Verkeerswethouder Rob Ellermeijer en zijn collega Floor Gordon van duurzaamheid hebben in Amsterdam de zogenaamde Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondertekent, Volgens de gemeente steunt Amstelveen, met zijn talloze forensen, daarmee het verduurzamen van de logistiek in de regio.

Naarmate er steeds meer bedrijven naar Amstelveen komen, wat de gemeente blijkbaar toejuicht, stijgt ook het aantal forenzen op de arbeidsmarkt. Twee derde van de werkenden reist dagelijks over de grenzen en een even groot deel van de hier beschikbare arbeidsplaatsen wordt door mensen van elders bezet. Daarbij komt dat het openbaar vervoer een ramp is, maar dat weerhield de wethouders er niet van hun goede wil op het gebied van verduurzaming van de logistiek te tonen. Die paart volgens hen in de toekomst economische activiteit aan leefbaarheid.

Internet

Ook de toenemende bestellingen via internet, en de daarmee gepaard gaande graag thuis of op het werk afleveren, winkels en restaurants willen dat hun bestellingen op tijd in huis zijn en ook bij verbouwingen en de vele bouwprojecten is tijdige levering van materialen essentieel. Met ondertekening van Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek ondersteunt Amstelveen het verduurzamen van de logistiek in de regio.

Laadpalen

Volgens Floor Gordon is de gemeente er op uit voertuigen minder schadelijke emissies te laten uitstoten – zoals het bekende rijtje CO2, NOx en fijnstof –  en de leefbaarheid te verbeteren. “Daarom faciliteren we elektrische laadpalen voor inwoners, verduurzamen we ons eigen wagenpark en doen we met de ondernemers in het Oude Dorp een pilot voor gezamenlijke afvalinzameling.” Maar zij ziet ook winst door betere logistiek van het bedrijfsleven, met onder meer ‘bouwhubs’, die volgens naar het verkeer naar bouwlocaties kunne doen verminderen.

Naar haar mening is de ondertekening van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek een startpunt. “De komende tijd kijken we, in nauwe afstemming met bedrijfsleven, waar de gemeente en het bedrijfsleven stappen kunnen zetten en welke maatregelen mogelijk zijn.”

Verkeersdrukte

Ook voor wethouder Rob Ellermeijer van Verkeer en Vervoer is duurzame stadslogistiek van belang voor de leefbaarheid in de stad. “Met de toenemende verkeersdrukte is het essentieel dat we de goede luchtkwaliteit in de stad behouden. Met het elektrificeren van het openbaar vervoer zijn al belangrijke stappen gezet. Door de verduurzaming van andere vervoerstromen houden we Amstelveen op een leefbare manier bereikbaar. Maatwerk en een planning die voor het bedrijfsleven haalbaar is, zijn hiervoor de uitgangspunten.”

Regionale en lokalen bedrijven

Het uiteindelijke doel van het ondertekende document is schadelijke emissies als gevolg van stadslogistiek zo veel mogelijk te reduceren. Zonder daar overigens voor Amstelveen een meetresultaat aan te hangen. Daarnaast streven partijen in de regio ernaar het geluid te beperken. Het terugdringen van het aantal benodigde voertuigen en voertuigkilometers voor de bevoorrading van steden draait vooral om samenwerking en kennis delen tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen, vindt de gemeente. Deelnemers aan de overeenkomst testen combinaties van nieuwe technologieën, publiek-private samenwerking en aangepaste regelgeving.

7 REACTIES

  1. En dan toch die verd.. A9 laten verbreden tot 10 banen in een open verkeerstrog dwars door het midden van Amstelveen?! Dat klopt toch van geen kanten? Openbreken dat wurgcontract!

  2. Is het misschien ook niet handig om met het woonbeleid de economische gebondenheid aan Amstelveen te verbinden?. Bijvoorbeeld (semi)ambtenaren en mensen uit de zorg hier met voorrang behandelen. Dan kan de gemiddelde mobiliteit ook verminderen en daarbij ook de druk op het milieu. Zo weet ik van huishoudelijke hulpen die elke dag hier met hun brommertje vanuit Amsterdam Noord of Pijnacker naar toe tuften. Ook werkgevers zullen hierbij gebaat zijn.

  3. Verduurzamen? Amstelveen is alleen maar bezig met verontduurzamen. Heel dit dorp staat vast met uitstoot en al. Dalijk nog een paar logistieke rijbaantjes er bij en de gemiddelde burger kan de pot op. En dan kan de gemiddelde ‘duurzame’ Amstelvener weer ff haar of zijn vliegtuigje nemen naar verweggistan. Om vervolgens weer Groen’Rechts te stemmen of dat enge D’66. Zomerreces van die domme TK leden nabij.

  4. Hoort het weren van stinkende, luchtvervuilende, hinderlijke en gevaarlijke scooters en motorfietsen uit voetgangersgebieden ook tot het verduurzamen van de stadslogistiek? Of zijn dat heilige koeien?

    In Amsterdam mogen scooters niet meer op fietspaden, maar ten zuiden van de hoofdstad hebben zij vrij spel en rijden zij gewoon tussen het winkelendd publiek en spelende kinderen.

  5. AV verduurzaamt zogenaamd de stadslogistiek, maar ondertussen werden ov-haltes opgeheven en worden alle knelpunten voor doorgaand autoverkeer verbreed waardoor er steeds meer auto’s door onze woonplaats rijden van ergens naar elders, met als resultaat steeds meer verkeerslawaai en luchtvervuiling. Mooie voorlichterspraatjes.

  6. Hier heeft app natuurlijk volkomen gelijk in. Het ov is duidelijk in de gemeente het stiefkindje geworden. Hele wijken zijn minder goed bereikbaar geworden. Alles richt zich op de toekomstige sneltram. Dat men wel vergeet dat je vaak een 20 minuten stevig moet doorlopen om bij een halte te komen, is ook niet een pré voor het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen, vooral als zij nog wel eens naar de dokter en het ziekenhuis moeten. Anderen zullen door deze afstanden toch weer de auto pakken, waar de gemeente prachtig op inspeelt door haar doelstelling voor elk huishouden. 2 parkeerplekken te creëren . Leve stad in het groen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.