Zelfs het CDA, ooit voorstander van zoveel mogelijk eengezinswoningen, is nu voor hoogbouw. De realiteit is doorgedrongen dat de Amstelveense woningnood alleen een tikkeltje bestreden kan worden door met woonruimte de hoogte in te gaan, nu de bouwgrond bijna op is. Maat het wordt geen aaneenschakeling van flatgebouwen, haast de gemeente zich te zeggen. Het groene karakter van Amstelveeen blijft volgens haar gegarandeerd.

Floortje Gordon

Hoe dan? Nou er bestaat een zogenaamde hoogbouwvisie, die van 7 maart af (tot 17 april) ter inzage ligt op het raadhuis. Die komt er op neer, zegt althans de gemeente, dat er alleen ‘hier en daar’ woontorens komen, verborgen in het groen. Afgezien van het feit dat zoiets voor de hoogste woontoren van de stad, die in Bankras verrijst en 70 meter hoog wordt. Niet opgaat, schiet dat ook voor woningzoekenden natuurlijk niet op.

Druk

De hoge huizenprijzen, huurprijzen en wachtlijsten voor een woning tonen de grote druk op de regionale woningmarkt, weten B&W. ‘Gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam zoeken naar bouwlocaties om de druk van de ketel te halen. Amstelveen zegt al veel locaties voor nieuwbouw te hebben gevonden. Maar de vraag naar woonruimte wordt alleen groter. ‘Een de stadsgrenzen zijn nu eenmaal niet rekbaar’, weet wethouder Floor Gordon van stedelijke ontwikkeling (D66). “Als Amstelveen een steentje wil bijdragen aan het huisvesten van de vele woningzoekenden, moeten we actiever zoeken naar meer mogelijkheden voor nieuwbouw en transformatie.”

Crisis

Hoe dan? De laatste jaren pleitte de politiek voor ombouwen van leegstaande kantoren tot woningen, waarvan de in ontwikkeling zijnde toren in Bankras een voorbeeld is. Maar aan dié transformatie wil Gordon een rem zetten, vertelde zij eerder. Want de economische crisis is voorbij (hoewel de geschiedenis bewijst dat een volgende op de loer ligt) en er is weer behoefte aan kantoor- en bedrijfsruimte. En hoe meer bedrijven in Amstelveen, hoe liever, is de andere kant van Gordons beleid. Dat zou goed zijn voor de lokale arbeidsmarkt, maar de realiteit is dat twee derde van de plaatselijke beroepsbevolking buiten de stad werkt en ook tweede derde van de hier aanwezige banen, worden ingenomen door lieden die van buiten komen. Gevolg: Er is een enorm forenzen-verkeer in beide richtingen, wat natuurlijk regelrecht in strijd is met het duurzaamheidsevangelie dat de gemeente ook verkondigt.

Compromis

De productie van woningen moet omhoog, zegt Gordon. “Maar de hoogbouw is voor het college geen doel op zich en mag het groene karakter van Amstelveen niet aantasten. Ons groen is daarom maatgevend voor de bouwhoogte, ook dat is de ‘Amstelveense maat’.” Groen past ook weer wél bij duurzaamheid. In feite wil de gemeente twee elkaar bestrijdende heren dienen, op het polderieke slagveld van het compromis.

Wenselijk

Die hoogbouw moet er wel komen, maar zo weinig mogelijk zichtbaar, lijkt nu het gemeentelijke beleid. Dat wil men bereiken door niet hoger dan boomkruinen te bouwen. Volgens de gemeente zijn die zo’n 15 tot 20 meter boven het maaiveld.

En hoogbouw mag volgens haar alleen ‘waar die wenselijk is’. Volgens de VVD was dat enkele jaren geleden nog nergens, want die wilde voornamelijk villa’s in het groen en was mordicus tegen bebouwing van bijvoorbeeld de Middenwaard, want dat zou het groene uitzicht schaden van degenen die in het grensgebied woonden.

