Achter v.l.n.r: Berkhout, Ballegooijen en Ellermeijer. Voor: Raat en Gordon

Ze willen wel geld uitgeven voor bijvoorbeeld vervanging van scholen, recreatie aan de Poel, betere mogelijkheden voor werkloze 50 Plussers, wijkbeheer, de verbouwing van speelboerderij Elsenhove en tal van andere in het coalitieakkoord en verkiezingsprogramma´s beloofde voorzieningen, maar financieel kan niet alles. Dat meldden B&W vrijdag bij de presentatie van een zogenoemde ‘perspectiefnota’, dat het uitvoeringsprogramma bevat waarmee zij de komende jaren aan de slag willen. “De bomen groeien niet tot in de hemel”, waarschuwde wethouder Frank Berkhout (D66).

Dat geluid kwam ook van de gemeentelijke penningmeester, wethouder Herbert Raat

Herbert Raat

van Financiën (VVD). De economische crisis mag dan nationaal voorbij zijn, het verwachtingspatroon voor Amstelveners kan te hoog zijn als zij denken dat alles weer kan, betoogde hij. Daarom worden alle bestaande uitgaven opnieuw bekeken. Het oude adagium ‘nieuw voor oud’ duikt weer op. Ofwel: Sommige nieuwe dingen worden gefinancierd door oude subsidies en andere uitgaven te schrappen. Bijvoorbeeld op het gebied van cultuur en zorg. Eigenlijk worden in de perspectiefnota de contouren van een meerjarenbegroting aangegeven, waarmee het college overeenkomstig her coalitieakkoord wil werken. Raat: “De vraag is of we met allerlei dingen moeten doorgaan, die wij altijd hebben gefinancierd?” Die nieuwe afweging treft alle portefeuilles.

Richting

Bas Eenhoorn

De nota is een document om richting te geven aan het door de coalitie bedoelde beleid, zei burgemeester Bas Eenhoorn bij de presentatie. Volgens hem zijn met het aantreden van het nieuwe college de ‘bordjes verhangen’.

Het is volgens Floor Gordon van onder meer Ruimtelijke Ordening (D66) een geheel nieuwe nota. In het begrotingskader voor volgend jaar is € 65,5 miljoen gereserveerd voor het sociaal domein, waarvan € 24,7 miljoen (38%) voor Werk & Inkomen, € 21,4 miljoen voor Zorg (33%), € 16,5 miljoen (25%) voor Jeugd en € 2,9 miljoen (4%) voor Volksgezondheid. Volgens wethouder Marijn van Ballegooijen zitten in Amstelveen betrekkelijk weinig mensen in de bijstand, maar komen werkloze 50 Plussers maar moeilijk

Floortje Gordon

aan een plek in het reguliere arbeidsproces. Hun positie noemde hij zwak, evenals trouwens die van gehandicapten. Ook de zorgvraag stijgt in Amstelveen, omdat mensen langer leven, de verzorgingshuizen zijn verdwenen en mantelzorgers overwerkt raken. Het is de ambitie van de coalitie daar iets aan te doen, zei hij. “Wij gaan financiële meevallers anders inzetten.”

Noodzaak

Frank Berkhout

Over wat er allemaal kan in de stad ligt soms het verwachtingspatroon iets te hoog, zei Berkhout. Wat niet wegneemt dat hij onder meer het KKC wil renoveren, een nieuw HWC laat bouwen en ook andere scholen van optimale huisvesting wil voorzien. Net als het vorige college wil het nieuwe zo weinig mogelijk grenzen tussen de portefeuilles, omdat die vaak elkaar overlappen. “Nieuw voor oud is noodzaak”, meldde Berkhout daarbij. Maar voor het zoveel duurder uitgevallen HWC komt niet al het geld van de gemeente. “Ook de school zelf doet een duit in het zakje”, vertelde Raat.

Rob Ellermeijer van onder meer sport en verkeer is blij met het feit dat alle sportvoorzieningen nu rookvrij worden. Hij heeft de ambitie ook de perrons van openbaar

Rob Ellermeijer

vervoer rookvrij te maken. En binnen deze raadsperiode moet niet alleen de recreatie aan de noordelijke Poeloever volledig zijn beslag krijgen, maar het meer zelf ook geschikt zijn om er in te zwemmen. Daarnaast denkt hij onder meer aan uitwerking van de plannen voor een nieuw zwembad. Op het gebied van openbaar vervoer wil hij de fijnmazigheid bevorderen.

Aardig

Volgens Herbert Raat worden politici soms bedreigd door het gevaar dat zij door iedereen aardig gevonden willen worden. Het streven daarnaar zal in het nu aangetreden college zijn beperkingen hebben, want niets alles blijft bij het oude.

Marijn van Ballegooijen

De nota laat voornamelijk zien hoe de gemeente er voor staat met de begroting en de vermogenspositie. Volgens Herbert Raat komen B&W later dit jaar met een meer concrete uitwerking van grote voorstellen. Er staan tal van uitgaven voor de deur, waarvan de hoogte nog niet bekend is en kan tegenvallen. Onder meer geldt dat voor ICT. Na de vele miljoenen die daar al in zijn gestopt wordt van volgend jaar af een half miljoen jaarlijks extra begroot.

Raat: “We gaan de aankomende weken aan de slag om een inhoudelijke en financiële vertaling te maken voor de begroting. De financiële positie van Amstelveen is nog steeds goed. De algemene reserve is op peil en we sparen jaarlijks voor volgende generaties.”

Algemene reserve

De algemene reserve van de gemeente vormt samen met de reserve ‘sparen vooraf’ een belangrijke buffer. Jaarlijks gaat naar dat ‘sparen vooraf’ van dit jaar af €4 miljoen. Per 1 januari 2019 zit er €5,6 miljoen in dat fonds, dus los van de algemene reserve (die van de gemeenteraad minstens € 15 miljoen moet zijn). Het geld dat als sparen vooraf apart wordt gezet, is bestemd voor “de verwachte uitgaven voor grootschalige stadsvernieuwing in de toekomst waar de maatschappelijke effecten voor een periode van minimaal zeven jaar voelbaar zijn”, zegt de nota.

Op dit moment bedraagt de algemene reserve per 1 januari 2019 volgens de Perspectiefnota €28 miljoen.

 

 

2 REACTIES

 1. Hopelijk nu minder hobbyprojecten van één wethouder. In de afgelopen raadsperiode kostten die per stuk toch minstens een miljoen euro, afgezien van tegenvallers en vervolgkosten.

  Gaarne transparantie van de werkelijke kosten van het ICT-debacle waarvoor de (toenmalige en huidige) wethouder van Financiën in hoge mate verantwoordelijk was.

  • De noordelijke Poeloever toegankelijk maken voor recreatie lijkt mij nu typisch zo’n showproject, dat aardig wat geld kan kosten, waarbij ik mij ook af zit te vragen of dan niet het aanzien van een veenplassenlandschap verloren gaat.
   Ook valt mij op dat men wel/niet terecht veel in stenen investeert, maar dat men nergens cijfers ziet over de toename van de vraag naar zorg voor ouderen. Het wordt wel genoemd maar ik zie nergens dat men de vraag wil aanpassen aan de financiële mogelijkheden.
   Ook zie ik nergens het idee om in de oude nog bestaande verzorgingstehuizen die groep ouderen te concentreren die veel hulp aan huis behoeven. Men kan toch zo veel efficiënter werken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.