Janneke Leegstra

De VVD wil van B&W weten hoe zij eigenlijk denken over groei van Schiphol en welke maatregelen zij voorstellen om zo snel mogelijk een deel van het vliegverkeer naar Lelystad te verhuizen. VVD-raadslid Janneke Leegstra heeft daarover schriftelijke vragen gesteld.

Zij vraagt zich af waarom Amstelveen als gemeente met het hoogste aantal bewonersklachten niet in de Omgevingsraad is vertegenwoordigd met een wethouder en of het college daar alsnog voor wil zorgen.

Leegstra constateert dat het de luchtvaartsector, om de overlast rond het aan 500.000 vliegbewegingen in 2020 gebonden Schiphol te beperken, eerder met de overheid overeen kwam dat Lelystad intensiever gebruikt zou gaan worden, waarvoor ook investeringen daar zijn gepleegd. Intussen is duidelijk dat Lelystad Airport niet – zoals de bedoeling was – opent op 1 april 2019 maar minimaal een jaar later.   In een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uit april 2018 werd vastgesteld dat bij alle discussies over de groei van Schiphol te weinig naar veiligheid wordt gekeken. Er zijn met name zorgen over mogelijke botsingen bij starts, landingen en taxiën. Leegstra wijst er op dat ook van inwoners van Amstelveen de klachten over geluidsoverlast toenemen. In totaal werden vorig jaar 25.130 klachten genoteerd.

Meer vliegbewegingen

Verder liet EenVandaag op 17 mei. weten in het bezit te zijn van documenten die aantonen dat het ministerie sjoemelde met geluidsnormen van Schiphol. Hierdoor konden volgens EenVandaag tienduizenden vliegbewegingen meer plaatsvinden dan op basis van de eigenlijke normen had gekund. Ook uit publicaties maakt het raadslid op dat de gevolgen van het vliegverkeer ingrijpender zijn dan die lijken, als gevolg van ‘discrepantie tussen berekenen en meten van gekuid’.

Economisch belang

De VVD Amstelveen vindt Schiphol van groot economisch belang voor de gemeente, de regio en de rest van Nederland en meent dat de luchthaven de regio onder meer tot een aantrekkelijke plek voor bedrijven maakt. Maar tegelijk zijn er zorgen over de overlast voor bewoners, zegt Leegstra. “Wij pleiten daarom voor spreiding van groei van Schiphol naar andere luchthavens in Nederland. Dit komt overeen met afspraken die zijn gemaakt aan de Alders tafel, waarbij (vakantie)vluchten van prijsvechters toenemend vanaf de regionale luchthavens kunnen plaatsvinden en Schiphol zich richt op de belangrijke hub-functie en kwaliteit i.p.v. kwantiteit. Zo wordt onze regio niet nog meer eenzijdig belast met vliegverkeer dat ons niet veel oplevert.”

Alderstafel

De VVD wil weten of de aan de zogenoemde Alderstafel (een praatgroep van betrokkenen) gemaakte afspraken, vooral wat de maximering va  vluchten betreft, nog steeds voor Schiphol gelden nu de opening van Lelystad Airport is uitgesteld. En als dat niet het geval is, wil de fractie weten waarom. De VVD vindt blijkbaar dat de potentiële overlast voor Amstelveen en de rest van de Schipholregio tot een minimum moet worden beperkt en vraagt wat B&W op dat gebied doen.

Ook wil zij van het college weten het zich kan vinden in de algehele conclusie van de luchtvaartinspectie dat er meer aandacht nodig is voor de veiligheid, specifiek waar het impact heeft op inwoners van Amstelveen.

Andere vragen van de VVD:  Is bekend hoeveel van de gerapporteerde veiligheidsincidenten direct of indirect impact hadden op onze gemeente of mogelijk plaatsvonden boven ons grondgebied? Welke concrete acties stelt het college voor ten aanzien van de gevraagde veiligheidsverbeteringen? Is het college van mening dat de Omgevingsraad Schiphol goed functioneert en worden de belangen van de inwoners van de gemeente Amstelveen voldoende behartigd als onderdeel van cluster Amstelland – Meerlanden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel en op welke wijze worden onderhavige belangen behartigd?  Heeft het college vertrouwen in de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de uitkomsten van de milieueffectrapportage (MER) en de daarbij gehanteerde methodiek en geluidsnormen?

Handhaving

Leegstra wil ook weten hoe het college staat tegenover handhaving en het uitblijven van maatregelen bij overschrijdingen en of B&W zat kunnen beïnvloeden.

De locaties van de geluidmeetpunten in Amstelveen zijn op de gemeentewebsite vermeld, maar die lopen slechts tot 2016. De VVD vraagt om de resultaten van 2017 en of op basis van beschikbare gegevens een trend in geluidsmetingen is vast te stellen over de afgelopen 10 jaar. Ook wil zij weten of het zogenaamde ultrafijnstof wordt gemeten dat vooral vrijkomt bij opstijgende vliegtuigen.

Leegstra: “Het laatste grondgeluid onderzoek dateert van 2008. We zijn inmiddels 10 jaar verder en de vliegbewegingen zijn enorm toegenomen. Is het college bereidt een nieuw grondonderzoek te laten uitvoeren en dit periodiek te laten plaatsvinden?”

Omdat nu in wijken zich geluidsoverlast voordoet die daarvan vroeger vrijwel geen last hadden, zijn de woningen daar niet extra geïsoleerd. De VVD vraagt of die toenemende overlast door de geluidsmetingen wordt gestaafd en of B&W bereid zijn in overleg te treden met Schiphol om waar nodig (additionele) isolatiemaatregelen te treffen.

 

2 REACTIES

  1. Go girl! Ben je echt van de VVD?

    Zoek op Instagram en Twitter naar #Flyingistoocheap en #aviationsmog voor inspiratie tot meer kritische vragen mbt vliegverkeer en voor bevestiging van ernstige vermoedens mbt de impact van de luchtvaart op luchtkwaliteit, klimaat, weer en zonlicht.

  2. Ach de VVD en geluids-en vervuilings criteria…alles voor de economie toch, mensen kunnen binnenkort naar het vuilnis worden verplaatst. Beetje op zijn VVD-s nadenken en je krijgt de mensen wel afgevoerd. Nog een kleine Pia wetgeving er boven op en dan zullen alle zeurders straks onder de ‘groene’ zoden liggen. Hoewel ‘groene zoden’ ?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.