Wat is dan nu wenselijk? Nou, waar de omgeving er geen last van heeft. Het moet, om een vage ambtelijke kreet te gebruiken, ‘passen in de omgeving’. Daarover konen dus komende jaren de klachten. Van over of een flatgebouw past in de omgeving zijn de meningen zeer verdeeld en het is in feite een uiterst subjectieve beoordeling. Woontorens die door het bladerdak (van de bomen dus)  heen prikken, moeten van alle kanten aantrekkelijk ogen, bedacht de gemeente.

Aantrekkelijk

Een aantrekkelijk flatgebouw dus. Maar voor de in eengezinshuizen of villa’s wonende stedelingen is zo’n gebouw op een steenworp afstand van hun stolpje niet gauw aantrekkelijk.

De gemeente: “Tot nu toe ontbrak het de stadsbouwmeester en het college aan een definitie van hoogbouw.” Maar er is nu dus een visie. Een analyse van de stad en spelregels om te kunnen sturen op ingediende bouwinitiatieven. De Hoogbouwvisie is een richtlijn ‘om de ruimtelijke kwaliteit te borgen en te bewaken’. En over wat kwaliteit is verschillen de te verwachten insprekers bij raadscommissies van indieners van de plannen. Hoewel de meerderheid van de gemeenteraad zich van de opvatting der klagers weinig of niets zal aantrekken.

Kwaliteit

Historische wijken, met laagbouw, genieten gemeentelijke bescherming. Als hoogbouw er althans ‘verstorend zou kunnen werken voor de beeldkwaliteit, uitstraling en kwaliteit van leven’. Opnieuw dus uiterst subjectief, want over wat verstorend werkt, verschillen zelfs de meningen der creatieven.

“De visie zorgt ervoor dat Amstelveen een groene stad kan blijven tussen de bomen”, houdt wethouder Gordon vol. Maar ze weet ook dat men om in elk geval iets te doen aan de woningnood de hoogte in moet. “Maar we stellen hier een paar belangrijke voorwaarden aan: het groene bladerdak en de beeldkwaliteit van de wijken van Amstelveen blijven gehandhaafd.” Het wordt dus goochelen met groen en hoogte, twee vijanden van elkaar. En Hans Klok vertrekt naar Las Vegas…

 

 

2 REACTIES

  1. “ Stad in het groen” Deze slogan was misschien nog van toepassing op onze gemeente 40 jaar geleden, maar als ik kijk naar de sindsdien verrezen wijken bestaan die voor het grootste gedeelte uit 1 gezinswoningen met postzegeltuintjes en parkeerplaatsen met inderdaad hier en daar wat hoogbouw denk ik toch wat anders. Ondertussen heeft men wel overal stadsvilla’s gebouwd die vaak zo dicht op elkaar staan, dat men het aantal balletjes in de soep kan tellen van de buurman, terwijl men op diezelfde plaats appartementen van 3 of 4 woonlagen kon bouwen, die een veelvoud van verschillende huishoudens kon bedienen.
    En dan de gotspe dat leegstaande kantoorgebouwen moeten worden gerenoveerd tot woningen. Zegge en schrijven weet ik er 3 te noemen. Één waar je voor een studiootje van 32m2 €840,— betaald , die wanstaltige Bankrastoren waarvan men nu al zegt dat de huren > €3000,— zullen zijn, en 1 waar vorig jaar die krakers hebben gezeten. Voor de rest zijn er nog in Amstelveen genoeg leegstaande kantoorruimtes te vinden, waaronder de nu al het acht jaar leegstaande voormalige KPMG gebouw. Dus met de noodzaak tot het vinden van nieuwe kantoren zal het nog wel mee vallen.
    Misschien moet de gemeente voorrang geven aan mensen die aan onze stad economisch gebonden zijn en zich meer richten op bijvoorbeeld doorstroming van bejaarden in de sociale woningbouw. Zijn natuurlijk allemaal maar deeloplossingen maar toch………

  2. Bivenop de tunnel van de A9 hadden sportvelden en parken aangelegd kunnen worden, waarna de vrijkomende ruimte bebouwd had kunnen worden. Regeren is vooruitzien.

    Die forenzenstromen zijn inderdaad niet bepaald duurzaam. Mensen moeten dichter bij hun werk willen en kunnen wonen. Begin met het niet verder verbreden van autowegen en het verlagen van de overdrachtsbelasting.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.