De gemeente had het bezwaarschrift van de Vereniging ‘Sloop de Bunker’ niet in 2016 niet-ontvankelijk mogen verklaring. Volgens de Amsterdamse rechtbank mocht dat wel, omdat die het met B&W eens was dat de vereniging geen belanghebbende is. Maar de Raad van State heeft die uitspraak vernietigd, bleek woensdag. De vereniging is er tegen dat de bunker aan de Wolfert van Borsselenweg een gemeentelijk monumentale status kreeg, toen fotograaf Anko Stoffels die wilde kopen. B&W hebben de gemeenteraad geïnformeerd over deze en nog andere procedures rond de bunker.

Ook Federatief Joods Nederland (FJN) en ‘omwonenden’, van wie de meesten lid zijn van de vereniging, hadden een zaak tegen de uitspraak van de rechtbank aangespannen. De RvS is het daar mee eens en oordeelde ook dat de bezwaarden geen belanghebbenden zijn.

Meepraten

Volgens Eddy Boorsma, zowel omwonende als bestuurslid van de vereniging, betekent de uitspraak van de RvS dat zij nu mee mag praten over de vraag of de nazibunker, zoals zij de bunker noemt, terwijl de gemeente verzachtend spreekt over Paulusbunker of schuilkelder, terecht een monumentenstatus heeft verkregen. De vereniging, opgericht door tegenover de bunker wonende burgers (overigens in huizen waarin tijdens WO2 Duitse officieren woonden), is al 2,5 jaar bezig de monumentenstatus juridisch aan te vechten. Volgens haar heeft de gemeente al € 43.784,55 aan advocaatkosten uitgegeven. Daar komt wat haar betreft nog het nodige bij, los van de ambtelijke interne kosten. Volgens haar wilde de gemeente niet met omwonenden praten en is het hele plan gebaseerd op de koopwens van Stoffels.

Advocaatkosten

“Twee en een half jaar lang deden B&W verwoede pogingen om maar niet naar de inwoners, c.q. leden van de vereniging Sloop de Bunker, te hoeven luisteren”, zegt Boorsma. Daar is volgens hem door de uitspraak van de Raad van State veranderd.  “Maar er is veel publiek geld aan externe advocaatkosten gespendeerd, om vooral maar niet inhoudelijk op onze bezwaren te reageren. Inmiddels is de teller nog hoger want het bedrag was een reactie op een WOB verzoek van oktober 2017.”

Nazi-bunker

Volgens de RvS is de vereniging op grond vaan haar statuten, die de sloop van de bunker beogen, belanghebbende. “De vereniging heeft ten doel om de Nazi-bunker, gelegen in het plantsoen tegenover Wolfert van Borsselenweg 117 te Amstelveen, nabij de Pauluskerk te laten slopen, en elke vorm van gebruik tegen te gaan”, zeggen de statuten.
Volgens de organisatie vormt het plantsoen bij de Pauluskerk één onlosmakelijk geheel met de woonhuizen, in de stijl van de Amsterdamse school, van architect Frans Jurrema van de jaren 1930. “Daarnaast vormt de bunker, die ooit illegaal is ingebouwd in een oude, verzwakte en lekkende veendijk, een gevaar voor de veiligheid in de wijk. Elke vorm van gebruik legt een grote druk op de infrastructuur en op het behoud van het plantsoen in de karakteristieke wijk Elsrijk.”
Het college van B&W moet nu van de RvS ten een nieuw besluit over het bezwaar van de vereniging nemen. Dat betekent dat het college inhoudelijk op het bezwaar van Sloop de Bunker zal moeten ingaan. Met een niet-ontvankelijk verklaring van een ambtelijke zogenoemde Commissie Bezwaarschriften, die B&W adviseert, is men er niet. Ter wille van een efficiënte afdoening van het geschil kan daarna eventueel alleen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS in beroep worden gegaan.

Grondonderzoek

Ook tegen een de afgifte van een vergunning door het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht voor graafwerkzaamheden voor restauratie van de bunker maakte zowel de vereniging als (bestuurs)leden op persoonlijke titel bezwaar, dat door een Bezwaarschriftencommissie gegrond werd geacht. Die vond dat het schap had moeten motiveren waarom werd afgezien van grondonderzoek en grondmechanische berekeningen. Die kwam er dus, maar de vergunning bleef gehandhaafd.

Getuigen

De vereniging heeft ook een getuigenverhoor aan de rechtbank gevraagd, maar dat is afgewezen. “Sloop de Bunker’ wilde antwoord op veel vragen hebben, maar daar is het getuigenverhoor niet voor bedoeld, vond de rechtbank. De vragen versterken volgens B&W het beeld dat sprake is van ‘een zoektocht naar mogelijke verwijten.’

