Terwijl demissionair wethouder Peter Bot (bbA) vindt dat het wel in het bestemmingsplan past, betwijfelen sommige fracties dat. Het Amsterdamse sportpark ’t Loopveld wil een golfterrein verplaatsen naar de Middel Polder, maar dat ligt op grondgebied van Amstelveen en is bovendien eigendom van Griengebied Amstelland. Volgens Bot past golf wel in de bestemming recreatie, maar raadslid Lennart de Looze van GroenLinks betwijfelde dat, omdat er van sport sprake is. Nee, wierp Bot tegen het is alleen sport als er wedstrijden worden gehouden, maar Amsterdam wil het vrij houden voor iedereen die een balletje wenst te slaan.

Intussen hadden ook enkele insprekers bezwaar tegen de verplaatsing van het golfveld. Dat maakt trouwens deel uit van een groter plan van Amsterdam. En De Looze wilde weten of ook dát dan wel in het bestemmingsplan past. Maar Bot zei daarvan nog weinig te weten en het t.z.t. te toetsen aan het bestemmingsplan.

Intussen vonder insprekers dat door wat Amsterdam wil veel fauna en flora verloren gaat in de polder. “Er wordt gewoon een stuk natuurgebied vernietigd”, zei er een. En Michel de Becker van AVA vroeg waarom de gemeente Amstelveen niet was vertegenwoordigd op een onlangs door Amsterdam gehouden informatiemeeting, waar volgens inspreekster Hennepman, eigenares van een paardenstal, fel discussie werd gevoerd. De Becker wilde een door Amstelveen georganiseerde informatiemeeting, maar daar voelde Bot niets voor.

Volgens hem wil de gemeente niet meewerken aan meer verkeer aantrekkende projecten in de polder.

Bot nam de suggestie van raadslid Gerritsen (VVD) over dat van de Amsterdamse projectleider wordt geëist dat die zich met een brede groep omwonenden en andere belangstellenden verstaat bij de uitwerking van de plannen.

Draagvlak

Volgens een gemeentelijk persbericht is Amstelveen geen voorstander van uitbreiding van het sportpark als dit leidt tot meer verkeersbewegingen en vraag naar parkeerplaatsen. ‘Sowieso is bebouwing in de Middelpolder niet aan de orde.’ B&W zeggen te willen dat de polder groen blijft voor recreatief gebruik.

Naar aanleiding van de Amsterdamse informatieavond vragen omwonenden zich af wat de rol van de gemeente Amstelveen is, wat de gevolgen zijn van het intensiveren van het gebruik van sportvelden en of het bestemmingsplan verleggen van golfholes mogelijk maakt. Die vragen doken ook op in de raadscommissie. Volgens Bot zijn die logisch. “Wij komen op voor de Amstelveense belangen en nemen als eigenaar van de gronden van het sportpark, medebestuurder van het Groengebied en als vergunningverlener onze verantwoordelijkheid,” zegt hij.

Gerben Houtkamp, programmamanager van Groengebied Amstelland: “Het is belangrijk dat er draagvlak is bij omwonenden voor het verplaatsen van golfholes naar het Groengebied. Het bestuur van het Groengebied moet nog een besluit nemen en zal daarbij het draagvlak meewegen.”

De gemeente Amsterdam heeft bij het Amstelveense college nog geen aanvraag of plan ingediend. De raad besluit over een nieuw bestemmingsplan, dat om wettelijke redenen met worden herzien. De gemeenteraad kan specifieke regels stellen over het gebruik van het gebied, zeggen B&W.

 

2 COMMENTS

  1. Waarom golf in een groen tevens vogelweidegebied ten gerieve van mensen die zich dat kunnen veroorloven en het leuk vinden. In de buurt vak Amsterdam zijn er genoeg grote golfbanen. Ik noem enkel Loogman, bij abcoude en Spaarnwoude .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.