen.

 8. De suggestie om Amstelveners meer en beter te betrekken bij beeld- en oordeelsvorming met betrekking tot lokale politieke en maatschappelijke kwesties spreekt niemand aan.

  Zo wordt het inderdaad nooit wat met de lokale democratie en zo heeft het onderonsje van wethouders, ambtenaren, commissieleden en lokale journalisten vrij spel, niet alleen zonder ‘checks and balances’ maar ook zonder de feedback en frisse ideeën van buitenaf.

 9. “In Amstelveen willen we onze bewoners zo vroeg en zo breed mogelijk betrekken bij beleid en specifieke projecten/onderwerpen. Dat doen we onder meer door enquêtes en stadsgesprekken waarvoor we bewoners uitnodigen via loting. Sinds kort kan dat ook online op deze website.”

  (Bron: Het nieuwe Burgerparticipatieplatform van de gemeente Amstelveen, https://denkmee.amstelveen.nl/nl-NL/)

  Dit lijkt wel op mijn suggestie van hierboven om bewoners te betrekken bij Beeldvorming en Oordeelsvorming (waar niemand op reageerde).

  @JB, is u dit ontgaan? U hoeft zich voorlopig nog geen zorgen te maken over concurrentie op het gebied van lokaal publiek debat, want erg levendig is het er niet en discussie wordt niet bepaald aangemoedigd. Burgers kunnen er ook niet zelf nieuwe ideeën, suggesties, wensen of klachten indienen.

 10. De opzet in de nieuwe werkzijze van de raad is mede om bij de beeld en oordeelsvormende fase meer en beter invulling te geven aan inbreng, participatie van de burger. Burgerbelangen Amstelveen is blij dat, na de door ons geinitieerde stadsgesprekken, er langzaam maar zeker meer vormen van participatie hun intrede doen. We kijken reikhalzend uit naar de participatie/visie van dit College.
  App heeft dus volkomen gelijk met zijn opmerkingen. Hier is werk aan de winkel, voor politieke partijen maar ook voor de raad. Wat mij betreft gaan we er echt mee aan de slag. Het zal vast niet allemaal perfect lopen in het begin, maar ik hoop dat wij in het komende jaar stappen kunnen maken en participatie echt invulling kunnen geven.

 11. Gaat er verder nog iemand van de gemeenteraad reageren? Er zijn raadsleden die niet willen dat bewoners zich bemoeien met Beeldvorming en Oordeelsvorming. Volgens hen moeten wij gewoon alles in goed vertrouwen en zonder morren overlaten aan b&w, de commissies en de ambtenaren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.