Hoewel het voormalige verzorgingshuis Olmenhof, waarin nu onder meer de Voedselbank en jongeren zijn gevestigd, er nog vijf jaar blijft staan, heeft de gemeente wel een plan klaar voor de het gebied aan Landtong. Er staan onder meer oude schoolgebouwen, die tegen de vlakte gaan voor nieuwe scholen, woningen, groen en sportaccommodatie. Men denkt aan 160 koop- en huurwoningen.

De gemeente wil het gebied aantrekkelijk maken, zegt zij. Er komen een scholencluster, middeldure nieuwbouwwoningen en sport- en spelvoorzieningen voor de scholen en jeugd uit de buurt. Er ligt nu een ontwerp-startnotitie Landtong ter inzage. Het plangebied bestaat uit de straten Landtong en Kringloop tussen Groenhof en de Bovenkerkerpolder.

Dagopvang

Het huidige cluster van acht schoolgebouwen en gymzalen is na bijna 50 jaar aan het einde van zijn levensduur. Daarnaast nodigt de huidige inrichting van het gebied niet uit om te bezoeken of doorheen te lopen vanaf de Landtong of Kringloop, vinden B&W. ‘Dit kan zorgen voor een gevoel van sociale onveiligheid.’

Het nieuwe schoolgebouw met daarin plek voor dagopvang en buitenschoolse opvang kan veel compacter worden gebouwd, zodat het gebied een meer open karakter krijgt en ruimte voor nieuwbouwwoningen en buitenvoorzieningen. De gemeente gaat er van uit dat het gebied zowel overdag als in de avond levendiger wordt.

Scholen

Op dit moment staan de scholen De Horizon en De Akker er. Die zitten volgens onderwijswethouder Frank Berkhout in verouderde gebouwen.  Nieuwbouw lijkt hem de beste oplossing. “Daarnaast willen we dat schoolkinderen en jeugd uit de buurt gebruik kunnen maken van de sport- en spelfaciliteiten in een gebied dat sociaal veiliger is dan in de huidige opzet.”

 Er worden ook woningen gebouwd voor de middenklasse, zegt wethouder Floor Gordon van Ruimtelijke Ordening.  “Door de twee basisscholen te clusteren in één gebouw kunnen we woningbouw toevoegen in de ruimte die vrijkomt. Er is een grote behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen in het middeldure segment.” De  nieuwe bebouwing wordt natuurlijk duurzaam en energiezuinig.

Verkeer

Om de verkeersveiligheid rondom de scholen te verbeteren, is er een Kiss & Ride (een breng- en haalzone voor kinderen) ingetekend die alleen te bereiken is vanaf de Landtong. Ook komt het groen centraler in het gebied te liggen, zodat er een einde komt aan de huidige stenige uitstraling aan de zijde van Landtong en Kringloop. Dwars door het gebied komt een fiets- en voetpad voor langzaam verkeer vanaf Groenhof naar het fiets- en voetpad in de Bovenkerkerpolder.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.