Omgevingsvergunning

Er loopt nog een procedure tegen de door de gemeente afgegeven omgevingsvergunning voor de restauratie van de bunker. Ook daartegen maakte de vereniging plus omwonenden (goeddeels dezelfde mensen) bezwaar. Op advies van de Commissie Bezwaarschriften werd door B&W dat bezwaar afgewezen, waarna de bezwaarden naar de rechter stapten. Die behandelt het beroep op dinsdag 15 januari om 09.00 uur. Over de educatieve invulling van de bunker komt een apart voorstel, maar pas na afronding van alle juridische procedures, schrijven B&W aan de gemeenteraad

7 REACTIES

 1. “Over de educatieve invulling van de bunker komt een apart voorstel, maar pas na afronding van alle juridische procedures, schrijven B&W aan de gemeenteraad.”

  Voor dit soort onzin heeft de gemeente kennelijk geld zat. Iets verderop staat nóg een ‘monumentale’ bouwval te wachten op een kostbare ‘educatieve invulling’ door de gemeente.

  Hobby’s en lobby’s..

 2. Een typisch voorbeeld van “ ons kent ons” binnen de gemeente. 95% van de Amstelveners wisten niet eens van het bestaan van deze klomp beton, totdat een bevriende relatie van Raat die zelf waarschijnlijk niet eens wist van het bestaan ervan , de hr. Stoffels deze bouwval wilde kopen/ huren om er zijn studio of galerie in te vestigen. Edoch er rezen wat problemen! Toen? Tom Poes , verzin een list! Moest het een educatief centrum worden. Dit plannetje werd grofweg op €100.000 belastinggeld begroot. Te belachelijk voor woorden om maar €1,— voor dit geschiedkundig totaal onbelangrijk geval uit te geven. Ik weet wel zinniger zaken om dit geld aan uit te geven.
  Misschien een extra surveillancewagen voor in de nachtelijke uren of een tweetal extra wijkverpleegsters? Slechts een suggestie hoor!

  • 1. Het is niet de eerste keer dat B&W iets dat zij niet kenden tot gemeentelijk monument maakten. Dat gebeurde ook met de kleine sjoel, uiteraard tegen de zin van minstens ;e;en Amstelvener.
   2. Of de nog als fotostudio wordt gebruikt, is uiterst onwaarschijnlijk als het een algemeen educatief doel dient.
   3. Er is voor restauratie € 150.000 gereserveerd.
   4. De democratisch gekozen gemeenteraad heeft er mee ingestemd
   5. War een extra surveillancewagen van de nationale politie er mee heeft te maken, ontgaat mij.

   • 1. Heb je gelijk in, maar het valt mij vaak op dat diverse collegeleden/gemeenteraadsleden niet weten wat er in hun eigen gemeente is.
    2. Ff lezen , aanvankelijk een fotostudio, toen dat niet kon werd er plotseling een educatief centrum uit de hoge hoed getoverd.
    3. Dat is dan nog €50.000 meer verspild van ons belastinggeld dan ik aanvankelijk dacht.
    4. Terwijl alle omwonenden faliekant tegen waren, inclusief fanatieke VVD stemmers. Ook een democratisch gekozen gemeenteraad mag terugkomen op eerder genomen besluiten of beleidsvoornemens . Een voorbeeld hiervan is het nu voorgenomen beleid op soc woningbouw. Dit noemt men toch voortschrijdend inzicht?
    5. De Raat heeft het plan opgevat om gepensioneerde agenten in te zetten tegen de vele inbraken . Is het dan vreemd , mocht dit doorgaan , deze mensen over een auto kunnen beschikken? Tenslotte hebben ook particuliere beveiligingsbedrijven surveillancewagens.

    Ook misschien een leuk weetje . In het weekend zijn hier maar 2 wagens ‘s nachts paraat en door de week 1. Toch wel een beetje weinig voor een stad van 90.000 inwoners, niet.

 3. JB, de democratisch gekozen gemeenteraad stemt wel vaker unaniem voor belachelijke plannen van b&w. Die unanimiteit bewijst dat er in Amstelveen geen sprake is van dualisme en van gezonde democratische verhoudingen.

  Dat slechts één burger tegen een kostbaar, zinloos, nutteloos en onverantwoord plan is, wil niet zeggen dat hij ongelijk heeft.

 4. De titel van dit artikel is misleidend. Het bezwaar tegen het slopen vd bunker is namelijk juist níet gegrond.

  De vereniging wil die bunker (terecht) laten slopen. De RvS heeft nu bevestigd dat zij wel degelijk belanghebbende is. Het bezwaar van de gemeente daartegen is ongegrond verklaard. Voor dit soort onzin heeft de gemeente geld genoeg.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.