De Amstelveense wijk Elsrijk gaat heel het land de weg wijzen, zei wethouder Marijn van Ballegooijen (Zorg) woensdagavond bij de officiële opening van een zogenoemd voorzorgcentrum in het gebouw van de Apostolisch Genootschap aan de Graaf Aelbrechtlaan. “Dit is historisch belangrijk.” Van 5 maart af is het centrum, gevestigd in de ‘huiskamer’ van Stadsdorp Elsrijk aan de Heemraadschapslaan 96C,  elke dinsdag van 2 tot 3 open. Het zal vooral gericht zijn op 55 Plussers. Ouderen kregen enkele jaren geleden te maken met de overgang van de verzorgingsstaat naar de van hen verwachte zelfredzaamheid in de participatiesamenleving.

Van Ballegooijen temidden van projectgroep

De introductie van die laatste is te snel gegaan, zij dr. Elena Bendien van de UVA. Zij deed onderzoek en schreef een rapport daarover, want het project ‘voorbereid op voorzorg’ in Elsrijk heeft een degelijke voorbereiding gehad, waarin de wetenschap een rol speelde. Maar met dat onderzoek door dr. Bendien (waarbij ook met artsen en ervaringsdeskundigen werden gesproken) is het niet klaar, zei de zelf. De bedoeling is dat het vlees en bloed krijgt in de wijk en andere wijken, via bijvoorbeeld artsen. Haar verslag is dat ook tot stand gekomen door medewerking van bewoners van Elsrijk en instanties, waaronder de gemeente.

Projectteam

Het projectteam dat het onderzoek uitvoerde en waarop het verslag is gebaseerd, bestaat uit tien bewoners van Elsrijk, onder wie Hans van Steenvoorden van Stadsdorp Elsrijk, Dorien Mijksenaar en Bendien zelf. Daarnaast was er een klankbordgroep met prof. dr. Cees Hertogh (hoogleraar ouderengeneeskunde), dr. Maaike Muntinga (met expertise op het gebied van diversiteit en gezondheid) en dr. Robbert Gobbens (Iector gezondheid en welzijn van kwatsbare ouderen en lid van het Universitair Netwerk Ouderenzorg aan VUmc).

Van Ballegooijen (rechts) kreeg van projectteam-lid Puet Scholte een exemplaar van het rapport ‘Uit Voorzorg’.

Kwetsbaar

Vooral kwetsbare ouderen werden min of meer door de vrij plotselinge overgang naar een participatiemaatschappij overvallen, constateerde dr. Bendien op de overigens door slechts enkele tientallen burgers – onder wie als enig raadslid Sandra van Engelen (CDA) – bezochte meeting. “Op sommige terreinen is het niet ideaal gegaan”, zei Bendien over die introductie. De relatie tussen de burger en de staat veranderde. Zorg werd de eigen verantwoordelijkheid, verzorgingshuizen werden opgeheven, maar bij velen ontbrak de competentie om goed oud te worden. Vandaar het nu gestichte centrum, waarin ‘voorzorg’ een plek krijgt. Want de overheid kan wel zeggen dat iedereen langer zelfstandig moet blijven, maar dat is veelal ook een financiële zaak. Ofwel: wie er het geld voor heeft, kan nu eenmaal op eigen kosten méér hulp inhuren dan degenen die daarvoor op tal van instanties zijn aangewezen. Zelfzorg, constateerde de projectgroep, is de eerste stap naar voorzorg, waarin het gaat om vermogen de eigen verantwoordelijkheid voor de oude dag te nemen. Dr. Hertogh sprak vooral over de regie, die men geacht wordt zelf te nemen. Het vragen om hulp aan professionals en anderen in de wijk staat een beetje tegenover die regie.

Eenzaamheid

Eenzaamheid, zei Van Ballegooijen, is één van de grote problemen van de (ook Amstelveense) samenleving en wat hem betreft is dat nog lang niet opgelost. Voorts is de mantelzorg, waarmee 1 op de 10 Amstelveners zich gedwongen bezighoudt, volgens hem een enorm probleem. Mede doordat er minder kinderen worden geboren. Dan kun je wel (proberen) een professional daarvoor in te huren, maar er komt dan wel een vreemde in je huis, wat soms tot nieuwe problemen leidt. De gemeente heeft het budget voor mantelzorg verdubbeld, zei Van Ballegooijen. Een moeilijkheid waarmee zij worstelt om de zorg bij de mensen te krijgen die dat ’t meest nodig hebben, zei de wethouder. Hij juichte dan ook toe dat het nieuwe Voorzorgcentrum veel aandacht aan communicatie wil besteden, maar daar overigens wel de hulp van de gemeente bij nodig heeft. Het Voorzorgcentrum – tot stand gekomen via het project Voorbereid op Voorzorg (VOVO) in Elsrijk – is wat hem betreft een belangrijke stap om antwoord te krijgen op de vraag hoe men nu men nu met ouder worden met omgaan. “Dit Voorzorgcentrum zou een voorbeeld voor heel Nederland moeten zijn”, zei hij. “Het is een onderwerp waar we als gemeente nauwelijks werken”, gaf hij toe. “We hebben als gemeente nog veel te doen. Ik ben niet bang om dat te zeggen.”

Elsrijk geeft een aan het project gewijde nieuwsbrief uit en ook het rapport van dr. Bendien is beschikbaar. Zie: www.stadsdorpelsrijk.nl 

 

10 COMMENTS

  1. Interessant project en ik heb ook de indruk dat in Elsrijk veel know how zit op het gebied van organisatie en dus burgerinitiatieven. Dat speelt wel mee als op het gebied van burgerinitiatieven. In menige andere wijk zal dit niet zo zijn, terwijl de behoefte misschien nog wel groter is. Ik ben benieuwd of dat de gemeente onderkent en er iets mee doet.

  2. “ik heb ook de indruk dat in Elsrijk veel know how zit”

    “In menige andere wijk zal dit niet zo zijn”

    Tja, wat moet je nu met deze stuitend domme opmerking.

  3. Met die zogenaamde participatiemaatschappij heeft de neoliberale politiek van de VVD en haar trawanten de ouderen en hulpbehoevenden met het badwater weggegooid. Dat moet nu allemaal weer hersteld worden. Hoe moeizaam dat zal gaan blijkt wel uit deze interessante, goedbedoelde maar slechtbezochte bijeenkomst.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.