Zoals verwacht, is voormalig wethouder Peter Bot voorzitter van de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) geworden. Hij werd volgens bbA unaniem gekozen door een besloten ledenvergadering en volgt in die functie Paul van der Meer op, die dertien jaar voorzitter is was. Raadslid Ewa Petiet gaat met zwangerschapsverlof en wordt in de gemeenteraad tijdelijk vervangen door Pieter Monkelbaan, die nu burgerraadslid is en voor de partij deel uitmaakt van de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur.

In het bestuur werd ook Gaby Laudy gekozen, die de plaats van Chris Smeenk overneemt. Secretaris Frits Suer heeft Paul van der Meer namens de leden van bbA bedankt voor zijn werk. “Als je ziet hoe het 13 jaar geleden ging en hoe het nu gaat, mag je zeggen dat de partij is gegroeid tot een volwaardige en stabiele politieke partij”, zei Suer. Naast het werk van oud-raadsleden leverde volgens hem ook Van der Meer een grote bijdrage aan de verbeteringen. De partijsecretaris kwam samen met Van der Meer 13 jaar geleden in het bestuur.

Ergernissen

Volgens een persbericht van bbA heeft fractievoorzitter Ruud Kootker tijdens de vergadering de belangrijkste ergernissen van Amstelveners opgesomd: zwerf- en grofvuil bij afvalcontainers, veel opgebroken wegen en kruispunten, openbaar vervoer, slechte fietspaden en  de desocialisatie in de wijken. Hij nodigde de leden uit meer bij hen levende ergernissen bij hem te melden. Overigens behandelt hij in de gemeenteraad doorgaans het college van B&W met egards. Kennelijk wil bbA bij de volgende verkiezingen terug in de coalitie, nadat het deze keer – omdat Kootker onaanvaardbaar was voor VVD en D66 – niet is gelukt.

Besloten

Dat media – met uitzondering van de ChristenUnie – bij alle politieke partijen in Amstelveen worden geweerd, is een lokaal gebruik dat niet geldt voor de landelijke partijen op nationale congressen.

BBA wil, zo besloot de ledenvergadering, zaterdag 31 augustus ‘een voor Amstelveen aansprekend evenement’ houden om de lokale partij nog eens nadrukkelijk op de kaart te zetten.

Op de foto overhandigt Paul van der Meer de voorzittershamer aan Peter Bot. Links van hen Gaby Laudy, en rechts Daniëlle de Kluijver en Frits Suer.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.